HZ. ADEM’İN ÇOCUKLARI KİMLERLE EVLENDİ?

Yeryüzünde sadece Âdem ve eşi varken insanlar nasıl çoğaldı, sorusunun cevabı bugüne kadar mantıklı bir yanıt bulamamıştır. Bu konu, bütün dinlerde din adamlarının kâbusu olmuş ve akla mantığa uygun bir açıklama getirememişlerdir. Hz. Havva’nın her seferinde bir erkek bir kız olmak üzere ikizler doğurduğunu ikizlerin çaprazlama evlendiklerini ileri sürmüşler ve daha mantıklı bir açıklama getirememişlerdir. Halbuki bu konular, ayetlerde açık açık belirtilmiştir ama onlar Allah’ın ayetleri karşısında gözlerini kapatmışlar, kulaklarını tıkamışlardır. Üzerinde fazla düşünmeden kendi kendilerine senaryolar yazarak rafları dini eser dedikleri laf kalabalığından ileri gitmeyen, Allah’ın ayetleriyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan konularla şişirilmiş kitaplarla doldurmuşlardır. Kardeş kardeşle evlenmek kesinlikle haramdır. Hz. Adem’in çocukları birbirleriyle evlenmedi. Allah, ilk önce Hz. Âdem’i yarattı sonra Hz. Âdem için bir eş yarattı ve onlar evlendiler. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın evliliklerinden hep erkek çocuklar dünyaya geldi.

42: ŞURA / 11. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O, sizin için kendi cinsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O, her şeyi işitir ve görür. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur.

Ayetin ilk yaratılışa konu olan kısmı: “O, sizin için kendi cinsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır.”  Allah, Hz. Havva’yı Hz. Âdem’e eş olarak yarattığı gibi Hz. Âdem’le  Hz. Havva’dan doğan bu erkek çocukların her biri için de bir eş yarattı. Bu eşler Hz. Havva’nın ve Hz. Âdem’in yaratılışına benzer bir şekilde döllenmiş kabuklu yumurtalarla toprak altında kuluçka dönemlerini tamamladılar ve yaşama ilk adımlarını attılar çünkü onların da anne ve babaları yoktu. 

Toprakta gelişimini tamamlayıp yaşama adım atan bu kadınlar, kendi cinslerinden olan Hz. Adem’le Hz. Havva’nın çocuklarıyla evlendiler. Böylece kız ve erkek çocuklara sahip oldular. Sonra kuzenler arasında evlilikler gerçekleşti. Kardeş kardeşle asla evlenmedi. İlk kayınvalide ve babaanne Hz. Havva’ydı. İlk kayınbaba ve dede Hz. Âdem’di.

Allah, İlk yaradılışı tamamladıktan sonra kadınları ve erkekleri birbirlerinden inşa etti. Erkek ve kadınları aşk ve merhamet duygularıyla birbirlerine bağladı ve böylece birbirleriyle evlenmelerini sağladı. Rahimlerde bebekler oluştu. İnsanlar  böylece çoğalıp yeryüzüne dağıldılar. İlgili ayet mealleri aşağıdadır:

30. RUM / 21. Sizin, evlenip birlikte yaşamanız için “kendi cinsinizden eşler” yaratmış olması, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuş olması da O’nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

6: ENAM / 98. Sizi birbirinizden inşa eden, bir karar verme yeri (dünya) ve bir emanet kalacağınız yer (kabir) yaratan O’dur. Anlayan bir toplum için delillerimizi ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

İnsanların genetik kökenleri birçok kadından geldi. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarıyla evlenen bu kadınlar farklı farklı genetik kökenlere sahip yaratılmışlardı. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın oğullarından her birinin evlendiği kadının farklı bir genetik kökeni olduğu için insanlar farklı farklı göz, ten ve saç  rengine sahip oldu. Bir bebek, genlerinin yüzde ellisini anneden yüzde ellisini babadan alıyor. 

Bizi tek hücreden yaratan, güzel ve mükemmel yaratan, bize ihtiyacımız olan her şeyi ikram eden, dünyada mutlu olmamız için yol gösteren, günahlarımızı affetmek için tövbe kapısını açık tutan, bizi cennetlerde ağırlamak isteyen, yegane dostumuz ve yaratıcımız olan Rabbimize hamdolsun. O, tektir. Eşi benzeri yoktur.

Kur’an’ı Kerim üzerindeki araştırmalarım beni bu sonuçlara götürdü. Kardeşin kardeşle evlendiğine dair bir şey bulamadım. Daha önce bu konuda uzunca bir yazı yayınlamıştım. Bu yazımı vakti kasıtlı olanlar için özetleyerek yazdım. Ayetlerden çıkarabildiğim bu sonuçlara katılırsınız katılmazsınız bilemiyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Keyifli okumalar. Selamlar.