HZ. AİŞE VALİDEMİZ ALTI YAŞINDA İKEN Mİ EVLENDİ?

Peygamberimiz nefsani arzularla evlenmedi.

Hz. Ebubekir ile Peygamberimiz yakın arkadaştı. Bundan dolayı Hz. Aişe validemiz çocukluğundan beri Peygamberimizin evine gidip geliyordu. Peygamberimizin eşine çok yardımı dokunuyordu. Bu yardım severliğinden dolayı Peygamberimizin eşi onu çok seviyordu. Hz. Aişe dini öğrenme ve öğretmeye karşı aşırı bir ilgi gösteriyordu. Onun bu arzusu peygamberimize daha yakın olmasını gerektiriyordu. Hz. Ayşe validemiz Peygamberimize daha yakın olmayı çok arzu etmekteydi. Babası da bu durumun farkındaydı ama Peygamberimiz bunun farkında değildi. Hz. Ebu Bekir’in önermesi ve ısrarıyla Peygamberimiz Hz. Aişe ile evlendi.

Peygamberimiz, hiç bir evliliğini nefsani arzularla yapmadı. O, Rabbi tarafından bazı tabuları yıkmak için görevlendirildi. İslam’ın hızla yayılmaya ihtiyacı vardı. Bu tip sebebler çok evlilik yapmasını gerektiriyordu. Bu evliliklerin hepsi Allah’ın emriyle gerçekleşti. Peygamberimizin ilk eşinden çocukları olmasına rağmen İbrahim hariç diğer eşlerinden hiç çocuğu olmadı. Allah, eşlerinin her birini onun için yardımcı kıldı. Onun eşleri, müminlerin anneleri birer eşten öte dini öğrenme ve öğretme konusunda önde giden neferler oldu. Allah onlardan razı olsun.

Allah, kimlerle evlenebileceğini ve kimlerin tebliğ konusunda kendisi için yararlı olabileceğini Ahzab Suresi 50. ayetle elçisine bildiridi.Tebliğe yardım eden kadınlarla Peygamberin arasındaki engelin kalkması için Peygamberin bu kadınlarla nikahlanması gerekiyordu. İslamiyet’in hızla yayılması için bu gerekliydi.

Mümin kadınlardan mehir dahi istemeden Peygambere yakın olmak ve onunla nikahlanarak İslam’a hizmet etmeyi düşünen kadınlar vardı. Mehir vermek farz olduğu halde Allah, elçisinin bu kadınlardan yararlı olabilecek olanlarıyla isterse evlenebileceğini bildirdi. Bu izin, ayette de gördüğünüz gibi sadece Peygambere özel bir durumdu. İlgili ayet meali aşağıdadır.

33: AHZAB / 50. Ey Peygamber! Allah’ın senin hizmetine verdiklerinden sahip olduğun, sağ elinin altında bulunan ve seninle beraber hicret eden amcalarının kızları, halalarının kızları, dayılarının kızları ve teyzelerinin kızlarından mehirlerini verdiğin eşleri sana helal kıldık. Mümin bir kadın mehir istemeksizin kendini Peygamber’e hediye ederse ve Peygamber de onu nikahlamak isterse, nikahlayabilir. Bu sana mahsustur. Sana bir zorluk olmaması için müminlerin evliliğini senin evliliğinden farklı kıldık. Sözleşmeyle sahip bulundukları eşler ve evlenecekleri eşler hakkında onlara farz kıldığımız şeyleri kesinlikle bilmekteyiz. Allah merhamet eden ve bağışlayandır.

Hz. Aişe Validemizin Peygamberimizle altı yaşındayken evlendiği doğru olabilir mi?

Hz. Ayşe validemizin Peygamberimizle altı yaşında ve henüz aklı bir şeye ermezken evlendirildiği hadisesi, düşmanları tarafından uydurulmuştur. Bu yalan hadis, inandırıcı olsun diye ravi olarak Hz. Aişe annemiz seçilmiş ve Peygamberimiz sübyancı durumuna düşürülmek istenmiştir. Hz. Aişe validemiz vahiyden beş-altı yıl önce doğmuştur. Babası Hz. Ebubekir’in aracılığıyla, hicretten beş yıl sonra henüz 17-18 yaşlarındayken kendi isteğiyle Peygamberimizle evlendi. Peygamberimizi çok seviyor ve aşırı derecede kıskanıyordu. Bunu kendisi hep itiraf ederdi.

Hz. Ayşe validemizin Peygamberimizle dokuz yaşında ve henüz aklı bir şeye ermezken evlendirildiği hadisesi, düşmanları tarafından uydurulmuştur. Bu yalan hadis, inandırıcı olsun diye ravi olarak Hz. Aişe annemiz seçilmiş ve Peygamberimiz sübyancı durumuna düşürülmek istenmiştir. Halbuki Hz. Ayşe validemiz Peygamberimizle on iki yıl evli kalmıştır. Peygamberimiz öldüğünde ise yirmi dokuz yaşlarındaydı. Yirmi dokuz yıldan on üç yılı çıkarırsanız on sekiz yılı bulursunuz. Hz. Ayşe validemizin evliliği demek ki altı yaşında olmamış on sekiz yaşında olmuştur.

 4: NİSA / 6. Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri koruyup gözetin. Rüştünü ispat edip evlenme çağına gelenlere mallarını teslim edin. Büyüyecekler de mallarını teslim alacaklar endişesiyle onların mallarını israf ederek yiyip bitirmeyin. Zengin olanlar ise onların mallarına hiç dokunmasın (kendi malından harcasın). Fakir olanlar, onların ihtiyacını karşılayacak kadarını harcasın. Mallarını kendilerine teslim ederken şahitler bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

65: TALAK / 4. Kadınlarınızdan kısırlık çağına gelmiş olanların durumundan şüpheye düşerseniz onların iddeti üç aydır ve (artık) ay hali olmayanların ki de üç aydır. Hamile olanların süresi doğurmaları ile sona erer.

Ayetteki “ay hali olmayanların ki de üç aydır” kısmının küçük yaştaki kız çocukları ile evlenmeyi helal kılmayı kastettiğini ileri sürenler vardır. Bunu da rivayetlerle bizlere ulaşan hadislere dayandırmaktalardır. Allah’ın ayetlerinde bir çelişki yoktur. İnsanların akıllarını kullanma yöntemleri hatalıdır. Allah, ayetin birinde: “Küçük yaştaki ay hali olmamış kızlarla evlenin.” deyip diğerinde: “Evlenme yaşı rüştün ispatıdır. Rüşt kişinin malını idare edecek duruma gelmiş olmasıdır.” demiş olamaz. Bu ileri sürdükleri şey Allah’a iftaradır.

Yalan hadis rivayetlerine dikkat!

Müslümanlar sübyancılığa yönlendirilmek istenmektedir. Aşağıdaki hadis vasıtasıyla Sevgili Peygamberimize iftira atılmıştır. Bunu ben, Kütübü Sitte Hadislerinden alıp aynen size aktarıyorum. Bu yalan hadis, imla hataları ile dolu. Ayrıca Hz. Aişe altı yaşında mıydı yoksa dokuz yaşında mıydı, o bile tam belli değil. Hadisin başında altı yaşında evlendim, dedirtiliyor, sonunda o gün ben dokuz yaşındaydım, dedirtiliyor. Bu hadis ciddiye alınarak Kütübü Sitte Hadisleri arasında yer almış bulunuyor. Üzücü olan şudur ki bugün dahi bunu ciddiye alan din adamları görülmektedir. İslam’a kaynak gösterilen bu kitaplarda yüzlerce yalan hadis bulunmaktadır. 

KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİ

Fasıl: Nikah bölümü 

Konu: Resulullah (sav)’ın zevceleri 

Ravi (söyleyen): Aişe

Hadis: Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. Beni’l-Haris İbnul-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. “Hayırlı bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” diye dualar ve tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resulullah (sav) (‘ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.

HadisNo:5611

Hadisteki sapıklıklar açıkça görüldüğü halde küçük yaştaki kızlarla evlenmeyi caiz gören bozuk zihniyetler mevcuttur. Bunlara engel olamayız. Çocukken Resmi Kuran Kursuna gidiyordum. Hocamız, Peygamberimizin Aişe validemizle dokuz yaşında iken evlendiğini ders arasında bize anlattı. Çocuk yaşta olmama rağmen bu bana çok saçma gelmişti. İtiraz ettim: “Bu doğru olamaz, dokuz yaşında bir çocuk nasıl evlenir hocam?” dedim. Hocamın cevabı şu oldu: “Arabistan çok sıcak bir bölgedir. Burada kız çocuklar çabucak gelişip ergenlik çağına girer ve evlendirilir.” Bugün görüyoruz ki burada yaşayan bir kız çocuğuyla Suudi Arabistan’da yaşayan bir kız çocuğu arasında herhangi bir gelişim farkı yoktur.

Dokuz ve hatta altı yaşında bir kız çocuğuyla evlenmenin sünnet olduğunu söyleyenler var. Sevgili okurlarım dokuz yaşındaki torununuzun veya kız çocuğunuzun kırk, elli yaşındaki bir adamla evlendirildiğini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç bir olay. Dinini tilkiden öğrenen tavuk çalmayı helal bilir. Rabbim bizi din simsarlarından şerrinden korusun. Âmin!

Takdiri siz okuyucularıma bırakıyorum. Selam ve saygıyla kalın. Linkimi not alarak veya abone olarak gerçek İslam’ı öğrenmek için takipte kalın.