KİMLERİN RÜYASI DOĞRU ÇIKAR?

Tarih boyunca rüyalar insanların dikkatini çekmiş, bu gizemli olayı anlamaya ve rüyaları yorumlamaya çalışmışlardır. Bazı rüyalar gerçekleşir fakat kimlerin rüyalarının doğru çıktığına dair bilgiler yeterli değildir. Bu bilgilere göre sadece peygamberlerin, evliyaların ve yalan söylemeyenlerin rüyaları doğru çıkar. Rüyaların derin uykuda çıktığına dair bilgiler de doğru değildir çünkü genellikle sabah rüyaları uyku ihtiyacımızı tamamladığımız, uyanmaya hazır olduğumuz zamana rastlar. Ayrıca sabah rüyaları daha kısa bir sürede çıkar. Kısa ve net görülmüş rüyalar genellikle doğru çıkar. Her rüya çıkacak diye bir şart yoktur. Rem uykusunda görülen rüyalar gerçekleşmez.

KİMLERİN RÜYASI DOĞRU ÇIKAR? yazısının devamı

LEDÜN-İLMİ NEYE DENİR?

Ledün-ilmi: Gayb-i bilgi ve sırlara sahip olmak anlamında kullanılır. Ledün ilmi, Kur’an’ı Kerim’de Hz. Musa kıssasında geçer ve bu ismi de kıssada geçmesinden dolayı almıştır. Kıssada geçen kimse kendisine Ledün-ilmi verilmiş olan bir kuldur. Kıssada bahsi geçen kimse, Allah tarafından görevlendirilmiş ve kendisine verilen görevler konusunda bilgilendirilmiştir yani görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan Ledün-ilmi ona verilmiştir. Allah, dua edenin duasına nasıl katıldığını, onu karşılıksız bırakmadığını ve mümin kullarını nasıl koruduğunu kıssada geçen üç olayla örneklendirmiştir.

LEDÜN-İLMİ NEYE DENİR? yazısının devamı

EŞCİNSELLERLE HÜNSALAR ARASINDAKİ FARKLAR

HÜNSALIK NEDEN KAYNAKLANIR?

Hünsalık, bir gelişim bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bunu şöyle izah edebiliriz: Bazı bebeklerin cinsel organlarında yapısal bozukluklar olabilir. Bu bebekler tedavi edilmezlerse ergen çağa geldiklerinde cinsel problemler yaşamaya başlarlar. Çocuk sahibi olamazlar. Bu durumdaki insanlara hünsa denir. Bunların dış görünüşleri, onların erkek mi dişi mi olduklarını ele verir. Örneğin: Bireyin sakalı vardır, sesi kalındır, fiziki güce sahiptir ama erkeklik organı gelişmemiştir, çocuk sahibi olamaz. Dinen bu kişi erkektir. Diğer bir bireyin sakalı yok, vücudu tüysüz ve narindir. Sesi kadın sesidir. Organı gelişmemiştir, erkek organı gibi anormal bir fazlalık vardır. Dinen bu kişi kadındır. Organ bozukluğu gelişimle ilgili bir bozukluktur.  İki üç yaşından önce çocuktaki bu gelişim bozukluğu fark edilirse çocuğun cerrahi tedavi ile organı düzeltilebilir ve ileride çocuk sahibi olma şansı artar. Bu insanlar hünsa diye adlandırılır. Bu insanlar normal insanlardır, başka bir kusurları yoktur. Toplumda herhangi bir probleme neden olmaz.

EŞCİNSELLERLE HÜNSALAR ARASINDAKİ FARKLAR yazısının devamı

REHBERİMİZ RABBİMİZ OLSUN! TÜM SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM BULSUN!