BİR MÜŞRİKLE BİR MÜMİN EVLENEBİLİR Mİ

Müminler ile müşriklerin dine bakışları çok farklıdır.

Müşrik kimseler Allah’ı inkâr etmektedir. Bundan dolayı Allah müşriklerle evlenmeyi haram kılmıştır. Müminlerle müşriklerin ahlak anlayışları farklıdır. Zina etmek ve zina edenle evli kalmak dinen haramdır. Müminler zina etmeyi haram görürken müşrikler zina etmeyi normal görürler.

Müminler, müşriklerin kestiklerini ve yediklerini yemezler çünkü müşrikler Allah’ın haram kıldığı pis şeyleri yer, içerler. Vücut temizliğine de dikkat etmezler. Bir mümin günde dört, beş defa abdest alarak elini yüzünü, ayaklarını yıkar. Evini ve üstünü başını temiz tutmak zorundadır. Bir müşrikle bir müminin aynı evi paylaşmaları, aynı çatı altında yaşamaları çok zor ve hatta imkansızdır.

24: NUR / 3. Zina edenlerle, zina eden müşrik erkeklerden ve zina eden müşrik kadınlardan başkası evlenmez. Zina edenlerle ve müşriklerle evlenmek müminlere haram kılındı.

Müslüman olmayan esir çiftlerden biri Müslüman olmuşta eşi müşrik kalmışsa aralarındaki nikah bağı sona erer, evli kalamazlar çünkü böyle bir evliliği sürdürmek haramdır. Müşrik bir aile esir düşmüşse bu adamın karısı ile nikah akdi yapılamaz fakat kadın Müslüman olursa kocasıyla nikahı tek taraflı geçersiz sayılır. Bu durumda ki bir kadın ömründe hiç zina etmemiş birisi ise ömründe hiç zina etmemiş Müslüman bir erkekle evlenebilir ve mehir alabilir. Dul kadınların evlenmeleri üç aylık iddetin bitiminden sonra gerçekleştirilebilir.

Evli olan köle bir erkek, Müslüman olacak olursa müşrik hanımını nikahı altında tutmaz, ayrılırlar. Mümin kadın ve erkeğe müşriklerle evliliği sürdürmek haramdır. Eğer bu köle ömründe hiç zina etmemiş birisi ise ömründe hiç zina etmemiş Müslüman bir cariye ile evlenebilir. Zina etmişse ancak zina etmiş birisiyle evlenebilir. Hürriyetine kavuşmuşsa hür bir kadınla evlenebilir.

Müslüman bir adam ailesiyle birlikte Müslüman bir kavme esir düşmüşse o adamın nikahı devam etmekte olduğundan dolayı karısını başka bir erkeğin nikahlaması haramdır, nikahlayamaz. Ancak karı koca kendi rızalarıyla boşanmaya karar verip boşanmışlarsa ve kadın üç aylık iddet müddetini tamamlamışsa evlenebilir. Hamileyse bebek doğuncaya kadar evlenemez.

4: NİSA / 25. Sizden her kim hür mümin kadınlardan birini nikahlayacak bir zenginliğe gücü yetmiyorsa genç mümin cariyelerinizden birini nikahlamaya izin verilmiştir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin iznini alarak zina yapmamış ve gizli evlenmemiş olmaları halinde, Allah’ın uygun gördüğü şekilde mehirlerini kendilerine vererek, onların iffetli olanlarıyla evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı (elli değnek) kendilerine lazım gelir.” Evlenme izni, sadece içinizden günah işlemekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.” Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Evlenmeye gücü yeten bir kimse cariye bir kadınla evlenemez. Evlenmeye gücü yetmeyen fakat günaha girmekten kendini engelleyemeyecek, iradesi zayıf insanlara cariye ile evlenme ruhsatı verilmiştir. Allah, yine de cariye ile evlenmek yerine sabredilmesini tavsiye etmiştir çünkü evlenilecek cariyenin kavmi ile sizin kavminiz arasında bir savaş geçmiş ve hazmedilmesi zor olaylar vuku bulmuştur. Evliliğin sıhhati açısından sabretmek daha hayırlı olacaktır. Bu sebepten Allah’ın tavsiyesi, evlenmeye gücü yetinceye kadar insanın sabretmesidir.

Allah, hür bir kadınla evlenmeye gücü yeten bir erkeğin bir cariye ile evlenmesini uygun bulmamıştır. Müslüman olmuş cariye bir kadınla, ancak evlenmeye gücü yetmeyen bir erkek evlenebilir. Sahip olduğu cariyeye tecavüz eden bir kişi (yüz değnek) hat cezası alır. Esirler mal hükmünde değildir. Bir esir, Müslüman olmaya zorlanamaz. Müslüman olmak gönül ve akıl işidir.

Evlendikten sonra zengin olan bir erkek cariye olarak almış bulunduğu nikahlı eşini, haksız bir sebeple boşayarak onun yerine hür bir kadın alamaz. Ancak eşi zina ederse veya kafir olursa onu boşayabilir. Bunun dışındaki boşanmalar helal olmaz. Müşrik olmayı seçmiş ya da zina etmiş bir kadın aldığı mehri kocasına geri öder. Nafaka da alamaz.

24: NİSA / 32. Bekar erkeklerinizden ve bekar kadınlarınızdan ve kölelerinizden salih insanların evlenmelerine yardım edin. Eğer onlar fakirseler Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah alimdir ve ihsanı çoktur.

Evlilik, insanları şeytanların şerrinden korur. Evlenen her iki tarafa da maddi ve manevi yardım etmek Müslümanların görevidir. Allah bütün fakir ve zayıfların hakkını korur, onları lütfu ile zenginleştirir. Allah bizim bilmediğimiz bizim başımızı sıkıntıya sokacak her bir şeyi bilmektedir. Bize nasihat eder ve bizi uyarır. Güvenen Allah’a güvensin O, dosttur.

Evliliğin sıhhati açısından mecburiyet hariç köleler, kölelerle; hürler, hürlerle evlenir. Zina etmiş olanlar, başkalarına cinsel hastalık bulaştırmasın diye, zina etmiş olanlarla evlenir. Evlenmek isteyip de evlenmeye gücü yetmeyen ve nefsine hâkim olamayacağından korkan mümin kimseler, isterlerse hiç zina etmemiş mümin bir cariye ile evlenebilir.

Bir mümin kadın veya erkek, evlenmek istiyor da çevresinde hür ve mümin bir eş bulamayacak olursa o takdirde Mümin bir erkek, mümin bir cariye ile evlenebilir. Mümin bir kadın, mümin bir köle ile evlenebilir. Allah, böyle bir durumda mümin bir köle ve mümin bir cariye ile evlenmeye izin vermiştir. Şartlar ne olursa olsun müşrik kimselerle evlenmeye izin vermemiştir. Sabretmeyi tavsiye etmiştir.

2: BAKARA / 221. Müşriklerle iman etmedikçe evlenmeyin. Müşrik bir kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye ondan daha hayırlıdır. Müşrik bir erkek, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Mümin erkekler müşrik kadınlarla nikahlanmasın. Mümin kadınlar da müşrik erkeklerle nikâhlanmasın. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah, size ayetlerini açıklıyor. Sizi cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. Umulur ki insanlar, Allah’ın nasihatlerini hatırlarında tutarak onlara uyarlar.

Rabbimizin rahmeti ve şefkati üzerimizde olsun. Allah’a emanet olun. Âmin!