HZ. AİŞE VALİDEMİZ ALTI YAŞINDA İKEN Mİ EVLENDİ?

Hz. Ebubekir ile Peygamberimiz yakın arkadaştı. Bundan dolayı Hz. Aişe validemiz çocukluğundan beri Peygamberimizin evine gidip geliyordu. Genç kızlığında ise Peygamberimizin eşlerine yardım etmeye başladı. Dini öğrenme ve öğretmeye karşı aşırı bir ilgi gösteriyordu. Onun bu arzusu peygamberimize daha yakın olmasını gerektiriyordu. Hz. Ayşe validemiz Peygamberimize daha yakın olmayı çok arzu etmekteydi. Babası da bu durumun farkındaydı ama Peygamberimiz bunun farkında değildi. Hz. Aişe’nin kalbinden geçeni en iyi bilen Rabbiydi.

Allah, kimlerle evlenebileceğini ve kimlerin tebliğ konusunda kendisi için yararlı olabileceğini bir ayetle elçisine bildirirken Hz. Aişe’yi de hatırlattı. Tebliğe yardım eden kadınlarla Peygamberin arasındaki engelin kalkması için Peygamberin bu kadınlarla nikahlanması gerekiyordu. İslamiyet’in hızla yayılması için bu gerekliydi.

Mümin kadınlardan mehir dahi istemeden Peygambere yakın olmak ve onunla nikahlanarak İslam’a hizmet etmeyi düşünen kadınlar vardı. Mehir vermek farz olduğu halde Allah, elçisinin bu kadınlardan yararlı olabilecek olanlarıyla isterse evlenebileceğini bildirdi. Bu izin, ayette de gördüğünüz gibi sadece Peygambere özel bir durumdu. Peygamberimiz nefsani arzularla evlenmedi. Rabbi emrettiği için evlendi. Peygamberimizin ilk eşinden çocukları olmasına rağmen İbrahim hariç diğer eşlerinden hiç çocuğu olmadı. Allah, eşlerinin her birini onun için yardımcı kıldı. Onun eşleri, müminlerin anneleri, birer eşten öte dini öğrenme ve öğretme konusunda önde giden neferler oldu. Allah onlardan razı olsun. İlgili ayet meali aşağıdadır.

33: AHZAB / 50. Ey Peygamber, Allah’ın senin için yararlı kıldıklarından, mehirlerini vererek evlenmeni helal kıldığımız mümin kadınlar şunlardır: Sağ elinin altında (hizmetinde) bulunan kızlar (Hz. Aişe gibi), seninle hicret eden amca ve halalarının kızları, dayı ve teyzelerinin kızları. İnanan mümin bir kadın mehir istemeyip de nefsini peygambere hediye etmek isterse ve Peygamber de dilerse… Bunu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Sana bir sıkıntı olmaması için, müminlere eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı ayrıca bildirdik. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.

Hz. Aişe Validemizin Peygamberimizle altı yaşında evlendiği doğru mu?

Hz. Ayşe validemizin Peygamberimizle altı yaşında ve henüz aklı bir şeye ermezken evlendirildiği hadisesi, düşmanları tarafından uydurulmuştur. Bu yalan hadis, inandırıcı olsun diye ravi olarak Hz. Aişe annemiz seçilmiş ve Peygamberimiz sübyancı durumuna düşürülmek istenmiştir. Halbuki Hz. Ayşe validemiz Peygamberimizle sekiz yıl evli kalmıştır. Peygamberimiz öldüğünde ise yirmi altı yaşlarındadır. Yirmi altı yıldan sekiz yılı çıkarırsanız on sekiz yılı bulursunuz. Hz. Ayşe validemizin evliliği demek ki altı yaşında olmamış on sekiz yaşında olmuştur. 

4: NİSA / 6. Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri koruyup gözetin. Rüştünü ispat edip evlenme çağına gelenlere mallarını teslim edin. Büyüyecekler de mallarını teslim alacaklar endişesiyle onların mallarını israf ederek yiyip bitirmeyin. Zengin olanlar ise onların mallarına hiç dokunmasın (kendi malından harcasın). Fakir olanlar, onların ihtiyacını karşılayacak kadarını harcasın. Mallarını kendilerine teslim ederken şahitler bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

65: TALAK / 4. Kadınlarınızdan kısırlık çağına gelmiş olanların durumundan şüpheye düşerseniz onların iddeti üç aydır ve (artık) ay hali olmayanların ki de üç aydır. Hamile olanların süresi doğurmaları ile sona erer.

Ayetteki “ay hali olmayanların ki de üç aydır” kısmının küçük yaştaki kız çocukları ile evlenmeyi helal kılmayı kastettiğini ileri sürenler vardır. Bunu da rivayetlerle bizlere ulaşan hadislere dayandırmaktalardır. Allah’ın ayetlerinde bir çelişki yoktur. İnsanların akıllarını kullanma yöntemleri hatalıdır. Allah, ayetin birinde: “Küçük yaştaki ay hali olmamış kızlarla evlenin.” deyip diğerinde: “Evlenme yaşı rüştün ispatıdır. Rüşt kişinin malını idare edecek duruma gelmiş olmasıdır.” demiş olamaz. Bu ileri sürdükleri şey Allah’a iftaradır.

Bu ayeti, küçük yaştaki kız çocuklarına yapılan tecavüzler açısından ele alabilir miyiz?

O zaman bu ayet, küçük yaşta henüz adet görmemiş fakat her an adet görme ihtimali açık olan kız çocuklarından tecavüze uğramış olanların durumlarını da ele almakta bizlere rehberlik edebilir.Tecavüze uğramakla evlenmek işini karıştırmayalım.

Tecavüze uğramış, küçük yaştaki bir kız çocuğunun durumunu düşünün… Bir çocuk gelişme çağında tecavüze uğramışsa bu kız çocuğunun o ay yumurtlamış olma ihtimali olabilir. Böyle bir ihtimal söz konusu ise bu ihtimal göz önünde bulundurularak nesep takibi için bu durumdaki kız çocukları da üç ay takip edilir.

Kız çocuğu hamileyse düşük veya kürtaj ile bebeğin hayatına son verilemez, bu büyük bir günahtır ve doğum gerçekleşmelidir. Anne tecavüze uğramıştır. Bebeğin ve annenin bir günahı yoktur. Utanması, yüzünü kapatması ve aşağılanması gereken tecavüzcüdür. 

Baba ahlaksız davranmış, tecavüzde bulunmuştur. Dolayısıyla çocuk annede kalır fakat masraflarını babası karşılar. Baba ölürse babanın vasileri çocuğun masraflarını üstlenir. Doğan çocuğun annesi rüştünü tamamlayıp nikah yaşı gelinceye kadar kimseyle evlenemez çünkü evlilik için rüştün ispatı şarttır. Rüştün ispatı, asgari on sekiz, yirmi yaşlar arasıdır. Yaşı küçük olup malını yönetebilecek olgunluğa erişmemiş çocuklar dinen evlenemezler.

Tecavüze uğrayan bir kız veya kadın zina cezası almaz. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsüyle evlenmeye de zorlanamaz. Bu tecavüzcüyü ödüllendirmek olur. Tecavüzcüler ödüllendirilince tecavüzler de artacaktır. Özellikle İlk Okul, Orta Okul çağındaki kız çocukları tecavüzcülerin hedefi haline gelecektir. Evli kadınlar da dahil bütün kadınlar ve kızlar bu riski taşıyacaklardır. 

Allah, tecavüzcülerin yüz değnek zina cezası ile cezalandırılmasını ister. Bu cezalar halka açık bir jüri önünde uygulanır. Halktan her dileyen bu jüri içerisinde yer alabilir. Böylece cezanın az ya da çok uygulanmasının önüne geçilmiş olur. Bu bir şeffaflıktır. Allah adildir ve adaleti sever. Bizden de adil olmamızı ister.

Yalan hadis rivayetleri ile küçük yaştaki kız çocukları mı hedef alınmaktadır?

Aşağıdaki hadis vasıtasıyla Sevgili Peygamberimize iftira atılmıştır. Bunu ben, Kütübü Sitte Hadislerinden alıp aynen size aktarıyorum. Bu yalan hadis, imla hataları ile dolu. Ayrıca Hz. Aişe altı yaşında mıydı yoksa dokuz yaşında mıydı, o bile tam belli değil. Bu hadis ciddiye alınarak Kütübü Sitte Hadisleri arasında yer almış bulunuyor. Üzücü olan şudur ki bugün dahi bunu ciddiye alan din adamları görülmektedir. İslam’a kaynak gösterilen bu kitaplarda yüzlerce yalan hadis bulunmaktadır. 

KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİ

Fasıl: Nikah bölümü 

Konu: Resulullah (sav)’ın zevceleri 

Ravi (söyleyen): Aişe

Hadis: Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. Beni’l-Haris İbnul-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. “Hayırlı bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” diye dualar ve tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resulullah (sav) (‘ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.

HadisNo:5611

Hadisteki sapıklıklar açıkça görüldüğü halde küçük yaştaki kızlarla evlenmeyi caiz gören bozuk zihniyetler mevcuttur. Bunlara engel olamayız. Çocukken Resmi Kuran Kursuna gidiyordum. Hocamız, Peygamberimizin Aişe validemizle altı yaşında iken evlendiğini ders arasında bize anlattı. Çocuk yaşta olmama rağmen bu bana çok saçma gelmişti. İtiraz ettim: “Bu doğru olamaz, altı yaşında bir çocuk nasıl evlenir hocam?” dedim. Hocamın cevabı şu oldu: “Arabistan çok sıcak bir bölgedir. Burada kız çocuklar çabucak gelişip ergenlik çağına girer ve evlendirilir.” Bugün görüyoruz ki burada yaşayan bir kız çocuğuyla Suudi Arabistan’da yaşayan bir kız çocuğu arasında herhangi bir gelişim farkı yoktur.

Altı yaşında bir kız çocuğuyla evlenmenin sünnet olduğunu söyleyenler… Sevgili okurlarım altı yaşındaki torununuzun veya kız çocuğunuzun kırk, elli yaşındaki bir adamla evlendirildiğini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç bir olay. Dinini tilkiden öğrenen tavuk çalmayı helal bilir. Rabbim bizi din simsarlarından şerrinden korusun. Âmin!

Takdiri siz okuyucularıma bırakıyorum. Selam ve sevgiyle kalın. Keyifli okumalar…