ALLAH, AİLE İÇİ ŞİDDETİ VEYA KADINA ŞİDDETİ TAVSİYE ETMEZ.

Dayak cennetten çıkmadı. Allah, aile içi şiddeti veya kadına şiddeti tavsiye etmez. Her bir evlilik aynı zamanda birer ortaklıktır. Bir yuva kurulduğu zaman iki farklı kültürden ve iki ayrı aileden gelen iki üyeli bir ortaklık kurulmuş olur. Ortaklıklar adil gittiği sürece ortakların aralarındaki sevgi ve merhamet hasar görmez.

Aileler yeni evlilerin birbirlerini tanımalarına fırsat vermezler ve ilk günden eksik yazmaya, kusur aramaya başlarlarsa, bunun temelinde kıskançlık vardır. Aile içi kıskançlıklar aile içi şiddeti de körükler. 

Aile içinde şiddet hoş değildir. Allah, kadın ve erkeği birbirleriyle kavga etsinler diye yaratmamıştır. İnsanlar evlenerek birlikte yaşasınlar ve mutlu olsunlar diye kalplerde sevgi ve merhamet yaratmıştır. Sevgi; şiddetten değil, hoşgörü ve adaletten beslenir. 

Dört duvarın arasında her insanın kusuru olur. “Bana göre sen kusurlu sana göre ben kusurlu” olunca arada Allah’tan başka hakem yoktur. Hakemi Allah olan elini kaldırırken bir değil bin kez düşünmelidir. Aile içi şiddet Rabbimizin emri değildir. Din adamlarının öngörü eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

30: RUM / 21. Sizin evlenerek birlikte yaşamanız için kendinizden eşler yaratmış ve aranıza bir sevgi ve bir merhamet koymuş olması da O’nun delillerindendir. Muhakkak ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler var.

Mümin kadınlar ve erkekler birbirlerinin dostudur, birbirlerini aşağılamazlar. Birbirlerine karşı sevgi ve merhamet beslerler. Birbirlerine iyiliği emrederler ve birbirlerini kötülükten men ederler. Mümin kadın eşini cennete, kafir kadın cehenneme götürür. Mümin erkek eşini cennete, kafir erkek cehenneme götürür.

9: TÖVBE / 71. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah, rahmetiyle yargılayacaktır çünkü Allah azizdir, hakîmdir.

Aile içi şiddet, aile içinde barış ve huzuru sağlayan bir araç olabilir mi?

Allah’a itaat etmeyenler şeytanlara itaat eder. Şeytanlar insanların düşmanlarıdır. Mutlu olmalarını istemez. Bir insana itaat edileceği zaman o insanın Allah’a itaat edip etmediğine bakılır. Allah’a itaat ediyorsa ona itaat ettiğinizde zarar görmezsiniz çünkü Allah adaleti ve merhameti emrediyor. Allah’a itaatın ölçüleri Kur’an’ı Kerim’de genişçe verilmiştir. Allah’a itaat eden kimseler, adalet ve merhamet sınırlarını aşarak kadına şiddete baş vurmazlar. “Allah eşini döv.” diyor diye kıvırtarak nefislerine göre zulüm içeren yorumlar yapmazlar.

Bir insanda merhamet yoksa eşine dayak atıyor ve bunu da öz be öz hakkı gibi görüyorsa imanında sakatlık var demektir. Allah’a itaat eden bir kimse kalbinde merhamet taşır. 

Allah’a itaat etmeyen kimseye itaat edilmediği gibi Allah’a itaat etmeyen hocaya, kocaya, babaya da itaat edilmez. Allah’a itaat edene de Allah rızası için itaat edilir. 

Dayak meselesi kısır bir düşünce ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Dayak yargısız infazdır. Aile içi şiddet ne dinimize ne de medeni bir topluma yakışır. Allah geçimsiz bir erkekle geçinmenin yollarını ayetlerle göstermiştir. Geçimsiz bir kadınla geçinmenin yollarını da ayetlerle göstermiştir. Bunların içinde kadına şiddeti öngörmemiştir. Darebe kelimesinin birden çok anlamı vardır. Darabe kelimesinin cümle içindeki anlamını doğru anlamak için cümlenin tamamına bakmak ve ona göre anlamlandırmak gerekir. 

Geçimsiz bir kadını kocası nasihat ederek uyarır. Aldırmaz aynı tavırları sergilemeye devam ederse küsüp yatağını ayırır. Bu da işe yaramazsa mahkemeye başvurup ayrılma yoluna gider. Kadın pişman olur özür dilerse aileler araya girer karı kocayı barıştırır. Allah da barışmalarına yardım eder.

Aile içi şiddet, bir namus temizleme vasıtası olabilir mi?

Eşlerden biri zina ederse dinen kirlenmiştir. Zina eden bir eşle evliliği sürdürmek haramdır. Zina eden biri, zina eden biriyle evlenmeye layıktır. Müslüman temizdir. Her şeyin temizine layıktır. İnanmış hiç bir erkek veya inanmış hiç bir kadın zina etmez çünkü zina nikahı yok eder. Bir Müslüman olarak olmayan bir nikahla evliliği devam ettirmek, haramdır. Ancak Allah’ın emirlerini dikkate almayanlar; zina etmiş olan eşleriyle,  gayri meşru olarak, evliliklerini devam ettirebilirler. 

Bazıları diyorlar ki: “Bir erkek, ayağı dışarda olan hanımına önce nasihat eder, işe yaramazsa onu yatağında yalnız bırakır, o da işe yaramazsa onu döverek yola getirir.” 

Allah, zaten kadın olsun erkek olsun zina eden birisiyle evliliği sürdürmeyi haram kılmıştır. Peki, bu kadın dayağı yiyince tertemiz olup kocasına helal mi olacak ki Allah böyle bir emir vermiş olsun?

Ne yazık ki toplumumuz dayak ve zina konusunda yanlış yönlendirilmektedir. Nikahsız ve mutsuz ailelerde yetişen bireylerde kişilik bozukluklarına rastlanmaktadır. Bireyler toplumun yapı taşlarıdır. Toplumda böyle bireylerin sayısı artıkça toplum işe yaramaz taşlarla örülmüş  duvar misali çökmeye başlar. Sonunda şiddet, sınırları aşar ve cinayetlere dönüşmeye başlar. Her türlü şerden Rabbimize sığınıyoruz. Amin!

Selam ve sevgiyle kalın. Allah’a emanet olun.