ZİNA EDEN ERKEK VE ZİNA EDEN KADINLARLA EVLİLİK

Zina eden biriyle evlenmek helal olur mu?

Zina etmiş kadınlarla ve erkeklerle evlenmek temiz, takva sahibi Müslümanlara haram kılınmıştır. Zina etmiş biri ancak kendisi gibi zina etmiş biriyle evlenebilir. Zina eden kişiler madden ve manen kirlenmiş olurlar. Cinsel hastalıklar taşıyor olma ihtimalleri vardır. Cinsel hastalık taşıyor olmasalar bile manen kirlenmişlerdir. Gerçek bir tövbe edecek olurlarsa Allah günahlarını affeder fakat bu sadece öbür dünya için geçerli bir bağışlanma olmaktadır.

Zina etmiş birisi, tövbe etmiş bile olsa namuslu biriyle evlenme yasağı devam eder. Kendisi gibi zina etmiş ve tövbe etmiş biriyle evlenmek zorundadır. İnsan daha önce zina etmiş ve tövbe etmiş bir insanın tövbesindeki samimiyeti ölçemez. Kalplerdekini ancak ve ancak Allah bilmektedir. Zina edenle zina edenin evlenmesi, toplumun sıhhati açısından zorunlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Kirlenmiş bir insanın temiz bir insanla evlenmesi doğru bir yaklaşım olmadığı için müminlere bu tip evlilikler haram kılınmıştır. Allah’ın hükümlerini göz önünde bulundurarak evlilik yapmak her inananın dünya ve ahirette lehine olacaktır.

3: NUR / 26. Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara yaraşır. Namuslu kadınlar, namuslu erkeklere; namuslu erkekler, namuslu kadınlara yaraşır. Namuslu olanlar, yapılan iftiralardan uzaktır, onlar bağışlanır ve bolca rızıklandırılır.

24: NUR / 3. Zina edenlerle ve müşriklerle evlenmek müminlere haram kılındı. Zina eden müşrik erkeklerden ve zina eden müşrik kadınlardan başkası zina edenlerle evlenmez.

Eşlerden birisinin zina yapmış olması boşanmayı gerektirir çünkü nikah düşmüştür. Evlilik devam ettirilmemelidir. Nikahları geçerliliğini kaybetmiş olduğundan dolayı artık eşlerin ilişkileri zina hükmüne girer. Evliliği devam ettirmek haram olur. Müslüman temizdir, her şeyin temizine layıktır.

Zina suçunun ispatı dört şahitle gerçekleştirilir. Zina eden erkek veya kadın üç aylık iddet beklemede aynı evi kullanamazlar. Zina eden kadın, iddetini kendi evinde bekler. Kocası derhal onu evinden çıkarır. Kadının suçunu ispat için dört şahit bulunamadıysa ve zina mahkemesi kadının lehine sonuçlanmışsa, kadın tekrar evine döner. Dört şahitle ispatlanmışsa adaam kadını bir mahkemede boşar.

Zina eden bir erkeği de karısı hemen terk eder. Ev kadına aitse kocasını evinden çıkarır ve mahkemenin sonucuna göre hareket eder. Adam temize çıkarsa birbirlerine dönmek helal olur. Adamın zinası dört şahitle ispatlanmışsa kadın adamı bir mahkemede boşar. Dinimize göre normal boşanmalar iki mahkeme sonucunda gerçekleşir.

Bir erkek eşinin zina yaptığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kendisinden başka şahidi yoksa, mahkemede karşılıklı yemin ettirilirler. Her iki taraf da beşer defa yemin eder. Her ikisi de beşinci yeminlerinde: “Yalan söylüyorsam Allah’ın laneti benim üzerime olsun.” der.

Bu tip bir boşanmada kadının kocası tarafından iftiraya uğrama ihtimali göz önünde bulundurulur. Adam kadını boşayacak olursa boşanırlarken kadın aldığı mehri kocasına geri ödemez. Eğer Adam, eşinin zina ettiğini dört şahitle ispatlayarak eşini boşayacak olursa kadın zina suçu işlemiş, kocasına ihanet etmiş olduğundan dolayı almış olduğu mehri kocasına geri verir.

Allah kötülerin, kötülere; iyilerin iyilere layık olduğunu söylüyor. Zina etmemiş kimselere iftira atmak çok büyük bir günahtır. Cezası çok ağırdır. Şahitlikleri sonsuza dek kabul edilmez.

33: AHZAB / 58. Mümin kadınları ve Mümin erkekleri yapmadıkları şeylerle incitenler, yaptıkları iftiralardan dolayı açık bir günah yüklendiler.

24: NUR / 23, 24. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onların dilleri, elleri, ayakları yapmış oldukları şeyler sebebiyle aleyhlerine şahitlik edecektir ve o gün onlar için büyük bir azap hazırlamıştır.

24: NUR / 4. Namuslu kadınları zina ile suçlayan ve sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Onların şahitliklerini de sonsuza dek kabul etmeyin.

4: NİSA / 16. Sizlerden zina edenlerin (erkek, kadın) her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip kendilerini ıslah ederlerse eziyet etmekten vazgeçin çünkü Allah, tövbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.

4: NİSA / 15. Kadınlarınızdan zina edenleriniz için içinizden dört şahit getirin. Eğer onların zina ettiklerine dair şahitlik yaparlarsa onları ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah, onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde haps edin.

Zina eden erkek ve kadın eşit ceza alır.

Dinen zina etmiş, ceza almış kadın ve erkekler, ayıplanarak psikolojik baskı altına alınır. Zina eden kadınlar ev hapsinde tutulur. Zina eden kadının evde tutulması o kadının lehinedir çünkü bu durum onun bazı erkekler tarafından istismar edilmesini engeller. Kendisi gibi zina etmiş bir erkek gelip de onu nikahlayıncaya kadar zina etmiş olan kadın ev hapsinde tutulur. Eğer onu nikahlayan biri olmazsa ölünceye kadar ev hapsinde kalır.

Hiçbir kadın günahından dolayı genelevlere kapatılıp mal muamelesi görmez. Zina eden kadın ve erkeğe tövbe etme şansı verilir. Samimi bir tövbe ile tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder fakat bu tövbe sadece öbür dünya için geçerlidir. Zina etmemiş biriyle evlenemez. Zinadan doğan çocuk dinen piç olmaz çünkü bu günah, o çocuğun günahı değildir. Allah, hiç kimseyi anasının babasının günahından dolayı sorumlu tutmaz.

İnsanların hazırladığı kanunlarda zina eden erkekler alkışlanırken zina eden kadınlar fişlenir.  Kadın ve erkekler arasında çifte standart uygulanır. Bir kadın; bir sefer, bir otelde sevgilisiyle veya erkek arkadaşıyla basılırsa kendisine vesika verilir ve geneleve kapatılır. Yaptığı bir hatadan dolayı ömür boyunca itelenir, kakalanır. Ağzı kokan, burnu akan, cinsel hastalıklar taşıyan erkeklerin kullanımına sunulur. Bu kadınlar, sermaye olarak kayıtlara geçer fakat zina eden erkekler, aynı muameleyi görmezler.

Kadın haklarını savunduğunu sanan kadınlardan işittiğim tuhaf mı tuhaf sözler oldu: “Biz dilediğimiz gibi giyinelim, bize tecavüz eden olmasın ve erkekler ihtiyaçlarını genelevlerde gidersin.” diyen kadınlarla karşılaştım. Bence bu, çok kısır bir düşünce ürünüdür. Düşünün bir kere… Her nefsine düşkün erkek geneleve gidecek maddi imkana sahip midir?.. Hayır… Siz rahat giyinebilesiniz diye kadınlardan bazıları genelevlere düşürülüp önüne gelenin tecavüzüne uğramak zorunda kalmalı mıdır?.. Hayır… Peki, bu fedakarlığı senin kız kardeşin senin için yapar mı? Hayır… Sen kız kardeşin için yapar mısın? Hiç sanmıyorum… Başka kadınlardan bunu beklemen ne kadar adil olabilir?..

Maalesef Kur’an’ın hükümlerine aykırı ve zinayı hiçe sayan fetvalar verildiğini görmekteyiz. Zine edenle evliliğin sürdürülebileceği yönünde fetva veriyorlar. Bu fetvalar Allah’ın hükümlerine aykırıdır. Zina edenle evlenmenin haram olduğu gibi zina edenle evliliği devam ettirmek de haramdır.

Selam ve saygıyla kalın. Linkimi not alarak veya abone olarak gerçek İslam’ı öğrenmek için takipte kalın.