CEHALET KADINLARI GÜNAH KEÇİSİ YAPIYOR

Akıllı bir kadın kuma olmak istemez.

Çeşitli nedenlerden dolayı bazı aileler evlat sahibi olamazlar. Bu tür olaylarda direk kadınlar suçlanır. Kocası ve kocasının ailesi tarafından kadın aşağılanır. Üstüne kuma getirilmesine karar verilir. Sorunun erkekten kaynaklanmış olabileceği hiçbir zaman göz önünde bulundurulmaz. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş, kadınlar günah keçisi seçilmiştir. Bunun kaynağı cehalettir.

CEHALET KADINLARI GÜNAH KEÇİSİ YAPIYOR yazısının devamı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İnsanın düşündüğünü ifade etmesi engellenebilir fakat düşünmesi engellenemez çünkü insan düşünen bir varlıktır.

Photo by Free Creative Stuff on

İfade özgürlüğüne ihtiyaç var mıdır?

Hür kelimesinin eş anlamlısı özgür kelimesidir. Özgür kelimesi dilimize sonradan katılmıştır. Kişisel özgürlükler ve toplumsal özgürlükler olmak üzere özgürlükleri iki bölümde ifade edebiliriz. Bu iki özgürlük kendi içinde tekrar gruplandırılabilir. Biz burada bunların hepsine değinmeyeceğiz.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ yazısının devamı

KUR’AN’I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLİŞİ

Kur’an Kerim’in Peygamberimizin vefatından sonra toplatıldığı doğru mu?

Peygamberimiz kendisine indirilen ayetleri tebliğ ederken, O’nu dinleyen, okuma yazma bilip de fakir olan insanlar, işittikleri ayetleri unutmamak için buldukları malzemelerin üzerine yazıp kayıt tutuyorlardı. Peygamberimiz kendilerini vahiy katipliği ile görevlendirmemişti. Bunda anormal bir durum yoktu fakat bir kısım ulema bunu kötü emellerine alet etti.

Ulemadan bazılarına göre Kur’an’ı Kerim’in ayetleri; ağaç kabuğu, bez, deri parçaları, taş, tuğla, kürek kemikleri üzerine yazılmış ve ayetler Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir tarafından toplatılıp Mushaf haline getirilmiştir. Bunun doğruluğu kabul edilemez çünkü Kur’an’ı Kerim’in ayetiyle bir kısım ulemanın ileri sürdüğü rivayetler arasında büyük bir çelişki vardır. Münafıklar Allah’ın Kitap’ı ve Peygamberi hakkında birçok senaryolar üretmiştir. Bu senaryolardan biri de Kur’an’ı Kerim’in Peygamberimizin vefatından altı ay sonra toplatılıp beş yıl üzerinde çalışılarak Mushaf haline getirildiği iddiasıdır.

Ulemanın bir kısmına göre Araplar kâğıdı bilmiyorlardı. Bundan dolayı Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini ağaç, kabuğu, bez, deri parçaları, taş, tuğla, kürek kemikleri gibi malzemelerin üzerine yazdılar. Bu rivayetler ile Kur’an’ı Kerim’deki Tur Suresi 1. 2. 3. ayet arasında büyük bir çelişki vardır.

KUR’AN’I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLİŞİ yazısının devamı

REHBERİMİZ RABBİMİZ OLSUN! TÜM SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM BULSUN!