İLTİCA ETMİŞ OLAN KADINLARIN DURUMU NEDİR?

İltica eden kadınlar cariye statüsünde midir?

Eğer müşrik bir kavimden evli bir kadın, Müslüman olursa ve Müslüman bir kavme iltica edecek olursa, onu müşrik olan kavmine geri göndermek haram olur. Bu kadının müşrik kocasıyla olan nikah bağı, tek taraflı olarak sona erer. Müşrik kocası onu boşamamış olsa da bu nikah geçersiz sayılır ve dikkate alınmaz. İltica etmiş kadın evlilik yapmak isterse kanunen üç ay bekler şayet hamile değilse evlilik yapabilir. Hamileyse bebek doğuncaya kadar evlenemez. Doğumdan sonra evlenebilir.

60: MÜMTEHİNE / 10. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allah, onların imanlarını sizden daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış Müslüman kadınlar olduğunu öğrenirseniz onları kâfirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Onların sarf ettikleri mehirleri geri verin. Mehirlerini verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarf ettiğiniz mehri geri isteyin. Kâfir erkekler de sarf ettikleri mehri geri istesinler. Allah’ın hükmü budur. Aranızda O, hükmeder, Allah bilendir, hikmet sahibidir.

4: NİSA / 24. Evlenebileceğiniz mevcut kadınlardan, Allah’ın Kitabında hükmü size açıklanmış olup sizin için helal kıldıklarımız (sizin kavminize iltica etmiş evli kadınlar) hariç diğer evli kadınlar size haram kılındı. İffetli olup zina yapmayıp, mallarınızla size vermeniz farz kılınanda (Mehir’de) onlarla anlaştıktan sonra ve anlaşmış olduğunuz mehirlerini de kendilerine vererek onları razı ettikten sonra onlardan biriyle evlenmenizde size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

İnsanların hepsi Allah’ın kullarıdır. Allah, kafir bir kuluna da haksızlık yapılmamasını istiyor. “Kâfir erkekler de sarf ettikleri mehri geri istesinler. Onların sarf ettikleri mehirleri geri verin.” diyor. İşte İslam budur. Rabbimiz asla adaletsizliğe müsaade etmez.

Kendi özgür iradesiyle Müslüman olmuş bir insan hür insan statüsünde olur. Evlenme boşanma durumlarında hür insanın tabi olduğu hükümlere tabi olur.

İltica etmiş kadınlarla evlenilmesinde bir günah yoktur. Bu evlilik bazı şartların yerine getirilmesine müteakip helal kılınmıştır. Evlenme akdi hazırlanıp anlaşılan mehir miktarı ve nikah resmi bir ortamda kıyılır. Gizli evlenmek geçersiz ve haram olduğu için mutlaka bir yemek verilerek evliliğin ilan edilmesinden sonra gerdek yapmak helal olur.

İltica etmiş Müslüman bir kadına Müslüman bir erkek talip olabilir ve evlenmelerinde dinen bir sakınca yoktur. İltica eden kadının Müslüman olması ile mevcut nikah akdi, tek taraflı olarak geçersiz kılınmıştır. Kadın müşrik kocasından bir mehir almışsa adamı terk ettiği için adil davranıp, mehri ona geri ödemesi gerekir fakat bunu kadının geri ödemesi biraz zordur. Yeni bir ülkeye gelmiş bir insanın maddi sıkıntıları olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Müslüman olmuş ve iltica etmiş her kadının, eski kocasına geri ödemesi gereken mehir borcu, iltica etmiş olduğu İslam Devleti tarafından ödenir. Onu kafirlere geri göndermek haram kılınmıştır. Müslüman olduğu andan itibaren Allah, kadının kafirken bilmeyerek işlemiş olduğu geçmiş günahlarını affeder.

Selam ve sevgiyle kalın. Rabbimizin şefkati, merhameti ve rahmeti içerisinde kalın.