HZ. MERYEM NASIL HAMİLE KALDI?

Kur’an bunu nasıl açıklıyor?

Kur’an’ı Kerim’de övülen iki kadından biri Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem diğeri Firavunun eşi Hz. Asiye’dir.

Hz. Meryem İsa Peygamberin annesidir. Hz. İsa’nın babası yoktu. Hz. Meryem nasıl hamile kaldı? Kur’an dışı bazı batıl iddialar var. Bu iddiaların ilmi bir dayanağı var mı, şimdi sizinle kısa bir biyoloji turu atalım ve hakikati görelim.

Hz. Meryem çift cinsiyetli olabilir miydi?

İşin aslında çift cinsiyetli olma gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü çift cinsiyetli bir canlı yoktur. Sadece bazı bebeklerin cinsel organlarında yapısal bozukluklar olabilir. Bu bebekler küçükken tedavi edilmezlerse ergen çağa geldiklerinde cinsel problemler yaşamaya başlarlar. Çocuk sahibi olamazlar. Bu durumdaki insanlara hünsa denir. Şayet Hz. Meryem’de böyle bir durum söz konusu olsaydı tedavi olmaksızın asla çocuk sahibi olamazdı.

Bazı çocuklarda da XXY veya XYY gibi bir kromozom fazlalığı olabilir. Bu bir hastalıktır ve erkek çocuklarda görülür. Kromozom fazlalığı olan çocuklar da zekâ geriliği ve kısırlık olur. Biyolojik açıdan Hz. Meryem’in çift cinsiyetli olma ihtimali yoktur. Biz bu varsayımı çöp kutusuna atabiliriz.

Hz. Meryem’in yumurtası bir çift cinsel kromozoma sahip olsaydı doğacak bebeğin cinsiyeti ne olurdu?

Erkeklerin hücrelerinde XY kromozomu bulunur, kadınların hücrelerinde XX kromozomu bulunur. Bebeğin hangi cins olacağını belirleyen spermlerin başlığında bulunan cinsel kromozomlardan biridir. Yumurtaya giren sperm Y kromozomu taşıyorsa bebek erkek X kromozomu taşıyorsa bebek kız doğar.

Dişi yumurtaları yalnızca bir adet X kromozomu taşır ve cinsiyet belirleme yetisine sahip değildir. Yukarda kadınların her bir hücresinde XX cinsel kromozomu bulunduğunu söylemiştik. Vücudumuzdaki hücrelerin her biri bir zigot hücredir. İçinde cinsellik kromozomu bulunmayan bir yumurtaya vücuttan alınan bir hücre enjekte edilse bir bebek oluşabilir.

Farz edelim ki Hz. Meryem’in yumurtası iki adet cinsel kromozoma sahipti. Hz. Meryem dişi olduğuna ve hücrelerinde sadece XX kromozomu taşıdığına göre yumurtasında da ancak XX kromozomu taşıyabilirdi. O zaman doğan bebek Hz. Meryem’in bir kopyası olmalıydı yani bir kız olmalıydı ama Hz. İsa bir erkek olarak dünyaya geldi ve Hz. İsa’nın hücreleri XY cinsel kromozomu taşımaktaydı. Demek ki Hz. Meryem kendi kendini döllemedi. Hz. İsa’nın bir erkek olarak dünyaya gelmesi bu varsayımı da çürütmektedir.

Geriye tek seçenek kalmıştır: O da Allah’ın onu Hz. Âdem misali babasız yaratmış olması.

3: AL-İ İMRAN / 59. Doğrusu Allah’ın yanında İsa aynı Âdem gibidir. Onu topraktan yarattıktan sonra ona “Ol!” dedi, akabinde o oluşuyor.

66: TAHRÎM / 12. Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem de gönülden itaat edenlerdendi. Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. Akabinde ona ruhumuzdan üfledik.

Hz. İsa’nın babasız nasıl dünyaya geldiğini açıklayan bu ayetleri bir inceleyelim: Al-i İmran suresi 59. ayette: “Onu topraktan yarattıktan sonra ona “Ol!” dedi, akabinde o oluşuyor.” Ol demekle kastedilen manayı daha açık bir şekilde Tahrim suresi 12. ayette görebiliyoruz: “Akabinde ona ruhumuzdan üfledik.” Allah’ın önce İsa’yı aynı Âdem gibi topraktan yaratıp sonra ona “Ol!” dediğini yani ruhundan üflediğini ve akabinde İsa’nın zigotunun Hz. Meryem’in yumurtasında, hiçbir beşer ona dokunmadan, oluştuğunu anlayabiliyoruz. Al-i İmran suresi 47. ayette de: “Allah dilediği şeyi işte böyle yaratır. O bir işe hükmettiği zaman akabinde ona “Ol!” diyor, o oluyor.” diye anlatılmaktadır.

Hz. İsa’nın yaratılışı Hz. Âdem gibi olmuştur. Hz. Âdem babasız yaratılmıştır. Hz. İsa’nın yaratılış kararı Hz. Âdem yaratılırken verilmiş bir karardır. İncil’den önce inen İlahi Kitaplarda kıyamet yaklaştığında namuslu bir bakirenin bir elçi doğuracağı bildirilmiştir. Eğer Tevrat’ta bu bilgiler olmasaydı Yahudiler Hz. Meryem’i taşa tutup öldürürlerdi. Hz. İsa’nın bebekken konuşması ve Tevrat’taki Hz. İsa hakkındaki bilgiler Hz. Meryem’i linç edilerek öldürülmekten korumuştur.

3: AL-İ İMRAN / 45. Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Gerçekten Allah ondan bahseden bir kelam ile sana müjde veriyor. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O dünyada da ahirette de itibarlı olan ve yakın kılınanlardandır.

3: AL-İ İMRAN / 46. O salih kimselerdendir, beşikteyken ve yetişkinken insanlarla konuşur.

3: AL-İ İMRAN / 47. (Meryem): “Rabbim, bana bir insan dokunmadan benim çocuğum nasıl olur?” dedi: “Allah, dilediği şeyi işte böyle yaratır. O bir işe hükmettiği zaman akabinde ona “Ol!” diyor, o oluşuyor.” dedi.

Bazı Yahudi din adamları Hz. Meryem’in eşi yokken Hz. İsa’yı doğurmasının Allah’ın takdiri olduğunu bildikleri halde insanların aklını karıştırdılar. Hz. İsa’nın babasız yaratılmasını inkâr ettiler ve Hz. İsa Allah’ın oğludur, diyerek Allah’a şirk koştular.

Allah bütün canlılardan çiftler yaratmıştır. Annesiz ya da babasız bir çocuk dünyaya gelmez. Bazı istisnalar mevcuttur: Hz. Âdem, Hz. Havva, Hz. İsa’yı buna örnek verebiliriz. Namuslu bir bakireden babasız bir erkek çocuğun dünyaya geleceği, çocuğun yeni doğmuş bir bebek olduğu halde insanlarla konuşacağı, bu çocuğun kıyamet yaklaşınca doğacağı ve Allah’ın yanında itibarlı bir elçi olacağı önceki Kitaplarda haber verilmişti.

Hz. İsa’yı Allah babasız yaratmıştır çünkü zigotun mimarı da yaratıcısı da Allah’tır. O’nun bilgisi alemleri kuşatmıştır. İnsanlardan bir kısmı, O’nun yüce ilmini görmezden geliyor. Bugün tıpta tüp bebek yöntemiyle hamilelik sağlanabiliyor. Kordon kanı bazı hastalıklarda kullanılabiliyor. Kordon kanı üzerinde ve diğer konular üzerinde araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Her keşfedilen gerçeklik çok daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarıyor. İnsan, Allah’ın ilminden Allah’ın izin verdiği kadarını öğrenebiliyor. Her keşfedilen şey Rabbimizin ne büyük bir bilgin olduğunu gözler önüne seriyor. Bizi yaratan, bize din tayin edip yol gösteren, yiyeceğimizi, giyeceğimizi yaratan, hastalandığımızda şifa veren, bizi öldürdükten sonra yeni bir yaratılışla diriltecek ve iyi kimseleri mükafatlandıracak, kötü kimseleri cezalandıracak olan Rabbimize hamd olsun. Âmin!

Selam ve saygıyla kalın. Linkimi not alarak veya abone olarak gerçek İslam’ı öğrenmek için takipte kalın.