KADER NEDİR?

Allah’ın insanı mükemmel yaratmış olması ve onun ihtiyacı olabilecek her bir şeyi eksiksiz yaratmış olması kader ile oluşmuştur. Kader: Allah’ın takdir etmesi, planlaması, hesaplaması, kayıt tutması, yaratması ve idare etmesini ifade eden bir sözcüktür. Allah güçlü ve âlimdir. Âlim, Arapça bir sıfattır. Türkçe karşılığı: Bilgin sıfatıdır. Çok derin bilgisi olan, demektir. Allah, hesapsız kitapsız hiçbir şeyi yaratmaz. Kısacası kader, yaratılışta bir rastlantının bulunmadığını ifade eder. Aşağıda konuyla ilgili bir ayet meali görmektesiniz. 

54: KAMER / 49. Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir ölçü ve hesapla yaratmışızdır. 

Göklerin ve yerin yaratılışı; güneş, ay ve gezeğenlerin belirlenmiş bir yörüngede hareket ediyor olması; gece ve gündüzün birbirini takip ediyor olması; mevsimlerin oluşması, yağmurların yağması, suların depolanması, iklim değişiklikleri, doğal afetler, atmosferdeki gazların canlıların yaşamına uygun olması kader ile (ölçü ve hesap ile) oluşmuştur.

Hayvanların yaratılışı, bakteri, virüs gibi canlıların yaratılışı; bitkilerin yaratılışı, bitkilerin yaprak, çiçek, meyve, çekirdek modelleri ve bünyelerinde farklı kimyasallar taşıyor olmaları, canlıların bitkilerle ve etle beslenmeleri kader ile oluşmuştur.

Meleklerin, cinleri ve insanların yaratılışı; İnsanın ne zaman doğacağı, kadın mı yoksa erkek mi doğacağı, anne babasının kim olacağı, ne zaman öleceği, tekrar ne zaman dirileceği, ırkı, fiziki görüntüsü kaderdir. 

Vücudumuzdaki bütün organların ve sistemlerin, insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için uyum içerisinde çalışması; organlarla, kan damarları ve sinirlerle birbirine bağlı olması yani insanın anatomik ve fizyolojik özellikleri kader ile oluşmuştur. 

İmtihan edilmemiz için yaratılmış olan seçenekler kader ile oluşmuştur. Örneğin: İnsan kiminle evleneceğine özgür iradesiyle karar verir. Bunu nereden anlıyoruz: Allah, müşriklerle ve zina yapanlarla evlenmeyin, demekte ve bizi uyarmaktadır. Demek ki evlenip evlenmeme kararını verebiliyoruz. Uyarı var ama müdahale yok. Bu bizim irademize bırakılmış ve bize seçme şansı verilmiştir. Bize seçenekler sunulmuş olması, seçme şansı verilmiş olması bir imtihandır. İmtihanın planlanıp, hesaplanıp, kayıt altına alınıp, insan eyleme geçince eylem doğrultusunda yaratılmaya başlaması ise kaderin sonucudur.

Kader: Allah’ın takdir etmesi, planlaması, hesaplaması, kayıt tutması, yaratması ve idare etmesini ifade eden bir sözcüktür, demiştik. Böyle olunca insanın alacağı nefes, ihtiyacı olan su ve yiyecek, uyuyacağı uyku; aklımıza gelen veya gelmeyen, bildiğimiz veya bilmediğimiz, gördüğümüz veya görmediğimiz her şey Allah tarafından hesaplanarak yaratılmıştır. Tesadüfe yer yoktur.  

Rahim ve rahman; güçlü ve âlim olan Rabbimize sonsuz teşekkürler. Rabbimiz bizi nankör kullarından eyleme. Dinini öğrenmeyi ve yaşamayı nasip et. Dinimizi, malımızı, canımızı, evlatlarımızı, imanımızı müşriklerin, münafıkların, şeytanların, ahmakların şerrinden koru. Sen yardım etmezsen biz helak oluruz. Bizi bize bırakma. Âmin!

Keyifli okumalar. Sevgiyle kalın.