İMAM NİKAHINI GİZLİ KIYMAK CAİZ Mİ?

Gizli evlilikler dinen geçerli midir? Dinen geçerli bir nikah nasıl kıyılmalıdır?

Gizli kıyılan, mehir verilmeyen ve sözleşme yapılmayan nikah geçersizdir.

Gizli evlenmek dinimizde de diğer ilahi dinlerde de geçerli değildir, haram kılınmıştır çünkü mahsurları vardır. Allah, ayetlerinde açıkça bize: “Zina etmeyin ve gizli evlenmeyin.” demektedir.

Diğer İlahi dinlerde resmî nikah, kilise ve havrada insanların huzurunda kıyılmaya devam ediyor. Peygamberimiz zamanında Müslümanların nikahları da böyle kıyılıyordu. Bir imam gelip iki erkek şahit huzurunda evde imam nikahı kıymazdı. Nikah resmî işlemlerle dini mekanlarda halka açık kıyılırdı. Hatta nikahın arkasından bir de yemek verilirdi. Şimdi ne değişti de hırsızlık yapar gibi gizli gizli nikah kıyılıyor?

Bugün gençlerimizi okumaları için uzak uzak memleketlere gönderiyoruz. Gençlerimiz ailelerinden habersiz iki arkadaşının şahitlik etmesiyle imam nikahı kıydırıyorlar ve bu öğrenciler karı koca olup birkaç yıl beraber yaşıyorlar. Eğer erkeğin ailesi izin vermezse erkek resmî nikahla evliliğe yanaşmıyor.

Hamile kalıpta resmî nikah kıydıramayan kadınlar, bebeklerini aldırıyorlar. Bu büyük bir günahtır çünkü Allah’ın indinde öz çocuklarının katili oluyorlar. Kürtaj olanlardan çoğu da bir daha hamile kalamıyor. Kürtaj esnasında rahimde fazla kazıntı olması, hamile kalmasını engelliyor. Gençlerimizin bu konularda eğitilmesi gerekiyor.

Gelelim erkek öğrencilere: Onların herhangi bir kaybı olmuyor gibi gözükse de onlar da bu durumda Allah’ın indinde kendi çocuklarının katili oluyorlar. Cahiliye devrindeki çocuklarını öldüren müşriklerin durumuna düşmüş oluyorlar. Dinini din simsarlarından öğrenen bu zavallı gençler, iki aylık bir bebeği aldırmanın günah olmayacağını zannediyor ve bebeklerini aldırıyorlar. Geleneklerimize göre bekaret önem taşıdığı için yeni bir evlilik yapabilmek için kadın, yalan söyleyerek geçmişte yaşadıklarını gizleme yoluna gidiyor. Yalanının ortaya çıkma kabusunu ömür boyu yaşıyor.

4: NİSA / 25. Sizden her kim hür mümin kadınlardan birini nikahlayacak bir zenginliğe gücü yetmiyorsa genç mümin cariyelerinizden birini nikahlamaya izin verilmiştir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin iznini alarak zina yapmamış ve gizli evlenmemiş olmaları halinde Allah’ın uygun gördüğü şekilde mehirlerini kendilerine vererek, onlardan iffetli olanlarla evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa o vakit onlara hür kadınlara verilen zina cezasının yarısı verilir. Evlenme izni, sadece içinizden günah işlemekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.” Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Zina yapmamak için iki şahitle imam nikahı kıydırmak caiz mi? Resmî nikah imam nikahı yerine geçer mi?

Bazı insanlar, zina olmasın diye iki şahitle gizli nikah yaptırıyorlar gizli nikahın haram olduğunu bilmiyorlar. Evli erkeklerden bazıları da ikinci bir eş almak ve bunu eşinden ve çocuklarından gizlemek için iki şahitle imam nikahını gizli kıydırma yolunu seçiyor. Allah’ın emrettiği gibi halka açık bir yerde ve halka ilan edilerek imam nikahının yapılması gerekiyor.  Böyle yapılmayan nikahlar Allah’ın indinde geçersiz oluyor.

Bir nikahın Allah’ın indinde geçerli olması için resmî geçerliliği olması gerekiyor. Böyle yapılmayınca Allah tarafından zina ile eş tutulan gizli evlenme ön plana çıkarılmış oluyor. Bunda din adamlarının büyük bir vebali olduğu da biliniyor.

Aslında dinimizde imam nikahı diye bir nikah yok. Bu isim sonradan uydurulmuştur. Bugün evlenme dairelerinde kıyılan resmî nikah dinen geçerlidir ama halkımız bunu bilmiyor. Mehir ve sözleşme meselesini de evlenecekler aralarında halledebilirler ve resmiyete dökebilir.

Evlenecek çiftler aralarında dinen ve kanunen geçerli bir evlilik sözleşmesi yapabilirler. Bunlar Allah’ın emirleridir. Medeni kanun bunların yapılmasına engel değildir. Dinimizde evlilik sözleşmesi ve evlilik sigortası yapılması farzdır. ALLAH EVLENİRKEN SÖZLEŞME YAPILMASINI EMREDİYOR Gizli kıyılan nikahın ve resmiyete dökülmeyen bir mehrin hiçbir anlamı yoktur. Mehir evlilik sigortasıdır ve peşin ödenir. Veresiye mehir olmaz.

Allah’ın indinde bir imamın ettiği dua ile Allah’a şirk koşmadan inanan bir kimsenin duası arasında kutsallık farkı yoktur. Sizin ve ailelerinizin duaları belki de o imamın duasından daha hayırlı olacaktır. Bazı imamlar zaten maaş için imamlık yapmaktadır. Hem birkaç dakikalık dua ile bir ömür boyu mutlu olamayız. Öyleyse Rabbimizin rahmet ve merhametine güvenerek evliliğimiz boyunca duayı eksik etmememiz gerekir. Dua kapısı her zaman açıktır çünkü Allah dosttur. Allah’ın razı olacağı bir evlilik yaparak Allah’ın rahmet ve merhametiyle mutlu olabiliriz.

Allah gizli evlenmekten Müslümanları men etmiştir. Gizli evlenmek her zaman kötüye kullanılmıştır. Gizli evlenmenin diğer bir sakıncası da bazı insanlar resmen gayri meşru bir hayat yaşıyor. Gayri meşru yaşadıkları ayyuka çıkıp insanlar tarafından kınanacak olursa iki yalancı şahit buluyor. Bizim imam nikahımız var bu benim imam nikahlı karım, deyip çıkıyor.

Allah’ın Müslümanları gizli evlenmekten neden men etmiş olduğu açıkça görülüyor olmasına rağmen gizli nikahla gizli evlenmeler gelenekleşmiş olarak devam ediyor. Din adamları Allah’ın emirlerini yeterince doğru bir şekilde insanlara aktarmıyor.

Hocalar ve büyücüler gizli evlenmeyi tavsiye ediyorlar. Bunun sebebi gerdek düğümü olarak da anılan bir büyü türüdür. Bunun dini nikahla ne alakası var, diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Bu yeni evlenenlerin gerdek yapmasına engel olmak için yapılan bir büyü türüdür. Genellikle insanlar büyüyü büyüyle bozma yolunu benimserler. Büyüyü büyüyle bozmak dinen haramdır. Büyü yapan da yaptıran da kafir olur.

Büyü gerçekten insan üzerinde etkili olabilir mi? Evet, etkili olabilir fakat Allah izin vermezse hiçbir büyü insanı etkilemez. Rabbimiz büyüden kurtulabilmemiz için bazı ayetler indirmiştir. Bu ayetler nikah başlamadan ve bitiminde okunursa yapılan büyü hiçbir zarar veremez. O zaman o büyü sadece büyüyü yapan kimseye zarar verir.

Büyücüler ve hocalar, ayetlerin suyun içine atılıp mürekkep suya geçince suyun içilmesini önermektedir. Ayetleri su içine atmayınız. Bu yanlıştır ve günahtır. Allah’ın ayetleri okunması için indirilmiştir. Yazılıp su içine atılması için değil. Ayetleri yazıp suyun içine atmak da bir tür büyüdür.

Ailenize veya kendinize büyü yapılmasından endişe ediyorsanız Nas, Felak Surelerini ve Ayet-el Kürsi’yi sık sık okumalısınız. Rabbimiz, sadece büyü değil diğer bütün şerlerden de bu dualarla bizleri korur. Önemli olan Allah’a güvenerek ve inanarak okumaktır. Allah: “Size şah damarınızdan daha yakınım, dua ettiğiniz zaman dualarınıza iştirak ederim,” demektedir.

İnsanlar gerdek düğümü konusunda o kadar çok korkutulmuşlar ki bazı gençler gerdek düğümü yapan olur korkusuyla nikahsız gerdeğe giriyorlar yani zina ediyorlar. Bu da ikinci bir problem. Din adamlarına büyük görev düşüyor. Allah korkusu taşıyorlarsa gizli nikah kıymamaları gerekiyor.

Mutlu bir ömür dileğiyle hoşça kalın.