ZİKİR NE DEMEK?

Kur’an’ı Kerim’in içeriğine zikir denir. Zikir, müjdeleri ve uyarıları bildirir.

Zikir Kur’an Kerim kaynaklı bir terimdir. Kur’an’ı Kerim, içinde uyarılar ve müjdeler bulunan bir Kitap’tır. Hem dünya hayatımızı organize eder hem de ahiretteki yurdumuzu.

Kur’an’ı Kerim’deki müjde ve yasakların hafızaya yerleştirilip hatırlanması gerekir. Zikir hatırlanması, uyulması gereken İlahi müjde ve uyarılar topluluğudur. Bunu sağlayabilmemiz ve hatırda tutabilmemiz için Kur’an’ı Kerim’i çok okumamız ve vermek istediği mesajları doğru anlayabilmemiz için üzerinde etraflıca düşünmemiz farzdır.

21: ENBİYA / 10. Andolsun ki size içinde zikriniz bulunan bir Kitap indirdik.

Ayetlerden de anlaşılabildiği gibi İlahi Kitapların içeriğine zikir denir. Allah’ın ilk emri okudur. İlahi Kitapların içeriğinde insanın karşılaşabileceği her sorunun cevabı bulunur. Kur’an okunduğu zaman Allah’a inanan ve güvenen kimseleri kendine doğru çekerken inanmayan kimseleri kendinden uzaklaştırır. Allah’ın indirdiği zikri dikkate almayan kimseler şeytanların uşağı olur. Hayatlarını organize edip insanlar için ideal olan bir yaşama kavuşamazlar. Böylece dünyada ve ahirette rezil olurlar.

43: ZUHRUF / 36. Rahmanın zikrine karşı kim gaflet gösterirse karşısında hazır bir şeytan bulur ve akabinde şeytan onunla yakın bir dost olur.

Peygamberimiz Allah’ın emirlerine harfiyen uymuş ve inanan kimselere örnek olmuştur. Allah’a, Resulüne inanan kimseler de Allah’ı ve Resulünü hatırlarlar. Allah’ın emirlerine ve Resulünün yaşantısına uygun bir davranış sergilerler.

33: AHZAB / 21. And olsun ki Allah’ın Resulü, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

Kur’an’ın ne kadar muazzam bir Kitap olduğunu yine Kur’an’ı okuyarak öğrenebiliriz. Allah, Kur’an’da Kur’an okumanın bir ibadet olduğunu beyan etmektedir ve ağır ağır ne demek istediğini anlamaya çalışarak okunmasını istemektedir. Okunması, üzerinde düşünülmesi sonra da hayata geçirilmesi gereken, içinde insan için yararlı bilgiler barındıran, insanı her iki dünyada da mutlu kılacak olan yegâne yol Allah’ın Kitaplarının içeriğinde mevcuttur. Peygamberimiz Kur’an’ı Kerim’in içeriği olan zikri hayatına uygulamıştır. Müminler de Peygamberimizin izinden gitmişlerdir.

13: RAD / 28. Onlar, iman edenlerdir ve Allah’ın zikriyle kalpleri tatmin olanlardır. Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur.

ZİKİR EHLİ NE DEMEK?

Zikir, sadece Kur’an’ı Kerim’in içeriği değildir. Allah tarafından indirilmiş tüm İlahi Kitapların içeriğine zikir denir ve bu içerikleri yaşamlarında rehber olarak kullanan kimselere de Ehli Zikir denir. Ehli Kitap, kendilerine Allah tarafından Kitap indirilen kavimlere verilen addır. Ehli Kitap = Ehli Zikir demek, değildir. Bu iki kavram birbirinden farklıdır. Bunu aşağıdaki şekilde izah edebiliriz:

A) Ehli Kitap: Kendilerine kitap indirilmiş kavimler anlamında kullanılır. Ehli Kitap kavramı, içinde hem kafirleri barındırır hem de Zikir Ehlini barındırır.

B) Ehli Zikir: İlahi Kitapları okuyarak Allah’ın tavsiye ve uyarılarını kendilerine rehber edinen ve Allah’ı çok anıp hatırlarından çıkarmayan kimseler anlamında kullanılır. 

NAHL 43. Eğer bilmiyorsanız Ehli Zikre sorun.

Dikkat ederseniz yukarıdaki ayette Allah, eğer bilmiyorsanız Ehli Kitap’a sorun, demiyor. Ehli Zikre sorun, diyor. Zikirler, insanlar için hazırlanmış mükemmel rehberlerdir. Zikre uyan kimseler mükemmel bir hayat sürerler. Ahirette de umduklarını bulurlar. Rehberi olmayan bir insan doğru yolu bulamaz. İnsan ileride bu rehbere uyup uymadığı konusunda sorguya çekilecektir.

43: ZUHRUF: 43, 44. (Ey Peygamber!) Sana vahiy olunana sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin!  Muhakkak ki bu senin için de kavmin için de bir zikirdir ve siz bundan sorgulanacaksınız.

Kur’an’ı Kerim, İncil ve Tevrat Rabbimiz tarafından biz insanlara sunulmuş lütufların en büyüklerindendir. Bundan dolayı Ehli Zikir Rabbine teşekkür eder. Rabbine karşı nankörlük etmekten uzak durur. Yer yüzünde iyiliği hâkim kılmaya çalışır. Allah’ı hatırlatan tutum ve davranışlar içinde olmak zikri yaşamına uygulamakla olur.

Zikri yaşamına uygulamak her an Allah’ı anar bir durumda olmaktır. Ehli Zikir her adımda Allah’ı anar. Her işine Allah’ın adını anarak başlar ve her işini bitirdiğinde Allah’ı yücelterek ona teşekkür eder. İşlerine başlarken: “Bismillahirrah-meenirrahiim.” der ve bitirince: “Elhamdulillâh” der. Yüceltici sözlerle Rabbini sık sık anar: “Lâilahe-illallah, Suphanallah, inşallah, maşallah, estağfurullah.” gibi Allah’ı hatırlatan sözleri sık kullanır.

Zikri rehber edinen kimseler, Kur’an’ı Kerim’i çok okur ve Allah’ın kâinatı yaratmaktaki hikmetlerini düşünür. Zikir, Rabbin uzattığı bir daldır, rahmet ve merhamet içerir. Zikir, her dem Rabbini düşünüp her işinde onu anmak ve indirdiklerini rehber edinmektir. Zikri rehber edinen kimsenin yanına şeytan yaklaşmaz.

Ehli Zikir, Allah’ın bahşettiği her nimeti kullanırken teferruatlı bir şekilde düşünür ve: “Rabbim, benim için bunu yaratmasaydı ben bunu kendim için yaratamazdım.” der. İçtiği suyu düşünür. Yediği meyve, sebzeyi düşünür. Aldığı verdiği havayı düşünür ve: “Ciğerlerim olmasaydı bu hava benim ne işime yarardı? Hava olmasaydı bu ciğerlerim benim ne işime yarardı?” der.

İnanan kimseler:Rabbim, Sen beni günde beş vakit muhatap almak istiyorsun. Gel kulum, diyorsun. Gel görüşelim!.. Benim gibi küçücük bir varlığa değer veriyorsun. Hastalandığımda şifamsın! Korktuğumda tesellimsin!  Biliyorum beni çok seviyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Sen, övülmeye layık olansın! Sen tapılmaya layık olansın! Her işin başında ve sonunda sen varsın! Sen dostsun. Senin kulun olmak, sana tapmak ne güzel!.. Sen insanların melikisin! Sen insanların İlah’ısın! Seni çok ama çok seviyorum!” der ve namazlarında huşu içinde secdeye kapanır. “Rabbim sen her türlü eksiklikten münezzehsin! Rabbim sen bilginsin! İlmin alemleri kuşatmıştır.” der ve her daim teşekkür eder.

Rabbimiz bizi zikirle amel edenlerden eyle. Amin! Selam ve dua ile kalın.