HZ. ADEM’İN ÇOCUKLARI KİMLERLE EVLENDİ?

İnsanlar nasıl çoğaldı?

Yeryüzünde sadece Âdem ve eşi vardı.

İnsanlar nasıl çoğaldı sorusunun cevabı bugüne kadar mantıklı bir yanıt bulamamıştır. Bu konu, bütün dinlerde din adamlarının kâbusu olmuş ve akla uygun bir açıklama getirememişlerdir. Hz. Havva’nın her seferinde bir erkek bir kız olmak üzere ikizler doğurduğunu ikizlerin çaprazlama evlendiklerini ileri sürmüşler ve daha mantıklı bir açıklama getirememişlerdir.

İnsanların nasıl çoğaldığı ile ilgili konularda yeterli açıklama Kur’an’ı Kerim’de ve diğer ilahi Kitaplarda da mevcuttur. Bu konu ayetlerde açık açık belirtilmiştir fakat onlar Allah’ın ayetlerini dikkate almamışlar, Gözlerini kapatmışlar, kulaklarını tıkamışlardır. Kendi kendilerine senaryolar yazarak rafları dini eser dedikleri laf kalabalığından ileri gitmeyen, Allah’ın ayetleriyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan konularla şişirilmiş kitaplarla doldurmuşlardır. Üç dinin din adamları tarafından aslı astarı olmayan hikayeler paylaşılmıştır.

Kardeşin kardeşle evlenmesi kesinlikle haram kılınmıştır. Kur’an’ı Kerim’de buna kaynak gösterilebilecek tek bir ayet bile yoktur. Öyleyse bu nereden çıktı, diyeceksiniz. Bütün bu uydurma hikayeler, Yahudi ve Hristiyanların hadis kitapları olan Talmud’dan din adamları öncülüğüyle bizim dinimize de aktarılmıştır. O dinlerin bozulduğunu ileri süren din adamları aynı yolu takip etmiş, onların inandığı her ne varsa kopyalamışlar ve İslam’a yapıştırmışlardır.

O, sizin evlenmeniz için kendi cinsinizden eşler yaratmıştır.

Hz. Adem’in çocuklarının birbirleriyle evlenmediği ayetlerden anlaşılmaktadır. Allah, ilk önce Hz. Âdem’i yarattı. Onu yarattıktan sonra onun evlenmesi için eşini yarattı ve onlar evlendiler. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın evliliklerinden hep erkek çocuklar dünyaya geldi. Bu çocukların evlenmeleri ve insanların çoğalmaları için çiftlerin oluşmasına ihtiyaç vardı.

42: ŞURA / 11. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O, sizin evlenmeniz için kendi cinsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O, her şeyi işitir ve görür. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur.

Yukarıdaki ayetin, ilk yaratılışa ve aynı zamanda süreğen yaratılışa konu olan kısmı: “O, sizin evlenmeniz için kendi cinsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır.”  

Allah, Hz. Havva’yı Hz. Âdem’e eş olarak yarattığı gibi Hz. Âdem’le Hz. Havva’dan doğan bu erkek çocukların her biri için de bir eş yarattı. Bu eşler Hz. Havva’nın ve Hz. Âdem’in yaratılışına benzer bir şekilde döllenmiş kabuklu yumurtalarla toprak altında kuluçka dönemlerini tamamladılar ve yaşama ilk adımlarını attılar çünkü onların da anne ve babaları yoktu. 

Toprakta gelişimini tamamlayıp yaşama adım atan bu kadınlar, Hz. Adem ve Havva’nın oğullarıyla evlendiler. İlk kayınvalide ve babaanne Hz. Havva’ydı. İlk kayınbaba ve dede Hz. Âdem’di. Hz. Adem ve Hz. Havva birinci kuşak atamız oldu.

Hz. Adem ve Hz. Havva’nın oğulları evlenince kız ve erkek çocuklara sahip oldular. Sonra kuzenler arasında evlilikler gerçekleşti. Kardeş kardeşle asla evlenmedi.

Allah, kadınları ve erkekleri birbirlerinden inşa edecek şekilde programladı. Erkek ve kadınları aşk ve merhamet duygularıyla birbirlerine bağladı ve böylece birbirleriyle evlenmelerini sağladı. İlk yaradılışı tamamladıktan sonra artık rahimlerde bebekler oluşup dünyaya gelmeye başladı. İnsanlar çoğalıp yeryüzüne dağıldılar. İlgili ayet mealleri aşağıdadır:

30. RUM / 21. Sizin, evlenip birlikte yaşamanız için “kendi cinsinizden eşler” yaratmış olması, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuş olması da O’nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

6: ENAM / 98. Sizi birbirinizden inşa eden, bir karar verme yeri (dünya) ve bir emanet kalacağınız yer (kabir) yaratan O’dur. Anlayan bir toplum için delillerimizi ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

İnsanların genetik kökenleri birçok kadından geldi. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarıyla evlenen bu kadınlar farklı farklı genetik kökenlere sahip yaratılmışlardı. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın oğullarından her birinin evlendiği kadının farklı bir genetik kökeni olduğu için insanlar farklı farklı göz, ten ve saç  rengine sahip oldu. Bir bebek, genlerinin yüzde ellisini anneden yüzde ellisini babadan alıyor. 

Bizi tek hücreden yaratan, güzel ve mükemmel yaratan, bize ihtiyacımız olan her şeyi ikram eden, dünyada mutlu olmamız için yol gösteren, günahlarımızı affetmek için tövbe kapısını açık tutan, bizi cennetlerde ağırlamak isteyen, yegane dostumuz ve yaratıcımız olan Rabbimize hamdolsun. O, tektir. Eşi benzeri yoktur.

Kur’an’ı Kerim üzerindeki araştırmalarım beni bu sonuçlara götürdü. Kardeşin kardeşle evlendiğine dair bir şey bulamadım. Daha önce bu konuda uzunca bir yazı yayınlamıştım. Bu yazımı vakti kasıtlı olanlar için özetleyerek yazdım. Ayetlerden çıkarabildiğim bu sonuçları sizlerin de bilmesini istedim.

Selamlar ve dua ile kalın.