İNSANLAR FARKLI FARKLI DİLLERİ, OKUMAYI VE YAZMAYI NASIL ÖĞRENDİ?

Allah, Hz. Âdem’i tohum ve Hz. Havva’yı tarla olarak yarattı yani insanın soyu Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan geldi. Allah, onlara birçok oğul verdi. Oğulları için de eşler yarattı ve akrabalık bağları kurdurdu. Bu eşlerin yaratılışı da tıpkı Hz. Havva ve Hz. Âdem’in topraktan çıkışı gibi oldu. Onlar da döllenmiş yumurtalarla yaratıldı, toprak altında gelişimlerini tamamlayıp, yumurtalarını çatlatarak, toprak üstüne çıktılar.

Hatırlarsak Allah, Hz. Adem’i topraktan yarattıktan sonra ona her şeyin ismini öğretmişti yani bir lisan öğretmişti. Benzer bir şekilde topraktan çıkan kadınlara da Allah, farklı farklı dilleri, okumayı ve kalemle yazmayı öğretti çünkü insan öğrenebilen akıl sahibi bir varlık olarak yaratılmıştı. Önceleri kök boyalardan mürekkep yaparak taşa, deriye, ağaca yazarak yazışan insanlar, madenlerin kullanılmaya başlanmasıyla taşlara kalıcı yazılar da yazmaya başladılar. 

Hz. Adem’le Hz. Havva’nın oğulları farklı farklı dillere, farklı alfabelere ve farklı renklere sahip bu kadınlarla evlendiler. Böylece kız ve erkek çocukları oldu. Sonra kuzen kuzenle evlendi. İnsan nüfusu artmaya başladı ve farklı farklı dillere, farklı alfabelere sahip kavimler oluştu. İnsanlar farklı dilleri onları yetiştiren annelerinden öğrendiler. Böylece her kavmin bir ana dili oldu.

Bütün lisanlarda, İsim, sıfat, zamir, edat, fiil… mevcuttur. Bu kuralları insanlar koymamıştır. İnsanın bir lisanı ne kadar sürede ve ne kadar zor öğrendiğini hiç düşündünüz mü? İnsan yeni bir dil yaratmayı denemeye kalkışsa bugün dahi bunda başarılı olamaz. Ayetleri hatırlarsanız Allah, melekleri yarattığı zaman onlara da lisanlarını öğretmişti çünkü lisan, canlılar arasında bir iletişim aracıdır ve bütün canlılara dil eğitimi yaratıcı tarafından verilmiştir. Yaratıcı kendini tanıtmak için yarattığı canlılara akıl, göz, kulak verdiği gibi iletişim kurmak için de lisan öğretmiştir. Onları eğitmek için kendi içlerinden elçiler göndermiştir. Biz bu eğitime DİN eğitimi diyoruz. Din eğitimi insanlara stressiz bir hayat yaşamanın yollarını gösterirken ilerideki hayatını da garanti altına alır ve böylece iki dünyada da mutlu olmasını sağlar. Konuyla ilgili ayet meallerinden bir kısmını aşağıda görebilirsiniz.

96: ALAK / 1, 2. Yaratan Allah’ın adıyla oku. O, insanı tek bir hücreden yarattı.

96: ALAK / 3, 4, 5. Oku! Kalemle yazmayı öğreten senin ikram sahibi Rabbindir. O insana bilmediği şeyi öğretti.

96: ALAK / 6, 7. Hayır, öyle değil! Muhakkak ki insan azıyorsa her açıdan kendini mükemmel zannetmesindendir.

2: BAKARA / 31. Allah, önce Âdem’e isimleri öğretti. Sonra Âdem’in isimlerini öğrenmiş olduğu şeyleri meleklere göstererek: “Şayet iddianız doğruysa şunların isimlerini bana bildirin.” dedi.

2: BAKARA / 32. Melekler: “Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinin dışında bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim ve hakîm olan ancak sensin.” dediler.

2: BAKARA / 33. (Sonra:) “Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere bildir.” dedi. Âdem onların isimlerini meleklere bildirince: “Ben size, muhakkak göklerde ve yerde görülmeyenleri bilirim. Gizli veya açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim.” dedi.

NEML / 17. Nihayet onlar, Karınca vadisine geldiklerinde, karıncaların lideri şöyle dedi: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin! Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin!”

Rabbimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün canlılara iletişim kurabileceği bir lisan öğretmiştir. Bütün canlılar kendi türleriyle ve Rableriyle iletişim içimdedir. İhtiyacımız olan her türlü şeyi bizlere öğretmiştir. Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgememiş, elçileriyle nasihatlarını bize ulaştırmış, mutlu ve stressiz yaşamanın yollarını bize göstermiştir. İlahi terbiyeden daha güzel ve daha mükemmel bir terbiye yoktur. O dosttur. Dinde zorlama yoktur. Rabbimiz dileseydi bizi irade sahibi yapmazdı.

Rabbimiz senin dost olduğunu biliyor ve seni çok seviyoruz. Sen kullarına asla zulmetmezsin. Kulların şeytanları dost edinerek kendi kendilerine zulmediyor. Bizi şeytanların vesvesesinden uzak tut. Senin sevgi ve merhametine sığınıyoruz. Sen yardım etmezsen şeytan bizi aldatır ve biz helak oluruz. Bize yardım et. Amin!

Keyifli okumalar. Allah’a emanet olun.