ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN DURUMLARDA NAMAZ NASIL KILINIR?

Seferi namaz nasıl kılınır?

Ölüm tehlikesi olan durumlarda namazların nasıl kılınacağına dair ayetler:

2: BAKARA / 238 ve 239. Allah’ın huzuruna saygı ile durun ve orta namazları aksatmayın. Eğer korkarsanız yaya iken veya binekte iken kılın. Tehlike geçtiği zaman bilmiyor olduğunuz şeyleri Allah’ın size öğrettiği gibi yapın.

4: NİSA / 101. Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.

4: NİSA / 102. Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olduğunuz bir an olsa da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah, kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

4: NİSA / 103. O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta iken gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde iken hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda, namazı tam erkanı ile kılın çünkü namaz müminlere, belirli vakitlerde farzdır.

4: NİSA / 104. Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Oysa siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri ümit etmektesiniz. Kuşkusuz Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Tehlike anlarında, namazları kısaltılarak kılabiliyoruz fakat korkudan kurtulunca namazı tam erkanı üzere kılmamız emrediliyor. Allah: “Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde farzdır.” diyor. Kur’an’ı Kerim’de bize namaz vakitleri bildiriliyor. Namazın nasıl kılınacağı Peygamberimize öğretilmiştir ve Allah Peygamberimize: “Namazını Allah’ın sana öğrettiği gibi kıl.” diye emretmiştir. Peygamberimizden bu yana namaz kesintiye uğramamıştır. Allah’ın öğrettiği gibi kılınmaya, devam ede gelmiştir.

Normal yolculuklarda namaz kısaltılabilir mi?

Ayetlere baktığımız zaman İslam’ın sıkıntılı günlerinde tehlike söz konusu olduğundan dolayı bazı yolculuklar esnasında namazların kısaltılarak kılınmış olduğunu , Rabbimizin buna izin verdiğini görmekteyiz. Yine benzer bir durum yaşanacak olursa namazlar kısaltılabilir. Namazın tehlike dışında kısaltılabileceğine dair herhangi bir ayet yoktur, hadisler vardır. Bazı alimler sadece Kur’an’ı Kerim’i dikkate alırken bazı alimler hadisleri de dikkate almışlardır.

Tehlikenin olmadığı durumlarda namaz kısaltılamaz diyen alimler olduğu gibi bunun tersini söyleyen alimler de olmuştur. İkinci görüştekiler ise tehlikenin olmadığı yolculuklarda da namazlar iki rekat kılınır, sabah ve akşam namazları ise kısaltılmaz, sünnet namazlarda eksiltme yapılmaz, aynen kılınır. Seferi olmak için gideceğin yer doksan km’den az olmamalıdır ve kalma süresi on beş günü geçmemelidir. Gidilecek mesafe doksan km’den az olursa veya orada on beş günden fazla kalınacak olunursa farz namazlar dört rekat kılınmaya devam eder, demişlerdir.

Keyifli okumalar. Selam ve sevgiyle kalın.