HZ. MUSA KISSASI VE DUANIN ÖNEMİ

Hz. Musa’nın yolculuğu ve duası

Bir insan, yeryüzünde insanlardan ve şeytanlardan olmak üzere birçok şer gruplarıyla yaşamaktadır. Bu şer gruplarının ne zaman, nerede, nasıl yoluna çıkacağını bilemez. Kendini bunlardan kendi imkanlarıyla koruyamaz.

Gizlenenleri de açıklananları da en iyi bilen Rabbimiz, dua ederek kendisine sığınan kulunu herhangi bir şekilde korur. İnsan; Allah’ın kendisini ne şekilde, nasıl, nerede, ne zaman koruduğunu fark edemez. Başına gelen olaya üzülür. Şeytan vesvese verir ve dualarının kabul olmadığı endişesine kapılabilir. Aradan zaman geçince başına gelen ufak bir üzücü olay sayesinde büyük bir felaketten kurtulduğunun, Rabbinin kendisini unutmadığının, kendisinin dualarına cevap verdiğinin farkına varır. Allah’a teşekkür eder. Rabbi de ona olan nimetini artırır. Allah, iyi insanların dualarına mutlaka cevap verir çünkü onları dost edinir. 

Hakikaten insan, Allah’a inanıyor ve dua edip kendisini korumasını diliyorsa Allah onu korur. Onun yaşantısında kötü gidecek olan şeylere müdahale eder. Bu müdahale, ilk bakışta kişinin aleyhine gibi gözükebilir. Kişiyi bu müdahale üzmüş olabilir fakat sonuç itibariyle kişinin lehinedir. İnsan biraz acelecidir. Duasının anında kabul olmasını bekler. Muhakkak ki Rabbinin bir hesabı vardır.

Allah, dua edenin duasına nasıl karşılık verdiğini bize, Hz. Musa’nın kıssası ile izah etmiştir. Hz. Musa, Allah’tan bir istekte bulunur. Rabbim, beni ileri derecede ilim vermiş olduğun bir zatla tanıştır, diye dua eder. Allah, Hz. Musa’nın bu duasını kabul eder. Hz. Musa, o zatla buluşmak için adamını da yanına alıp yola koyulur.

Hz. Musa’nın ettiği dua kabul oldu ve alim kişiyle buluştu mu?

18: KEFH / 60, 61, 62. (Ey Muhammed!) Bir vakit Musa, genç adamına demişti ki: “İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut daha uzun süre gideceğim.” Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık, denizde bir yol tutup kaybolmuştu. İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman Musa genç arkadaşına: “Yemeğimizi getir, biz bu yolculuğumuzda gerçekten çok yorulduk.” dedi.

18: KEFH / 63, 64., 65. Adam: “İşin doğrusu, kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuştum. O, denizde acayip bir yol tutup gitmişti. Onu sana söylemeyi şeytan bana unutturdu.” dedi. Musa da demişti ki: “İşte aradığımız bu idi.” Bunun üzerine gerisin geri gittiler. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

18: KEFH / 66. Musa ona: “Allah’ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” dedi.

18: KEFH / 67, 68. O dedi ki: “Doğrusu sen benim yapacaklarıma asla sabredemezsin. İçyüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin ki?”

18: KEFH / 69. Musa: “İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve ben senin yaptığın hiçbir işe karşı çıkmayacağım.” dedi.

18: KEFH / 70. O dedi ki: “Tamam, o halde bana tabi olacaksın. Ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın.”

Hz. Musa, aralarındaki anlaşmaya uydu ve sabır gösterebildi mi?

18: KEFH / 71 Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman kulumuz gemiyi deldi. Musa ona şöyle dedi: “Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın.”

18: KEFH / 72. O: “Sen benim yaptıklarıma asla sabredemezsin demedim mi?” dedi.

18: KEFH / 73. Musa dedi ki: “Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bundan dolayı bana güçlük çıkarma.”

18: KEFH / 74, 75, 76. Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında kulumuz hemen onu öldürdü. Musa: “Bir can karşılığı olmadan suçsuz bir canı katlettin. Doğrusu çok çirkin bir iş yaptın.” dedi. Kulumuz dedi ki: “Sen benim yapacaklarıma asla sabredemezsin demiştim, ben sana?” Musa dedi ki: “Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaş olma! Bundan sonra tarafımdan ileri sürülebilecek bir mazeret kalmayacak.”

18: KEFH / 77, 78. Bunun üzerine yine yürüdüler nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler fakat köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken… Orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Kulumuz hemen onu onardı. Musa: “İsteseydin karşılığında bir ücret alabilirdin.” dedi. Kulumuz dedi ki: “İşte, bu yaptığın şey beraberliğimizi sona erdirmiştir. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.”

Dua sonucunda gerçekleşen olayların içyüzü neydi?

18: KEFH / 79. “Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedik çünkü onların yollarının üstünde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı.”

18: KEFH / 80, 81. “Oğlana gelince onun ana, babası mümin kimselerdi. Bu çocuğun, onlara kötülük yapmasından ve onları inkâra zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara onun yerine ondan daha hayırlı daha temiz daha merhametli bir evlat versin.”

18: KEFH / 82. “Duvar ise o şehirde yaşayan iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin içyüzü budur.” (Dedi.)

Yukarıda gördüğümüz kıssada gemi sahibi yoksullar, yetim çocukların ailesi ve öldürülen çocuğun ailesi mümin kimselerdi. Allah’a inanır, güvenir ve daima dua ederlerdi. Allah’ın rahmetinden ümitlerini kesmezlerdi. Onların duaları onları koruyan birer kalkan oluşturuyordu. Allah, onları dost edinmiş ve onları her türlü şerden korumaktaydı. Hz. Musa, Allah’ın tarafından kendisine bir ilim verilmiş olan bu kulla yaptığı yolculuktan sonra duaların karşılıksız kalmadığını öğrendi. 

Gemideki hasar tamir edilecek cinstendi. Gemi sahipleri, gemileri delinince üzüldüler fakat yollarının üzerindeki tehlikeyi gemideki delik sayesinde atlatınca büyük bir sevinç yaşadılar: “İyi ki gemimiz delinmiş.” dediler. Allah’ın kendilerini koruması sayesinde rızıklarını kazanmaya devam ettiler. 

Allah iyi insanları dost edinir. Kıssada öldürülen çocuğun ailesi Allah’ın mümin kullarındandı. Allah’tan hayırlı bir nesil istiyorlar, nesillerinin cehennem ateşinden korunmasını diliyorlardı: “Rabbim bizi ve neslimizi cehennem ateşinden koru.” diye dua ediyorlardı. Allah, bu mümin aileyi işitiyor ve dualarına iştirak ediyordu. Allah, onların dualarını kabul etti ve neslini cehennem ateşinden korudu. Nasıl mı?.. 

Allah, çocuğun cennete gitmesi ve cennette ailesiyle birlikte olması için ileride zalim biri olacak olan bu çocuğu henüz günahsızken öldürdü. Eğer çocuk yaşasaydı zalim birisi olacaktı. Hem anne babasına hem de diğer insanlara zulmedecekti. İnsanları ve ailesini küfre zorlayacaktı. Günahlarından dolayı da cehenneme gidecek, ebedi cehennemde kalacaktı. 

Aile, çocukları ölünce üzüldü ama Allah’a isyan etmedi: “Allah dosttur, mutlaka Allah’ın bizim bilmediğimiz bir hikmeti vardır.” dediler ve sabrettiler. Allah da onları hayırlı bir evlat ile ödüllendirdi. Duaları sayesinde hem hayırlı bir evlat sahibi oldular hem de günahsızken ölen çocukları, cennette onlarla birlikte olacaktı.

Üçüncü aile de mümin bir aileydi. Allah’a itaatte kusur etmemeye çalışırlardı. Yetimlere yardım eder, insanlar içerisinde merhamet duygusunun yayılmasına gayret gösterirlerdi. Kötü merhametsiz insanların oturduğu bir kasabada oturuyorlardı. Ölünce arkalarına iki yetim çocuk bıraktılar. Bu çocuklar Allah’a emanetti. Allah’tan daha güzel bir vekil olabilir miydi? Allah, o iki yetim çocuğun duvarın altında bulunan mirasını elbette koruyacaktı ve korudu. Duvarı çocuklar yetişinceye kadar yıkılmayacak bir şekilde kuluna tamir ettirdi. (Eskiden insanlar tasarruflarını ya yastık altında muhafaza eder ya da gömerlerdi.)

Her olayda Allah’ın bir hikmeti vardır. İnanmayan bir insan, Allah’ın Kitaplarını okusa da hikmetini anlayamaz çünkü ön yargıyla yaklaşır. Böyle kişiler Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinirler. Şeytanları da sürekli onlara vesvese verir. Örneğin: Şeytan, dostlarına der ki: “Allah, henüz günah işlememiş bir çocuğu öldürdü.” Aklını kullanmayan kişi, şeytanı haklı bulur. İşlerin bir arka planı olduğunu kesinlikle düşünmez. 

Güvenen Allah’a güvensin!

dua edenin duasına karşılıksız bırakmaz.

18: KEFH / 82. “Duvar ise o şehirde yaşayan iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin içyüzü budur.” (Dedi.)Dua neden önemli, kıssadan çıkarılacak hisse nedir?