İMAM NİKAHINI GİZLİ KIYMAK CAİZ Mİ?

İmam nikahını gizli kıymak gelenek halini almıştır. İnsanlar, bu geleneğin nasıl oluştuğunu, gerçek amacının ne olduğunu ve kime hizmet etmekte olduğunu pek düşünmezler. Bunun dinen doğru yani geçerli bir nikah kıyma yöntemi olup olmadığını da bilmezler. 

İmam nikahının gizli kıyılmasının ana kaynağı büyü ve büyücülerdir. Büyü iki kısma ayrılır: Ak büyü, kara büyü.Kara büyü zarar vermek için yapılan büyü türüdür. Ak büyü, kara büyünün etkisini ortadan kaldırmak için yapılan büyü türüdür. Kara büyüyü de ak büyüyü de medyumlar yapar yani sonuçta her ikisi de büyüdür ve yapılması günahtır çünkü büyüler şeytanların yardımlarıyla yapılır. Hz. Süleyman’a büyü yapılmıştır fakat Hz. Süleyman karşı büyü yapmamış, yapılan büyünün şerrinden Rabbimize sığınmıştır. 

Ak büyüyü din hocalarından bazıları da yapmaktadır. Bunun günah olduğunu kendilerine hatırlatan olursa da cevapları: “Niyet iyidir, günah olsa bile Allah’ın bu günahı affedeceğini umuyoruz.” derler. Halbuki günahı kullanarak sevap işlenmez. Hele o günah insanı küfre sürükleyecekse. 

Bir zamanlar medyumlardan biri yeni bir kara büyü türü ortaya çıktığını ve bu büyüyü kendisinin bozduğunu iddia ediyor ve karşılığında maddi menfaat sağlıyormuş. Müşteri sayısını artırabilmek için türlü türlü yollar deneyen bu kişi, yalanlara baş vuruyor ve insanlara şöyle diyormuş: “Öyle kötü bir kara büyü yapıyorlar ki bu büyüyü çözebilmek için çok uğraşıyorum.  Bu kara büyü, nikah kıyılma aşamasında yapılıyor. Damadı bu kara büyü ile bağlıyorlar ve çiftler gerdek yapamıyor. Çok zor da olsa ben bu büyüyü bozuyorum ve onların karı koca olmalarını sağlıyorum. Bu kara büyü bozulmazsa damat üç gün içerisinde çatlayıp ölüyor.” Adamın işi işmiş çünkü kara büyüyü yapan da bozan da kendisiymiş. Kara büyüyü yaparken de bozarken de büyük maddi menfaatlar sağlıyormuş.

İmam nikahını gizli kıymak Müslümanlar arasında neden ve nasıl yayıldı?

Bu olaydan sonra insanları korkutarak menfaat sağlamaya çalışan diğer medyumlar da aynı yolu izlemeye başlamışlar ve insanlara bazı tavsiyelerde bulunmuşlar: “ İmam nikahını gizli kıyın. İki şahit bulunsun, fazla insan bulunmasın çünkü nikah esnasında: “Erkek aldım kabul ettim, dediği sırada kötü niyetli birisi, bir şeyler okuyarak bir ipe bir düğüm atarsa o damat bağlanmış olur. O düğüm çözülmediği sürece damat bağlı kalır, gerdek yapamaz. Üç gün içinde çatlar ölür.” diye yaymışlar. 

O gündür bu gündür insanlar bu korkuyu taşıyor. Gerdek yapamayan çiftler medyumlara ya da bu işi yapan hocalara koşuyor. Medyumlar veya hocalar, bir yumurtanın üzerine ve bir kâğıda Arapça bir şeyler yazıyor. Yumurtanın yenmesini ve kâğıdın suya ıslatılıp mürekkep suya çıkınca, suyun içilmesini sonra da kağıtların bir çiçek saksısına gömülmesini öneriyor.

Bizim insanımız dini bilgiden yoksundurlar. Bazı din adamlarının da katkılarıyla din dışı şeyleri dinden zannederler. Dini bir birikime sahip olmayan bu insanlarımız; büyü gibi şeylerin, karşı büyüyle bozulacağına inanmaya yatkındırlar ve kolayca inanırlar. Halbuki ak büyü dedikleri yani büyüyle büyü bozma işleri de dinen haram kılınan şeylerdir. Böyle bir sıkıntı olduğunda Nas, Felak Sureleri ve Ayetel Kürsi’yi okuyarak Allah’a sığınmak lazım. Allah insana şah damarı kadar yakındır. Duaları işitir ve karşılık verir. Büyü gibi günahlardan her Müslüman’ın kaçınması gerekir. Büyü yapan da yaptıran da kâfir olur. 

Şeytanlar insanların düşmanlarıdır. Gerçek anlamda insana yardım etmezler. Ak büyü insanları kâfir yaptığı için şeytanlar, bunun yapılmasından hoşlanırlar. Ak büyü yaptıranın durumu düzelir çünkü bu kötü durumlara sebeb olanlar zaten şeytanların  kendileridir. Böylece kendi reklamlarını yapmış olurlar. İnsanlar yardım için medyumlara koşup ak büyü yaptırarak kâfir olurlar.

Bugün büyücüler doktorlardan çok daha fazla para kazanmaktadır. Psikolojik sorunları olanlar, kendilerinde büyü olup olmadığını anlamak için büyücülere baş vurmaktadırlar. Geçinemeyen aileler, kıymetli bir şeyini kaybedenler, başkasına düşmanlık yapmak isteyenler hep bu kişilerin kapılarını çalmaya devam ediyorlar. Bu insanların duvarlarında vergi levhası bile asılıdır. Bakanların, millet vekillerinin dahi yardım almak için bunlara koştuklarını sizler de duymuşsunuzdur. 

Gizli evlilikler dinen geçerli midir, dinen geçerli bir nikah nasıl kıyılmalıdır?

Büyücüler, gizli evlenmeyi tavsiye etmişlerdir. Halbuki gizli evlenmek dinimizde de diğer ilahi dinlerde de haram kılınmıştır. Allah, ayetlerinde açıkça bize: “Zina etmeyin ve gizli evlenmeyin.” demektedir. Diğer dinlerde resmî nikah, kilise ve havrada insanların huzurunda kıyılmaya devam ediyor. Peygamberimiz zamanında Müslümanların nikahları da böyle kıyılıyordu. Bir imam gelip iki erkek şahit huzurunda evde imam nikahı kıymazdı. Nikah resmî işlemlerle dini mekanlarda halka açık kıyılırdı. Hatta nikahın arkasından bir de yemek verilirdi. Şimdi ne değişti de hırsızlık yapar gibi gizli gizli nikah kıyılıyor? 

4: NİSA / 25. Sizden her kim hür mümin kadınlardan birini nikahlayacak bir zenginliğe gücü yetmiyorsa genç mümin cariyelerinizden birini nikahlamaya izin verilmiştir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin iznini alarak zina yapmamış ve gizli evlenmemiş olmaları halinde,Allah’ın uygun gördüğü şekilde mehirlerini kendilerine vererek, onların iffetli olanlarıyla evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa o vakit onlara hür kadınlara verilen zina cezasının yarısı verilir. Evlenme izni, sadece içinizden günah işlemekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.” Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Bugün gençlerimizi okumaları için uzak uzak memleketlere gönderiyoruz. Gençlerimiz ailelerinden habersiz iki arkadaşının şahitlik etmesiyle imam nikahı kıydırıp evleniyor ve bu öğrenciler beraber yaşıyorlar. Eğer aileleri izin vermezse erkekler genellikle resmî nikahla evliliğe yanaşmıyor. Hamile kalıpta resmî nikah kıydıramayanlar, bebeklerini aldırıyorlar. Allah’ın indinde öz çocuklarının katili oluyorlar. Kürtaj olanlardan çoğu da bir daha hamile kalamıyor. Kürtaj esnasında rahimde fazla kazıntı olması, hamile kalmasını engelliyor. 

Erkek öğrencilerin herhangi bir kaybı olmuyor gibi gözükse de onlar da bu durumda Allah’ın indinde kendi çocuklarının katili oluyorlar. Cahiliye devrindeki çocuklarını öldürenlerin durumuna düşmüş oluyorlar. Dinini din simsarlarından öğrenen bu zavallı gençler, iki aylık bir bebeği aldırmanın günah olmayacağını zannediyorlar. 

Zina yapmamak için iki şahitle imam nikahı kıydırmak caiz mi? Resmî nikah imam nikahı yerine geçer mi?

Erkeklerden bazıları ikinci bir eş almak ve bunu gizlemek için de iki şahitle imam nikahı kıydırma yolunu seçiyor. Allah’ın emrettiği gibi halka ilan edilen resmî bir nikah yapılmıyor. Allah tarafından zina ile eş tutulan gizli evlenme ön plana çıkıyor. 

Bugün evlenme dairelerinde kıyılan resmî nikah dinen geçerlidir ama halkımız bunu bilmiyor. Mehir meselesini de evlenecekler aralarında halledebilirler ve resmiyete dökebilir. Gizli gizli kıyılan nikahın ve resmiyete dökülmeyen bir mehrin hiçbir anlamı yoktur. Mehir evlilik sigortasıdır ve peşin ödenir. Medeni kanun buna engel olmuyor. 

Allah’ın indinde bir imamın ettiği dua ile Allah’a şirk koşmadan inanan bir insanın duası arasında kutsallık farkı yoktur. Sizin ve ailelerinizin duaları belki de o imamın duasından daha hayırlı olacaktır. Birkaç dakikalık dua ile bir ömür boyu mutlu olamayız. Öyleyse Rabbimizin rahmet ve merhametine güvenerek evliliğimiz boyunca duayı eksik etmememiz gerekir. Dua kapısı her zaman açıktır çünkü Allah dosttur. Allah’ın razı olacağı bir evlilik yaparak Allah’ın rahmet ve merhametiyle mutlu olabiliriz. 

Gizli evlenmek her zaman kötüye kullanılmaktadır. Gizli evlenmenin diğer bir sakıncası da bazı insanlar resmen gayri meşru bir hayat yaşıyor. Ayyuka çıkıp insanlar tarafından kınanacak olursa iki yalancı şahit buluyor. İmam nikahımız var o benim imam nikahlı karım deyip çıkıyor. 

Allah’ın Müslümanları gizli evlenmekten neden men etmiş olduğu açıkça görülüyor olmasına rağmen, gizli nikahla gizli evlenmeler gelenekleşmiş olarak devam ediyor. Allah’ın emirleri insanlara yeterince doğru olarak aktarılmıyor. Her türlü şerden Rabbimizin rahmet ve merhametine sığınıyoruz.

Allah’a emanet olun. Sevgiyle kalın