CARİYEYE NİKAH ŞART MI?

Cariyelerle nikahsız birlikte olmak zina sayılır mı?

Cariyelik sistemi

Cariye ne demek?

Cariye, savaşta esir düşmüş veya kaçırılarak satılmış özgürlüğü elinden alınmış, sahibinin her türlü istek ve arzusuna boyun eğmek mecburiyetinde bırakılmış kadına cariye (köle) denir. Cariyeler alınır satılır. Kur’an cariyelik sistemini kaldırdı mı kaldırmadı mı? Araştıralarımın sonucunu sizlerle paylaşacağım ve bu konuyu farklı bir bakış açısıyla işleyeceğim.

Cariyelerle nikahsız birlikte olmak dinimizde haramdır, sadece evlenmeye gücü yetmeyip nefsine sahip olmaktan korkan bir kimse; mümin, ömründe zina etmemiş, gizli de evlenmemiş bir cariyeyle evlenebilir. Bu sonuç hem ayetlerden hem de hadislerden rahatça çıkarılabilir. Cariye ile ilişkinin zina olduğuna dair benim bulduğum üç tane hadisi şerif var.

Zina ne demektir? Zina nikahsız birlikte olmak demektir. Peki, bir mümin kiminle nikahlanabilir?  Hür de olsa cariye de olsa evlenilecek kimse ömründe hiç zina etmemiş, gizli de evlenmemiş, mümin biri olmalıdır. Gizli evlenme konusuna göz atabilirsiniz. İMAM NİKAHINI GİZLİ KIYMAK CAİZ Mİ?

Ravi: Amr İbnu Şuayb

Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa, bundan hasıl olacak çocuk veled-i zinadır.

Hadis No: 4712

Bir Müslüman hangi şartlarda olursa olsun iffetli kalmak zorundadır. Allah’ın ayetleri ayrıntılı bir şekilde insanlara açıklanmalıdır. Allah’ın emirlerini insanlardan gizleyenler, hükümlerinin yerine getirilmesine engel olanlar kafir olarak ölür. Allah, onları lanetliyor. Allah, yapılmakta olan her şeyi görmektedir, melekler kayda almaktadır. Ömür kısadır. Hesap çetindir.

2: BAKARA / 159. İnsanlar için indirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolun kendisi olan ayetleri, biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenlere Allah, mutlaka lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.

Savaş durumundayken kadınlara cinsel taciz ve tecavüz de bulunmak helal mıdır?

Savaş esnasında kadınlara tecavüz, açıktan açığa bir zinadır. Savaş şartlarında günahların sevaba dönüşeceğine dair verilmiş herhangi bir izin yoktur. Sizce barışta zina etmeyi ve zina edenle evlenmeyi dahi haram kılan Rabbimiz, savaşta kadınlara tecavüz etmeyi hoş görmüş olabilir mi? Takdir sizin…

İslam güzel ahlaktır. Köleler, sahiplerinin yatak odalarına bile belirli saatler dışında izinsiz giremez. Kölelerin, sahiplerini soyunmuş halde iken görmeleri haramdır. Sahiplerinin soyunmuş olma ihtimali olan saatlerde üç defa kapıyı çalar ve odaya girebilmek için izin isterler. Hal böyle iken koyunlarına girmeleri, nasıl olup da helal oluyor?.. Bu izin isteme işi ev halkı için de geçerlidir, onların da izin istemeleri gerekir. İşte Allah’ın ayeti:

24: NİSA / 58. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (ev halkı, hizmetçiler, esirler) ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar (çocuklar); sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yatak odanıza girmek istediklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde (soyunmuş olarak) bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Cariyeler mal mıdır yoksa insan mıdır?

Cariyeler mal değil birer insandır. Cariyelerin mal olduğunu ileri süren kimseler hem insanlıktan hem de İslam’dan uzak düşmüşlerdir. Cariyelerin mal olduğunu ileri sürmek sapıklıktır. Cahiliye devrinin kokuşmuş geleneklerindendir. Bu, şuna benzetilebilir: Medeni saydığımız ama medeniyetten nasibini almamış ülkelerde genelevlerdeki kadınlar resmen mal statüsündedir. Nikah yok ama para verip kullanıyorsun.

Sapıtanlara göre de cariyeleri alıyor, kullanıyor, dilediğinde de satıyorsun. Geneleve gitmek günahtır ama genelevi evine getirmek, nikahsız zavallı kadınları kullanmak, hevesini alınca başkasına satmak helal, öyle mi? Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Dilediğin kadar cariye satın alabiliyorsun ve nikahsız kullanıyorsun. Sonra da Allah’a iftira atıyor ve Allah buna izin verdi, diyorsun. Böyle bir zihniyete ancak yazıklar olsun, denir.

Sapıklar: “İslam, kölelere bazı haklar verdi fakat köleliği tam olarak ortadan kaldırmadı. Cariyelik sistemi evlilikten daha makbuldür.” diyorlar. Evlilik kurumunu küçümsüyorlar. İnsanları ahlaksızlığa ve adaletsizliğe özendiriyorlar. Bu kadarı da fazla. İslam’ı küçük düşürmeye, Peygambere ve ashabına iftira atmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Uyan Müslüman!

Şehvetine düşkün olanlar cariyelerle yatıp kalkmanın zina olmadığını savunuyorlar. Bu nasıl mantıktır? Kur’an’da böyle bir izin yok, hadiste yok. Cahiliye devrinde yaşanan olayları hadis kabul edip savunuyorlar.

Hak geldi, batıl yok oldu. Zina pisliktir. Kişiler hür veya esir olabilir. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Allah, zina yapmayı ve müşrik biriyle evlenmeyi müminlere haram kılmıştır. Allah’ın ayetlerini ancak kâfirler inkar eder.

Savaşta muhataplarınız, hayvan değil insandır. Varsayalım ki hayvanlar… Peki, Allah sizin hayvanlara tecavüz etmenize izin mi verdi? Bu kafadakiler açık etmeseler de kölelerinin de birer mal olduğunu onları da cinsel amaçla kullanmanın helal olduğunu düşünüyor, olabilirler.

Cariye ve köleleri mal statüsünde kabul ediyorlar. O zaman bu mantıkla, kölesi olan bir kadına da kölesini cinsel amaçla kullanma hakkı doğar, denildiği zaman çok saçma bir cevap vererek: “Kadına böyle bir hak doğmaz, evin reisi erkek. Evin reisi erkek olduğundan dolayı kadın kölesini kullanamaz.” diyorlar. Hem bu bir evlilik değil bir malın kullanımı, diyorlar hem de malını kölenin sahibi olan kadının başına reis dikiyorlar.

Mademki ortada bir evlilik yok, bu bir evlilik değil, o zaman ortada reis de yok, demektir. Madem ki bir köle insan sayılmıyor mal sayılıyor, köle sahibi bir kadın kendine ait bir malı dilediği gibi kullanabilir. Dinen bir erkek eşinin malını nasıl kullanacağına kesinlikle karışamaz. Köle kadının malıdır, üstünde hak sahibidir. O zaman kadınlar da kölelerini kullanabilir, demektir. Erkeklerin yaptıkları zina sayılmıyorsa kadınların yaptıkları da zina sayılmaz. Mantık bunu gerektirir. Gerçi onlar dinde mantık olmaz, diyorlar.

Müslümanları küçük düşürmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Allah’a ve Peygamberine iftira atmanıza devam edin.Sapıklara ceza olarak cehennem yeter. İslam güzel ahlaktır. Müminler temizdir ve temiz şeylere layıktır. Herkes layık olduğu gibi yaşar ve layık olduğu gibi ölür. Ölünce de layık olduğu yere gider.

Yalancıların şerrinden Rabbimize sığınırız. Vekil olarak Allah bize yeter…

Selam ve dua ile kalın.