MEKKELİ MÜŞRİKLER KIZ ÇOCUKLARINI DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜYORLARDI

Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman öfkelenir ve kapkara kesilirlerdi.

Mekkeli müşriklerde Allah’ı inkâr etmiyorlardı ama Menat, Lat ve Uzza gibi putları kutsallaştırmışlardı. Bu putların kendileri için şefaatçi olacağına inanıyorlardı. Meleklere Allah’ın kızları diyorlardı ve kız isimleri takıyorlardı. Menat, Lat ve Uzza Mekkelilerin taptıkları putların ismiydi. Onlara kız isimleri takmışlardı çünkü onların birer melek olup uçacağını, Allah’a ulaşacağını ve kendilerine şefaat edeceğini umuyorlardı. İlgili ayetlerden bir kısmını aşağıda görmektesiniz.

53: NECM / 27. Ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimlerini takıp duruyorlar.

53: NECM / 26. Göklerde nice melek var ki Allah dileyip, razı olup, izin vermeden önce onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

53: NECM / 24. Yoksa insanın her istediği şey, kendi arzu ettiği gibi mi olacak?

53: NECM / 25. İlk de son da Allah’ındır.

17: İSRA / 1. Ayetlerimizden (delillerimizden bazılarını) göstermek için bir gece çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksâ’ya kulunu yürüten noksan sıfatlardan münezzehtir. Muhakkak ki O, işitir ve görür.

Mekkeli müşriklerde ahiret inancı yoktu. Peygamberimiz, Cebrail’i ikinci defa biyolojik gözüyle Mescid-i Aksâ’da iken gördüğünü ve Cebrail’in kendisine vahiy ettiğini onlara söylediği zaman onlar, ona inanmıyorlardı. Ağzı yok, dili yok put parçalarının Allah’ın kızları olduğuna ve kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Biz atalarımızı bu din üzerine bulduk, diyerek inançlarını savunuyorlardı. Bazıları da alaylı bir üslupla Muhammed gökyüzüne çıktı Allah’ı gördü geldi, diyorlardı. Halbuki hiçbir insan Allah’ı görmemişti. Allah, peygamberlerine vahiy ederken ya perde arkasından seslenmişti ya da vahiy edeceği şeyleri elçisi Cebrail aleyhisselam aracılığıyla etmişti. Konuyla ilgili ayetlerden bir kısmını aşağıda görmektesiniz.

42: ŞURA / 51. Allah’ın vahiy yoluyla veya perde arkasından veya bir elçi göndererek kendi izniyle dilediği şeyi vahiy etmekten başka bir yolla, bir insanla konuşması olmaz. Doğrusu O yücedir, hakimdir.

53. NECM / 12. Onun gördüğünü siz şimdi onunla tartışıyor musunuz?

53: NECM / 13, 14, 15, 16. Ant olsun ki ikinci bir inişinde onu Sidretü’l Münteha’nın yanında gördü. O, Cennetü’l Me’va’nın yanındadır. O zaman Sidre’yi kaplayan şey (Cebrail) kaplıyordu.

53: NECM / 17, 18. Gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Ant olsun ki o, Rabbinin delillerinden en büyüğünü (Cebrail’i) gördü.

53: NECM / 19, 20. Şimdi (Cebrail’le) kıyasladınız mı Lat ve Uzza’yı diğer üçüncüleri olan Menat’ı?

53: NECM / 23. Onlar hiçbir şey değildir. Sizin ve babalarınızın taktığı boş isimlerdir. Allah, onların şefaat edeceğini doğrulayan hiçbir delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından bir yol gösterici de gelmiş bulunuyor.

22: HACC / 73. Ey insanlar! Size bir misal verilmektedir. Şimdi ona iyi kulak verin: Sizin Allah’ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da kurtaramazlar. Her ikisi de âcizdir.

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı.

Güya kız çocuklarını kurban ederlerse putlar onlara şefaat edeceklerdi. Erkek çocuklarını kendilerine alıkoyuyorlardı. Allah’ın kızları sevdiğini söylüyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı ve bunu da Allah rızası için yapmış oluyorlardı. Peygamberimizin evine geliyor ve inen ayetleri dinliyorlardı. Oradan ayrıldıkları zaman ayetlerin anlamlarını nasıl çarpıtacaklarına dair çalışmalar yapıyorlardı. Allah rızası adına kız çocuklarına uyguladıkları bu zulümleri eleştiren ve onları doğru yola davet eden ayetler inmeye başladı. İlgili ayetlerden bir kısmını aşağıda görmektesiniz.

16: NAHL / 57. Allah’a kızları isnat ederler. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnat ederler.

81: ABESE / 8. Diri diri gömülen kıza hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman…

53: NECM / 20. 21. Size erkekler de ona dişiler öyle mi? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırma!

43: ZUHRUF / 16. Yoksa O, yarattığı şeylerden kızlar edindi de erkek çocukları size mi ayırdı?

37: SAFFAT / 150. Yoksa onlar şahitlik ediyorken melekleri biz kız olarak mı yarattık?

37: SAFFAT / 153. Allah kızları oğullara tercih mi etti?

16: NAHL / 58. Oysa onlardan birine kız çocuğunun doğduğuna dair bir müjde verildiği zaman içi öfkeyle dolar ve yüzü kapkara kesilir.

6: ENAM / 137. Ortakları (şeytanlar), müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp, bozsunlar. Allah isteseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurduklarıyla baş başa bırak!

6: ENAM / 100. Cinleri Allah yarattığı halde onları Allah’a ortak koştular. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların vasıflandırmalarından münezzeh ve yücedir.

4: NİSA / 81. Onlardan bir kısmı sana tamam diyorlar, senin yanından çıktıkları zaman senin söylediklerini amacından çarpıtmaya çalışarak geceliyorlar. Gizlice kurduklarını Allah yazıyor. Onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

İşte bu ayetleri hatta daha fazlasını dinlediler, anladılar ama bildiklerinden de geri dönmediler. Kendilerine bir melek ile bir kitap indirilmesini beklediler. Peygamberimizi küçümsediler. İçimizde bu kadar hatırı sayılır insan varken bu iş ona mı kaldı, dediler.

Kız çocuklarını aşağılamak müşriklerin bir sünnetidir. Müminler, müşriklerin sünnetine uymamalıdır. Allah doğru yolu göstermiştir. Dileyen anlar. Dilemeyen şeytanı arkadaş edinir ve cehennemi boylar. Tercih insana bırakılmıştır. Allah kullarına cehenneme girmenin de cennete gitmenin de yollarını göstermiştir.

Selam ve saygıyla kalın. Linkimi not alarak veya abone olarak gerçek İslam’ı öğrenmek için takipte kalın.

“MEKKELİ MÜŞRİKLER KIZ ÇOCUKLARINI DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜYORLARDI” için 3 yorum

Yorumlar kapalı.