EZAN VE DİĞER ÇAĞRILAR

EZAN VE DİĞER ÇAĞRILAR NASIL YAPILIYOR?

BU GÜNE KADAR CAMİYE, KİLİSEYE VE HAVRAYA YAPILAN ÇAĞRILAR, PEYGAMBERLERİN İLK OKUTTUĞU ŞEKLİYLE OKUNA GELMİŞTİR:

ALLAH’ın indirdiği bütün dinlerde müminler, belli vakitlerde toplu ibadet etmek için ibadethanelere davet edilmişlerdir. Müslümanlar ezan ile davet edilmiş, Hristiyanlar çanla davet edilmiştir. Yahudilerin de kendilerine has bir ezanı vardır.

Dünyanın her bir tarafında ibadet için yapılan çağrılar, peygamberler zamanında uygulandığı gibi yani orijinal haliyle yerine getirilir. Dolayısıyla inanan kimseler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendi dinine ait olan çağrıyı anlar ve ibadet yapmak için ibadethanesine gider.

Bu durum inananlar için her hangi bir olumsuzluk yaratmaz, tam tersine çok olumlu bir uygulamadır. “Niçin olumludur?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Diyelim ki dilini bilmediğimiz bir ülkeye gittik. O ülke, ezanı kendi dilinde okumuş olsaydı, biz bu okunanın ezan olup olmadığını anlayamazdık. Namaz vaktinin girip girmediğini bilemez, mağdur duruma düşerdik.

Çan yerine her ülkede farklı bir ses çıkartan farklı farklı aletler kullanılmış olsaydı, Hristiyanlar bu sesin kiliseye çağrı olup olmadığını anlayamazlardı. İbadetlerini yapamazlar, mağdur duruma düşerlerdi.

Yahudilerin ezanları farklı ülkelerde, farklı farklı dillerde okunsaydı, Yahudiler ezanlarının okunup okunmadığını anlayamazlardı. İbadetlerini yapamazlar ve mağdur duruma düşerlerdi.

İşte bu mağduriyetlerin yaşanmaması için çağrılar peygamberlerin ilk okuttuğu gibi orijinal halinde devam ettirilir ve her mümin kendi ibadethanesini, kendi ezanını bilir. Böylece mağdur olmadan Allah’a kulluk görevini yerine getirir.

Bu güne kadar dünyanın hiç bir yerinde hiç bir Hristiyan çan yerine farklı bir ses çıkaran başka bir alet kullanılsın dememiştir. Hiç bir Yahudi, ezanımızın farklı farklı dillerde okunması daha iyi netice verir, dememiştir. Hiç bir Müslüman ezanımız kendi dilimizde okunsun, ezanımızın dilini anlamadığım için camiye gidemiyor ve madur oluyorum dememiştir.

Müslüman camisini ve ezanını tanır. Hristiyan kilisesini ve çanını tanır. Yahudi havrasını ve ezanını tanır. Allah ise çağrıyı işitip de koşarak ibadete giden, Allah’a şirk koşmadan, canı gönülden ibadet eden kullarını tanır. Rabbim, bizleri razı olduğun kulların arasına al. Rahmetini merhametini üzerimizden eksik etme. Amin!

(Arapça Ezan Okunuşu):

Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâh

(Türkçe Anlamı): 

En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim,

Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim! Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim!

Haydin namaza! Haydin namaza!

Haydin kurtuluşa! Haydin kurtuluşa!

En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır!

Allah’tan başka ilah yoktur!

Not: Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra 2 defa “Es-Salâtü hayrün mine’n-nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) denir.

(Yahudilerin Ezanı):  Yahudiler ezanla çağrı yapar ve ezanlarını yüksek bir yere çıkarak makamlı bir şekilde okurlar. Hristiyanlar kilisede bulunan büyükçe bir çanı kullanır.