EŞCİNSEL VE HÜNSA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Eşcinsel ve hünsa arasındaki fark: Bazı bebeklerin cinsel organlarında yapısal bozukluklar olabilir. Bu bebekler tedavi edilmezlerse ergen çağa geldiklerinde cinsel problemler yaşamaya başlarlar. Çocuk sahibi olamazlar. Bu durumdaki insanlara hünsa denir. Bunların dış görünüşleri, onların erkek mi dişi mi olduklarını ele verir. Örneğin: Bireyin sakalı vardır, sesi kalındır, fiziki güce sahiptir ama erkeklik organı gelişmemiştir, çocuk sahibi olamaz. Dinen bu kişi erkektir. Diğer bir bireyin sakalı yok, vücudu tüysüz ve narindir. Sesi kadın sesidir. Organı gelişmemiştir, erkek organı gibi anormal bir fazlalık vardır. Dinen bu kişi kadındır. Organ bozukluğu gelişimle ilgili bir bozukluktur.  İki üç yaşından önce çocuktaki bu gelişim  bozukluğu fark edilirse çocuğun cerrahi tedavi ile organı düzeltilebilir ve ileride çocuk sahibi olma şansı artar. Bu insanlar hünsa diye adlandırılır. Bu insanlar normal insanlardır, başka bir kusurları yoktur. Toplumda herhangi bir probleme neden olmaz. 

Dünyada çift cinsiyet taşımakta olan herhangi bir insan yoktur. Öyleyse çift cinsiyetli olma gibi bir durum da söz konusu değildir ancak organlarda gelişim bozukluğundan kaynaklanan bir durum söz konusudur. Bebeğin ailesi, bebeğin  cinsiyeti konusunda yanılabilir. Bebeğin kız mı erkek mi olduğunu tam olarak anlayamayabilir. Bu durumda kız olmasına rağmen erkek ismi verilerek erkek çocuk gibi yetiştirilmeye başlanır. Bu çocuk ergenlik çağına girerken göğüsleri çıkıp sesi ince kalır. Narin ve tüysüz bir vücuta sahip olur. Zaten XX cinsel kromozomuna sahiptir ve hormonları da dişi hormonları olarak salgılanmaktadır. Böyle bir çocuk, kendinin yanlış yetiştirildiğini anladığı zaman gerçek rolünü inkar etmeyecek, kadın olduğunu kabul edecektir ve ortada problem diye bir şey kalmayacaktır. 

Erkek çocuklarda da aynı durum söz konusu olup cinsel gelişim bozukluğundan kaynaklanan bir organ bozukluğu olabilir ve bebeklerin aileleri tarafından fark edilemeyebilir. Kız çocuk gibi yetiştirilir. Ergenliğe ulaşınca hangi cinse ait olduklarını zaten kendileri de diğer insanlar da fark edeceklerdir. Sakalları çıkacak sesleri kalınlaşacak fiziki güce de sahip olacaktır. Burada bir problem gözükmemektedir. Dış görünüş insanın cinsiyetini belirleyen önemli ve görünür faktörlerden biridir.

Bu bebeklere, bebekken kromozom testi yaptırılarak cinsiyetleri belirlenip ona göre yetiştirilebilir. Şimdi artık bu imkanlar mevcuttur. Eşcinsellik tamamen farklı bir olaydır. Normal bir erkeğin ben kendimi kadın hissediyorum diyerek ameliyat olmasıdır. Bir insanın ameliyatla sahte bir görüntüye sahip olması o insanın cinsiyetini asla değiştiremez. İnsan erkek doğduysa hep erkek olarak kalır. Kadın doğduysa kadın olarak kalır. İnsanların hücrelerinin her birinde onların cinsiyetlerini belirleyen kromozomlar (XX,XY) mevcuttur. Bu değişmez ve değiştirilemez. Böyleyken bu kişiler bayan hamamlarına ve tuvaletlerine rahatça girip çıkabilmekte ve cinsel hastalıkların yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Dinen de eşcinsellik çok büyük bir günahtır. 

Allah böyle yaratmış diyerek bu kişileri savunan insanlara rastladım. Allah’ı suçladıklarını gördüm. Halbuki Allah, onları kesinkes erkek yaratmıştır, Allah’a iftira atıyorlar. İşin doğrusu yukarıda anlattığım gibidir. Çocuklarınızı eğitirken bu konuları onlara izah ederek onları eşcinsellik gibi sapkın davranışlardan koruyabilirsiniz. 

Ben gençken tanıdığımız ve görüştüğümüz çok mutlu bir aile vardı. Tek eksikleri çocukları yoktu. Onlar kadar birbirini seven bir karı koca daha görmedim desem yeri var. Bir gün annemle babam kısık sesle onların hakkında bir şeyler konuşuyorlardı. O güne kadar hünsa kelimesini işitmemiştim. Adam da kadın da hünsa imiş. Görücü usulü ile evlendirilmişler. Adam din adamıydı. Kadın ise ev hanımı. Adam kırk yaşlarındaki iken hastalanarak öldü. Diyeceğim böyle doğuştan kusurlu insanlardan eşcinseller türemez. Eşcinsel olmak bilinçli bir tercihtir. 

Bir de kromozom bozukluğu diye bir şey vardır. Normal insanlarda cinsel kromozom iki adet olur. Kadınlarda: XX Erkeklerde: XY ama nadiren de olsa bazı bebeklerde bu cinsel kromozom üç adet olabilir. Bu bebeklerde zeka geriliği vs. ire gibi hastalıklar olur ve bunların cinsellikle, uzaktan yakından, bir alakaları olmaz.

Bazı insanlar, erkek oldukları halde sapıklık yapmak için kadın gibi görünmeyi tercih etmekteler. Onlara yararı olmayacak operasyonlar geçirerek kirli bir yaşam sürmekteler. Kendimiz bilinçlenelim ve çocuklarımızı bu konularda bilinçlendirelim ki onların izi sıra gitmesinler. Bu yazımı bir kaç ailenin ricası üzerine yazdım. Rabbim neslimizi böyle sapıklıklardan korur inşallah. Amin!