RUH VE BİLİNÇ

— Ruhun olduğunu nerden çıkardınız?

— Ruhun olmadığını nereden çıkardınız?

— Ruh dediğiniz şey bilinçtir.

— Bilinç dediğiniz şey nedir?

— Farkındalık… Etkenleri duyularla ve deneyimlerle anlamdırma.

— Dediklerinizi  yapabilmeniz için ruha ihtiyacınız var. Düşünürseniz vücudunuzda iradeniz dışında binlerce olay gerçekleşiyor. Siz bunlardan hiçbirinin farkında olamıyorsunuz. Sizin söylediğiniz farkındalık yaşayanlara mahsus sınırlı bir özelliktir. Yaşıyorsanız duyularınızla deneyimlerinizi anlamlandırabilirsiniz ama bu tüm yaşayanlar için geçerli bir özellik değildir çünkü deliler deneyimlerini kullanamaz. Felçliler bazı duyularını kaybeder ama yaşamaya devam ederler. Vücutları çürümez. Ruh eşittir bilinç olamaz.

— Beynin nasıl çalıştığının tam olarak bulunamamış olmasını ruhun varlığına delil gösteriyorsunuz. Bilinmeyeni tanrı ile açıklıyorsunuz. Her keşfedilen gerçeklik çok daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarıyor. Dolayısı ile düşünce şekliniz için dayanak bulabiliyorsunuz.