İSLAM’DA EVLİLİK SİGORTASI MEHİR

Evlilik sigortası yapılmalıdır, Allah, kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasını istemektedir.

Mehir vermek farzdır. Mehir verilmeyen nikah geçersizdir, zina hükmündedir. Mehir kadınları “erken koruma” altına alan bir sigorta sistemidir. Kadınların pozitif ayrımcılığa ihtiyaçları vardır. Fiziki zayıflıkları ve annelik durumları bunu gerektirmektedir. Mehir maddi bir değerdir. Kuvvetli bir teminattır ve nikah anında peşin olarak kadına ödenir. Sigorta tutarı evlenecek çiftler arasında değişiklik gösterir. Bir kadın, evliliğini sağlama alabilmek için koca adayı zenginse yüklü bir mehir talep edebilir. Mehir, nikah kıyılmadan önce eşlerin karşılıklı konuşup anlaşmalarıyla belirlenir. Nikah kıyılırken peşin olarak ödenir ve ne kadar ödeme yapıldığı da resmi işlemlere tabi tutulur.

Mehrin kayda geçirilme nedeni: Kadın, kocasına ihanet edecek olursa erkek, eşini boşarken mehri ondan geri isteme hakkına sahiptir. Kadın eşini aldatırsa ve erkek bunu ispat etmek için daha önce hiç yalancı şahitlik yapmamış dört şahit bulursa, eşini boşayabilir. Eşinin ihanetini ispatlayan bir erkek, eşine ödemiş olduğu mehri geri isteme hakkına sahiptir çünkü ihanete uğramıştır.

Bir kadın, kafir olmayı seçerse aldığı mehri kocasına geri ödemek zorundadır. Üçüncü bir sebep ise bir kadın, boşanmayı zorunlu kılan bir sebep yokken kocasını boşamak isterse aldığı mehri geri ödemek zorundadır. Kadınların sık sık evlenip boşanarak haksız sermaye edinme ihtimalleri bu durumu zorunlu kılmaktadır.

4: NİSA / 20, 21. Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, önceki eşinize yüklerle mehir vermiş bulunsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri almak ister misiniz? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden “kuvvetli bir teminat” almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz ki?

Zina ağır bir suç olduğu için insanlar ihtiyaçlarını ancak evlenerek giderebilirler. Evlenmek için ise evlenecekleri kadınları sigortalamak zorundadırlar. Bu durumda ise fakir erkeklerin evlenip yuva kurmaları zordur. Allah, fakir erkeklerin maddi olanakları evlenmeye elverinceye kadar namuslarını korumalarını tavsiye etmektedir.

Namuslarını koruyamamaktan korkan “fakir erkekler” içinse ömründe hiç zina etmemiş, Müslüman, savaş esiri kadınlardan biriyle evlenebileceklerini bildirir. Esir kadınların sahiplerinden izin alınarak ve hür kadınlara mehir verildiği gibi onlara da mehirleri verilerek onlarla evlenilmesine izin verilmiştir. Allah, yine de böyle bir evliliğin yapılmasını tasvip etmez ve sabredilmesinin kişi için daha iyi olacağını bildirir.

Esir kadınlarla evlenmeye tam olarak hoş bakılmamasının asıl nedeni: İki kavmin arasında geçen savaş ve savaş sırasında yaşanan olumsuz durumlardır. Bu durumların, evliliğin herhangi bir döneminde, aile hayatı içerisinde olumsuzluklar ortaya çıkarabilecek olması muhtemeldir. İleride ailenin çocuk sahibi olması ve bu çocukların üzerinde anne-babadan her birinin ayrı ayrı egemenlik kurma sevdaları ve taraflar arası çekiştirmeler çocuklar üzerinde travma oluşturabilir.

Esir bir kadın evlenirken anlaştığı evlilik sigortasının (mehirin) yarısını alma nedeni: Yukarıda bahsettiğimiz gibi aile hayatı içerisinde problem çıkma olasılığının daha yüksek olma ihtimalidir. Kişiler, birbirine düşman iki ayrı kavimden gelmektedirler. Zaten fakir olan erkeğin mehrin tamamını ödeyebilme imkanı da yoktur ve kadın da bu şartları bilerek onunla evlenmektedir.

Cariyelerle nikahsız ilişkiye girmek zinadır. Cariyeyle nikahsız ilişkiye giren erkek yüz değnek zina cezası alır. Cariye, gönüllü olarak zina etmişse elli değnek zina cezası alır. Eğer tecavüze uğramış, fuhşa zorlanmışsa Allah, onu affeder. Tecavüz eden erkek yüz değnek ceza alır. Tecavüzden olan çocuk, babasının günahından sorumlu tutulamaz ve yaşama hakkı elinden alınamaz. Harp esirleri mal hükmünde değildir. İnsan oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Can ve namus güvenliğine sahiptirler. Kaldıramayacakları yükleri onlara yüklemek haramdır.

Allah, Ehli Kitaptan “hür mümin kadınlarla” evlenilmesine müsaade etmiştir. Bunlar hür kadınlardır. Bunlarla arada savaş, savaşın neden olduğu karşılıklı kin besleme gibi bir durum yoktur. Onlarla sıhhatli bir evlilik yapılabilir. Bu sebepten dolayı onlar hür kadın statüsündedir. Mehirleri verilerek kendileriyle evlenilebilir. Zina etmeleri ya da Allah’ı inkâr etmeleri ve keyfi boşanmak istemeleri hariç, boşanma durumunda, mehirlerini kocalarına geri ödemezler.

Kavimlerine kitap indirilmiş, Allah’ın varlığına ve birliğine, gönderilen peygamberlerin tamamına inanan kimselere Ehli Kitap denir. Ehli Kitaptan inanan kadınların hepsi eşit haklara sahiptirler. Allah’ın şeriatlardan hangisine tabi olduğu önemli değildir çünkü hepsi Allah’ın hükümleridir. Allah’ın müminlerden dikkat etmesini istediği şeyler: Zina etmeyerek ve gizli evlenmeyerek namuslarını muhafaza etmeleridir.

5: MAİDE / 5. Bugün temiz nimetler size helal edildi. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Hür mümin kadınlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür mümin kadınları, zina etmeyerek, gizli dost tutmayarak namusunuzu muhafaza etmek şartıyla kendilerine mehirlerini vererek nikahlamak, size helal kılındı. Her kim Allah’ın hükümlerini tanımazsa, bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve o kimse ahirette zarara uğrayacaklardandır.

Hür mümin kadınlarla veya ehli kitaptan hür mümin kadınlarla mehirlerini vererek evlenmek helal kılınmış fakat müşrik kadınlarla ve erkeklerle evlenmek müminlere haram kılınmıştır.

2: BAKARA / 221. Allah’a ortak koşan kadınları iman etmedikçe nikahlamayın! Allah’a ortak koşan bir kadın hoşunuza gitse bile, iman etmiş bir cariye ondan daha hayırlıdır. Allah’a ortak koşan erkeklerle nikahlanmayın. Allah’a ortak koşan bir erkek hoşunuza gitse bile, iman etmiş bir köle daha hayırlıdır. Müşrikler sizi ateşe davet ederler: Allah ise sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve size ayetlerini iyice açıklıyor.

Günümüzde mehir yasak savma amacıyla çok cüz-i bir miktar olarak verilmektedir. Resmi bir işleme tabi olmadığı için hiçbir geçerliliği yoktur. Buna hileyi şer-iye de denmektedir yani burada kandırılanlar, haşa Allah ve kadınlar olmaktadır. Allah’ın verilmesini farz kıldığı mehir (evlilik sigortası), rivayetler vasıtasıyla bir avuç hurmaya kadar indirilmiştir. Güvenen Allah’a güvensin. Bugün Allah’ın hükümleriyle dalga geçenler, yarın ahirette hesabını kesinlikle verecektir.

Selam ve sevgiyle kalın, takipte kalın.