VAHİY TAMAMLANIRKEN PEYGAMBERİMİZ VE HANIMLARINA ÖZEL OLARAK İNDİRİLMİŞ AYETLER HANGİLERİDİR?

Allah’tan korkun ve ayetlerin anlamlarını çarpıtmayın. Allah adalet ister, unutmayın!

Vahyin ortalarında Peygamberimiz çok evlenmeye teşvik edildiği halde vahyin tamamlanmasına yakın Peygamberimizin evlilikleri ile ilgili bazı ayetler indirilmiş ve Peygamberimizden daha farklı uygulamalar istenmiştir. Bu değişikliklerin nedenlerini bu yazımda bulabilirsiniz.

İslam’dan önce Mekke ve çevresinde en çok zulüm görenlerin içinde ön sırayı kadınlar çekiyordu. Kadınlar miras alamıyor, mehir alamıyor, dövülüyor, insan yerine konulmuyordu. Zina eden kadın cezalandırılıyor, erkek ödüllendiriliyordu. Kadınlar, kız çocuklarının diri diri putlara hediye edilmesine seyirci kalıyorlardı. Çaresizlerdi, bir şey yapamıyorlardı. İşte böyle bir zamanda Allah Kur’an’ı Kerim’i indirmeye başladı ve zulme dur, dedi.

Kur’an’ı Kerim’de de övülerek kendilerinden bahsedilen bir avuç inançlı Yahudi ve bir avuç inançlı Nasrani, adaleti ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Kadınlarına ve kız çocuklarına değer veriyorlardı. Çalışmalarına, miras almalarına, okumalarına özen gösteriyorlardı. Hz. Hatice validemiz de Nasrani bir mümin ve bir tüccardı. Kültürlüydü ve peygamberimizin dürüstlüğünden etkilenerek ona evlenme teklif etti. İlahi dinlerde kadınlar da erkeklere evlenme tekliƒ edebiliyorlardı. Hz. Hatice Peygamberimizin ilk eşiydi. İlk Müslümandı ve vahyin ilk yıllarında malıyla canıyla eşine destek oldu.

Hicretten sonra Rabbimiz peygamberimizi birden fazla evlenmeye teşvik etmişti. Peygamberimizle evlenen mümin kadınların amacı, peygamberimize daha yakın olup, İslamiyet’i insanlar arasında hızla yaymakta rol sahibi olmaya yönelik olmalıydı. Allah’ın huzurunda her bir şeyi göze alarak Müslüman olup Peygamberimizle hicret eden kadınlar ve mehir gibi bir karşılık dahi beklemeyen hizmet eri olmaya hazır diğer mümin kadınlar, Peygamberimize eş olmaya ve cehaletle mücadele etmeye kadınların en layık olanlarıydı. İslam’ın yayılmasına hizmet edebilecek nitelikteki bu kadınları Allah Peygamberimize aşağıdaki ayetle bildirmişti:

33: AHZAB / 50. Ey Peygamber! Allah’ın senin hizmetine verdiklerinden sahip olduğun sağ elinin altında bulunan ve seninle beraber hicret eden amcalarının kızları, halalarının kızları, dayılarının kızları ve teyzelerinin kızlarından mehirlerini verdiğin eşleri sana helal kıldık. Mümin bir kadın kendini Peygamber’e hediye ederse, Peygamber de onu nikahlamak isterse, nikahlayabilir. Bu sana mahsustur, sana bir zorluk olmaması için müminlerin evliliğini senin evliliğinden farklı kıldık. Sözleşmeyle sahip bulundukları eşler ve evlenecekleri eşler hakkında onlara farz kıldığımız şeyleri kesinlikle bilmekteyiz. Allah merhamet eden ve bağışlayandır.

Taşlar yerine oturup İslam hâkim olunca Peygamberimizin evlilikleri hakkında inen ayetler aşağıdadır.

Taşlar yerine oturup İslam hâkim olunca, Peygamberimizin görevi ve eşlerine düşen görevler tamamlanınca, Peygamberimizin evlilikleri ile ilgili, aşağıdaki ayetler inmiştir:

33: AHZAB / 28. Ey Peygamber! Sen, eşlerine de ki: “Şayet siz dünya hayatını ve zinetlerini istemekteyseniz ben sizin hoşunuza gideni yaparım ve sizi güzel bir ayrılma ile bırakırım.”

33: AHZAB / 51. (Ey Peygamber!) Onlardan kim ki ayrılmayı diler, dileyeni bırakırsın, kim ki seni dilerse dileyeni yanında tutarsın. Ayrıldığın kimselerden kimi arzu eder de ona geri dönersen, sana bir günah yoktur. (Ey Peygamber!) Onların gözlerini aydınlatacak olursan en azından üzülmeyecekler ve senin verdiğine hepsi razı olacaklardır. Allah halim ve bilendir. Allah kalplerinizdekini bilir.

Görevin son bulması ve bu ayetlerin inmesi üzerine Peygamberimiz, eşlerine boşanmak mı yoksa onunla kalmak mı istediklerini sormuştu. Küsüp darılmadan onları güzel bir ayrılma ile bırakabileceğini kendilerine bildirmişti. Peygamberimizin hanımlarından birinci boşanma ile ayrılanlar olmuştu. Allah, Peygamberimizden boşanmak istemeyen, kendisini ile Peygamberini ve ahiret hayatını tercih eden Peygamber eşleri için büyük bir mükafat hazırladığını Ahzab Suresi 29. ayetle Peygamberimizin eşlerine bildirmişti.

33: AHZAB / 29. (Ey Peygamber eşleri!) Şayet siz, Allah’ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz kuşkusuz Allah, sizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırladı.

Bunun üzerine ayrılan eşleri ayrıldıklarına pişman olmuşlar, ikinci boşanmadan vazgeçmişlerdi. Zaten Allah, Ahzab Suresi 52. ayetle ayrıldığı eşlerine geri dönerse günah olmayacağını Peygamberimize bildirmişti ve: “Ayrıldığın kimselerden kimi arzu eder de ona geri dönersen, sana bir günah yoktur. (Ey Peygamber!) Onların gözlerini aydınlatacak olursan en azından üzülmeyecekler ve senin verdiğine hepsi razı olacaklardır. Allah halim ve bilendir. Allah kalplerinizdekini bilir.” demişti.

33: AHZAB / 52. (Ey Peygamber!) Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile sahip olduğun eşlerini başka kadınlarla değiştirmen sana helal değildir. Allah, her şeyin üzerinde gözcüydü.

33: AHZAB / 54. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de Allah kesinlikle her şeyden haberdardır.

Peygamberimizle eşleri nikah sözleşmelerini yenileyerek evliliklerine devam ettiler. Peygamberimizin eşleri müminlerin anneleridir. Allah, müminleri onlarla evlenmekten men etmiştir. Bu durum kan bağı olmayan akrabalıklar kategorisine girmektedir. Dinimizde kan bağı olmayan akrabalıklarımız mevcuttur. Onlarla evlenemeyiz. Arzu ederseniz bu konuda daha geniş bilgi sahibi olmak için DİNİMİZDE AKRABALIK HUKUKU başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Selam ve dua ile kalın.

One thought on “VAHİY TAMAMLANIRKEN PEYGAMBERİMİZ VE HANIMLARINA ÖZEL OLARAK İNDİRİLMİŞ AYETLER HANGİLERİDİR?”

Yorumlar kapalı.