PEYGAMBERİMİZ MÜŞRİKLERDEN DEĞİLDİ.

Peygamberimiz bir tabuyu yerle bir etmiş, kendinden yaşça on beş yaş büyük ve dul bir kadınla evlenmiştir. Peygamberimiz mutlu bir evlilik yapmış, gençliğinin yirmi beş yılını Hz. Hatice validemizle geçirmiştir. Onu kaybettiğinde elli yaşındadır. İbrahim hariç bütün çocukları Hz. Hatice validemizden olmuştur. 

Allah, kâfir bir kimseye hidayet vermez. Peygamberimiz Hz. İbrahim’in izi üzerinde giden mümin bir kimse idi ama hiçbir İlahi Kitap’ı okumamıştı. Bundan dolayı çoğu dini konulardan gafildi. Nasrani şeriatına tabiydi. Hz. Hatice validemiz de mümin bir kimse idi. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde korkup, Hatice validemizin akrabası olan Nasrani bir din adamına gittiler ve durumu ona anlatıp, olup biteni anlamaya çalıştılar. Nasrani din adamı, olayın bir vahiy olduğunu, korkmamaları gerektiğini anlattı. Allah ömür verirse sana yardım ederim, dedi.

Kur’an’ı Kerim’de İncil ismi geçer. İncil’e inananlar da Nasraniler olarak geçer. Hristiyan olmakla Nasrani olmak aynı şey değildir. Hristiyanlar, Nasranilere karşı savaş açmışlardır. Nasraniler Ehli Kitap’ın müminleridir. Hristiyanlar kâfirleridir çünkü Allah’a şirk koşmuşlardır. En büyük günah Allah’a şirk koşmaktır. 

Nasraniler Hz. Muhammed’e peygamberlik gelmiş olmasına çok sevinmişler ve yanında yer almışlardır. Ona muhalif olmamışlardır çünkü Mü’min olanlar Allah’ın peygamberlerinden ve Kitaplarından hiçbirini inkâr etmezler. Nasraniler bütün kitaplara inanırlar. Kendi şeriatlarını yaşamaları onları kâfir yapmaz. Bu, zaten Allah’ın emridir.

Müşrik ve münafık din adamları Hz. İsa’yı niçin yok etmek istedi?

Hz. İsa okur, yazar bir peygamberdi. İncil’i kendi elleriyle yazdı. Tevrat’ı tasdik etti. Hahamların elleriyle yazmış oldukları tercüme ve tefsirleri eleştirdi çünkü bu kitaplar Allah’a iftiradan besleniyordu. Yahudi Hahamlar eleştirileri hazmedemediler. Onun Allah’ın peygamberi Mesih olduğunu biliyorlardı, buna rağmen onu yok etmeye karar verdiler. Allah onu öldürmelerine izin vermedi. 

Aklınıza şu sorunun takılacağını biliyorum: Peki, Peygamberimiz dünyaya geldiğinde İncil bozulmamış mıydı? Allah’ın hiçbir Kitap’ı bozulmuş değildir. Allah buna izin vermez. Nasıl Allah, Kur’an’ı Kerim’de: “Onu indiren de koruyan da biziz.” demişse Tevrat ve İncil’de de aynı şeyi demiştir. Allah’ın sünneti değişmez. Tercüme ve tefsirler bozuktur. 

Bugün piyasada gördüğümüz kitaplar İncil değildir. Bunlar; tercüme, tefsir, siyer ve biyografi kitaplarıdır. Bunlara İncil denemez. Bu insanların yazıp yakıştırmalarıdır. Hz. İsa’nın Peygamberliğinden sonraki ilk iki, üç yüz yıl içerisinde yazılmış olan bu kitapların sayısı oldukça uçuktu. Kaosa neden olmaktaydı. Buna bir son vermek için bir konsül toplandı ve bu kitapların içinden dört kitap seçildi. Bu kitaplar kutsal kitap kabul edildi ve her biri yazarlarının adıyla anıldı yine de bunların aralarında yıllar süren mezhep savaşları oldu. Daha sonraları da konsüller toplanmaya devam etti. 

İnsanlar bu kitapların peşi sıra gittiler. Allah’a şirk koştular. Hristiyan adıyla anıldılar. Bunda en büyük rolü bir Yahudi Haham olan Nasrani düşmanı Pavlus oynadı. Pavlus Hz. İsa’yı yıllar sonra gördüğüne dair yalan söyledi hatta daha da ileri giderek kendisine vahiy geldiğini ilan etti. Kendisine inananları, Mesih’in “geri döneceğim” dediğine inandırdı. “Mesih Tanrı’nın oğlu, kendini bizim günahlarımız için feda etti.” dedi. 

Müşrikler Allah’ın Peygamberimize indirdiklerinden hoşlandı mı?

Peygamberimiz miladi takvime göre 20 Nisan 571 yılında dünyaya geldi. Allah’ın bir Peygamberi olarak İncil’i ve Tevrat’ı tasdik etti. İncil’e ve Tevrat’a inanan müminler de onun peygamberliğini tasdik etti çünkü zaten geleceğini biliyorlar, gelmesini bekliyorlardı. 

Ehli Kitaptan Allah’a şirk koşanlar ve müşrikler, peygamberimize karşı savaş ilan etti. Çok sıkıntılı günler geçiren Peygamberimiz Medine’ye hicret etmek zorunda kaldı. İncil’e ve Tevrat’a savaş açanların Kur’an’ı Kerim’e de savaş açmalarından daha doğal bir şey olamazdı. 

5: MAİDE / 66. Eğer insanlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rablerinden kendilerine indirileni dosdoğru uygulamış olsalardı muhakkak ki onlar hem üstlerinden hem de ayak bastıkları yerlerden bolca rızıklanırlardı. İçlerinde orta yolu tutan bir toplulukta bulunmakta fakat çoğu, çok kötü şeyler yapıyor.

5: MAİDE / 69. Şüphe yok ki Müslümanlar, Yahudiler, Sabiiler, Nasranilerden her kim Allah’a ve ahiret gününe iman edip dürüstçe çalışırsa artık onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değiller.

Müminler kardeştir. Peygamberler arasında ayrım yapamayız. Allah her peygambere bir şeriat indirmiştir. Hepsi hak peygamberdir. İnsanlar, hangi peygamberin şeriatına tabi ise ondan imtihan edilmektedir. Ehli Kitap’ın müminleri ile evlenmek, yediklerini ve kestiklerini yemek helaldir. Bu söylediklerimin kaynağı Kur’an’ı Kerim’dir. 

Keyifli okumalar. Allah’a emanet olun