HANGİ DURUMLARDA NAMAZLAR KISALTILABİLİR?

Ölüm tehlikesi olan durumlarda namazlar kısaltılabilir mi? Tehlike anlarında, namaz kısaltılarak tamamlanıyor fakat korkudan kurtulunca namaz tam erkanı ile kılınıyor. Tehlike dışında namazı kısaltmak Allah’ın emirleriyle bağdaşmıyor. Allah: “Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde farzdır.” diyor. Ayrıca Kur’an’ı Kerim’de de bize namaz vakitleri bildiriliyor. Namazın nasıl kılınacağı Peygamberimize öğretilmiştir ve Allah Peygamberimize: “Namazını Allah’ın sana öğrettiği gibi kıl.” diye emretmiştir. Peygamberimizden bu yana namaz kesintiye uğramamıştır. Allah’ın öğrettiği gibi kılınmaya, devam ede gelmiştir. Konu ile ilgili ayet mealleri aşağıdadır.

4: NİSA / 101. Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.

4: NİSA / 102. Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olduğunuz bir an olsa da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah, kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

4: NİSA / 103. O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta iken gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde iken hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda, namazı tam erkanı ile kılın çünkü namaz müminlere, belirli vakitlerde farzdır.

4: NİSA / 104. Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Oysa siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri ümit etmektesiniz. Kuşkusuz Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Tehlikenin olmadığı durumlarda ise asla namaz kısaltılamaz. Allah buna müsaade etmemiştir. Yolculukta namaz kısaltılabilir mi? Normal yolculuklarda namazı kısaltmanın vebali vardır çünkü hiçbir tehlike söz konusu değildir. İslam’ın sıkıntılı günlerinde tehlike söz konusu olduğundan dolayı bazı yolculuklar esnasında da namazların kısaltılarak kılınmış olduğunu görmekteyiz. Yine benzer bir durum yaşanacak olursa namazlar kısaltılabilir. Namazın tehlike dışında kısaltılabileceğine dair herhangi bir ayet yoktur. 

Keyifli okumalar. Selam ve sevgiyle kalın.