ANA RAHMİNE DÜŞEN BİR BEBEĞE RUH NE ZAMAN GİRER?

Allah, her insanı rızkı ile yaratır, çocuklarımızı “besleyemeyiz” korkusuyla öldürmek (kürtaj ve düşük) haramdır. Yumurtanın aşılanmasına engel olmak, tedbir almak günah değil fakat döllendikten sonra onu yok etmek günahtır çünkü o, bir insan olmak üzere yola çıkmıştır. Onun yaşamına son vermekle insan dinen katil sayılmaktadır. Allah’ın emrini yerine getirirken insanlar gevşeklik göstermemelidir. Dönüş Rabbimizedir, O’nun huzuruna “katil” damgasıyla çıkmak istemiyorsak dinin emir ve yasaklarına dikkat etmeliyiz.

Din adamlarından bazıları, Allah’ın emirlerinden insanları uzaklaştırıp gevşeklik yapmaya yönelten fetvalar veriyorlar. Allah’ın ayetlerine muhalif bir tutum sergiliyorlar. İnsanları evlat katili yapıyorlar. Şöyle ki, Ruh ilk kırk günden veya ikinci kırk günden sonra girer diyerek bu devrede rahime düşmüş bebeğin hayatına son vermenin bir sakıncası olmadığını ileri sürüyorlar. Karı ve kocanın aralarında anlaşarak iki aylık veya daha erken bir bebeğin yaşamına son verebileceğini ve bunun bedelininse fakir birilerine “iki altın” vermek olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil, Allah buna müsaade etmiyor. Buna müsaade eden bir ayet göremezsiniz. Peygamber de Allah’a muhalefet olacak bir söz söylemeyeceğine göre… Bu fetvayı neye dayandırdıklarını çok merak ediyorum.

Çocuğunu öldüren bir Müslüman hesap günü mutlaka bunun hesabını verecektir. Hesap günü, diyebilir misiniz ki Allah’ım Hoca Efendi böyle fetva veriyordu. Ben de bebeğimin canına kıydım ve onun canının bedeli olarak da “iki altın” diyet verdim! Allah’ın ayetlerini değil de hocayı galeye alırsanız Allah’a şirk koşmuş olmayacak mısınız? 

Hz. İbrahim putlara seslenmişti de putlar cevap verememişti çünkü onlar canlı değillerdi. Hatırlarsanız Allah, putların ruhsuz (cansız) olduğunu Hz. İbrahim’in sorularına cevap veremediğini Kur’an’ı Kerim’de bize bildirir. Dikkat ederseniz yine ayetlerinde Rabbimiz, Âdemoğullarının bellerindeki zürriyetlerini, birer canlı olarak, muhatap almış, onlara soru sormuş ve cevap almıştır. Ölüler cevap veremez değil mi? 

7: ARAF / 172. Kıyamet günü: “Bizim, Rabbimizin varlığından, haberimiz yoktu.” demeyesiniz diye Rabbin, Âdemoğullarının bellerindeki zürriyetlerini muhatap alıp, onları kendi nefislerine şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dedi. O zaman onlar: “Evet, sen bizim Rabbimizsin, şahidiz.” dediler.

7: ARAF / 173, 174. “Kuşkusuz, bizim atalarımız önceden Allah’a ortak koştu. Biz onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Rabbimiz! Biz sonradan gelmiş olduğumuz ve Rabbimizin kim olduğunu bilmediğimiz halde onların yaptığı şeyle bizi helâk mı edeceksin?” demeyesiniz diye. Biz, delillerimizi detaylandırıyoruz ki belki onlar inkârlarından dönerler.

İnsanoğlunun tohumları (spermler) gelişimlerini tamamladıklarında Allah, onlara Rabbiniz kim diye sormaktadır. Onlardan, Rabbimiz sensin cevabını almaktadır. Olgunlaşan spermler bulunduğu erkeğin vücudundan bağımsız hareket etmeye başlar. Bir mayi içerisinde yüzer. Allah, spermlere bir ömür tayin etmiştir. Her biri birer canlıdır. Allah, bunlardan dilediğini kadın yumurtasıyla eşleştirir. Bir insan olarak dünyaya getirir. Diğerlerini öldürür. Spermlerin içinden de hangisinin yaşayacağına ancak Allah karar verir. Eğer spermler, yaratılmaları tamamlandıktan sonra Allah’ın kendilerine sorduğu soruya cevap verebilmişlerse bu onların bir ruha sahip olduklarının kanıtıdır. Demek ki onlar birer canlıdır. Öyleyse döllenmiş her yumurta bir ruha sahiptir. Onu yok eden elbette katil olur. Konu ile ilgili ayetleri aşağıda görmektesiniz.

17: İSRA / 31. Geçim sıkıntısı endişesi ile (kürtaj veya düşük yaparak) evlatlarınızın canına kıymayın. Onların rızkını da sizin rızkınızı da veren biziz. Onları öldürmek çok büyük bir suçtur.

6: ENAM / 140. Bilgisizlikleri yüzünden “beyinsizce evlatlarını öldürenler” ve Allah’ın verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek, kendilerine haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar. Bunlar, doğru yoldan sapmışlardır, hidayete erecek de değillerdir.

6: ENAM / 151. De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: “O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.”

Rabbimizin rahmet ve bereketi üzerimize olsun. Bizleri cehaletten kurtarsın, dinimizi öğrenmemizi ve yaşamamızı nasip etsin. Âmin!

“ANA RAHMİNE DÜŞEN BİR BEBEĞE RUH NE ZAMAN GİRER?” için 2 yorum

    1. Bilal Bey, sınavı kaybettiniz. Bir hücre ilk günden canlı olur. Canlı olmasa bölünüp çoğaltmaz değil mi? İyi akşamlar. İlginize teşekkürler.

      Beğen

Yorumlar kapalı.