HZ. MUSA KISSASI VE DUA

Allah, dua edenin duasına nasıl karşılık verir? Bir insan, yeryüzünde insanlardan ve şeytanlardan olmak üzere birçok şer gruplarıyla yaşamaktadır. Bu şer gruplarının ne zaman, nerede, nasıl yoluna çıkacağını bilemez. Kendini bunlardan kendi imkanlarıyla koruyamaz. Gizlenenleri de açıklananları da en iyi bilen Rabbimiz, dua ederek kendisine sığınan kulunu herhangi bir şekilde korur. İnsan; Allah’ın kendisini ne şekilde, nasıl, nerede, ne… Read More HZ. MUSA KISSASI VE DUA

SOSYAL ADALET VE MEDENİYET İLİŞKİSİ

Biz insanlar, Rabbimizin tavsiyelerine ve emirlerine uymuyoruz. Gelenek görenek dindarlarıyız. Kendi kendimizi överek iyi bir sonuç elde edemeyeceğimiz aşikardır. Bunun yerine bir öz eleştiri yapsak hatalarımızı görürüz ve hatalarımızı düzelterek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Allah’ın emir ve tavsiyelerini anlamak ve yaşamak hayatımızı değiştirecek, bizi bilimde ve sosyal adalette zirveye ulaştıracaktır. Kimseyi taklit etmek zorunda… Read More SOSYAL ADALET VE MEDENİYET İLİŞKİSİ

RABBİMİZ BİZİMLE DOST OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Şeytanlar insanların düşmanlarıdır. İnsanların aralarına düşmanlık sokar, insanların üzülüp hastalanmalarına neden olurlar. Her türlü rahmet, merhamet ise insanların dostu ve Rabbi olan Allah tarafındandır. Allah, peygamberler göndererek insanları uyarır. Hastalandıkları zaman ondan yardım isterlerse şifa verir. Onların yeryüzündeki her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Tövbe kapısını daima açık tutar. Bundan dolayı Allah’a tam olarak iman etmeyen insan… Read More RABBİMİZ BİZİMLE DOST OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

KADER NEDİR?

Allah’ın insanı mükemmel yaratmış olması ve onun ihtiyacı olabilecek her bir şeyi eksiksiz yaratmış olması kader ile oluşmuştur. Kader: Allah’ın takdir etmesi, planlaması, hesaplaması, kayıt tutması, yaratması ve idare etmesini ifade eden bir sözcüktür. Allah güçlü ve âlimdir. Âlim, Arapça bir sıfattır. Türkçe karşılığı: Bilgin sıfatıdır. Çok derin bilgisi olan, demektir. Allah, hesapsız kitapsız hiçbir şeyi… Read More KADER NEDİR?

DOĞAL AFETLER ALIN YAZISI MIDIR?

Allah, Kitaplarında insanların dostu olduğunu, insanlara zulmetmediğini fakat insanların kendi kendilerine zulmettiklerini söylüyor ve bize diyor ki: “İnsanların doğru yoldan çıkmasını ve kaoslar yaşamasını isteyenler şeytanlardır, huzur içinde yaşamalarını isteyen ise sizin Rabbinizdir çünkü O, sizin dostunuzdur. O’nun tavsiyelerine uyarak şeytanın düşmanlıklarından korunabilirsiniz. Yeryüzünde mutlu bir ömür sürebilir ebedi yaşamınızda da ebediyen mutlu olabilirsiniz.” 18:… Read More DOĞAL AFETLER ALIN YAZISI MIDIR?

ALIN YAZISI NE DEMEK, ALIN YAZISINA İNANMAK DOĞRU MU?

Hayatımız boyunca yaşayacaklarımız bizim alnımıza önceden yazılmış mıdır? Önceden yazılmışsa imtihana ne gerek vardı da imtihana tabi tutuluyoruz? Şayet önceden yazılmamışsa başımıza gelen iyi ve kötü olayları neye bağlamalıyız? Şeytan, insanın düşmanıdır çünkü insanı kıskanmaktadır. Âdem’i de neslini de doğru yoldan çıkaracağına ve dolayısıyla cehenneme sürükleyeceğine dair yemin etmiştir. Allah da ona: “Seni dost edinenleri… Read More ALIN YAZISI NE DEMEK, ALIN YAZISINA İNANMAK DOĞRU MU?

MELEKLERİN GÖREVLERİ

Melekler Allah’ı zikrederler ve Allah’ın her emrine itaat ederler. Melekler Allah’ın kullarıdır ve çeşitli görevleri yerine getirmekte olan memurlarıdır. Melekler, iyi insanları dost edinirler, onların gıyabında onların affedilmesi için dua ederler. Semada görevli, uzayımızda görevli, yeryüzünde görevli, insanın üzerinde görevli, cennette ve cehennemde görevli melekler bulunmaktadır.  Bütün canlılarda olduğu gibi meleklerde de hiyerarşik bir sınıflama… Read More MELEKLERİN GÖREVLERİ

MELEKLERİN İMTİHANI

Meleklerin imtihanı: Melekler Allah’ın canlı ve akıllı kullarıdır. Meleklerin farklı farklı görevleri vardır. Bir zamanlar İblis de (şeytan da) görevli bir melekti. Allah, kibirli, kıskanç ve buyruklarına karşı gelecek olan melekleri ortaya çıkarmak ve cezalandırmak istedi: “Muhakkak ki ben yeryüzünde melekler için bir halef oluşturacağım.” dedi. İblis, yeryüzünde meleklere halef bir canlı yaratılmasından hoşlanmadı, kıskandı. Yaratılacak… Read More MELEKLERİN İMTİHANI

KUR’AN’DAKİ AYETLER IŞIĞINDA EVREN VE EVRENİN OLUŞUMU

İlah: Tek olan, diri olan, öncesi ve sonrası olmayan, daima var olandır. İlah, doğmaz ve doğurmaz. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şey O’nun dengi, benzeri ve ortağı olamaz. Her şeyi emrine boyun eğmiş olarak yaratan odur. Yaratmakta, emretmekte O’na mahsustur. Yaratıcı yarattıklarıyla iletişim kurar onları sevk ve idare eder. Yaratan da dini belirleyen… Read More KUR’AN’DAKİ AYETLER IŞIĞINDA EVREN VE EVRENİN OLUŞUMU

YARINLAR…

Hep hayaller kurar hesaplar yaparız, yarınlar için. Bizim için belki yarın hiç olmayacak. Her şeyin önünde tutarız kendi menfaatimizi. Garibin, yetimin, fakirin, hastanın, yaşlının yerine koymayız hiç kendimizi. Namazlarımızı geçiririz. Ahiretimizi dünyamıza kurban ederiz. Peşin olanı severiz, sürekli olan hiç gelmeyecekmişçesine. Ölüm hep ensemizdedir, sessizcesine. Ölümü getirmeyiz hiç bir gün aklımıza. O gün ayak ayağa… Read More YARINLAR…

İNSANLAR FARKLI FARKLI DİLLERİ, OKUMAYI VE YAZMAYI NASIL ÖĞRENDİ?

Allah, Hz. Âdem’i tohum ve Hz. Havva’yı tarla olarak yarattı yani insanın soyu Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan geldi. Allah, onlara birçok oğul verdi. Oğulları için de eşler yarattı ve akrabalık bağları kurdurdu. Bu eşlerin yaratılışı da tıpkı Hz. Havva ve Hz. Âdem’in topraktan çıkışı gibi oldu. Onlar da döllenmiş yumurtalarla yaratıldı, toprak altında gelişimlerini… Read More İNSANLAR FARKLI FARKLI DİLLERİ, OKUMAYI VE YAZMAYI NASIL ÖĞRENDİ?

HZ. ADEM’İN ÇOCUKLARI KİMLERLE EVLENDİ?

Yeryüzünde sadece Âdem ve eşi varken insanlar nasıl çoğaldı, sorusunun cevabı bugüne kadar mantıklı bir yanıt bulamamıştır. Bu konu, bütün dinlerde din adamlarının kâbusu olmuş ve akla mantığa uygun bir açıklama getirememişlerdir. Hz. Havva’nın her seferinde bir erkek bir kız olmak üzere ikizler doğurduğunu ikizlerin çaprazlama evlendiklerini ileri sürmüşler ve daha mantıklı bir açıklama getirememişlerdir.… Read More HZ. ADEM’İN ÇOCUKLARI KİMLERLE EVLENDİ?