NAMAZ TÜRKÇE KILINABİLİR Mİ?

TÜRKÇE NAMAZ

Kuranı Kerim düz bir Metin değildir. Kulağa hoş gelen bestelenmiş gibi okunan bir metindir. Yabancı bir dilden bestelenmiş bir güfteyi Türkçeye çevirirseniz aynı ahengi bulamazsınız. Aslını dinlemeyi tercih edersiniz bu kaçınılmaz bir gerçektir. Peki, Türkçe mealle namaz kılmamızın bir sakıncası var mı?

Kur’an’ı Kerim Allah kelamıdır. Dinleyenlerin ruhunu dinlendirir. Şahsen ben Rabbimden ineni orijinal haliyle duymak isterim. Bu benim ruhumu dinlendiriyor ama bunun yanında ne dediğini bilmek ve bana rehberlik etmesini de isterim. Tam anlayamadığım konular olabilir. Rabbim zaten böyle olabileceğini biliyor çünkü benim dilimde inmemiştir. Tam olarak anlayamamam normaldir. Büyük günahlardan gocunursak küçük günahlarımızı affedeceğini dair Allah bize söz veriyor. Müslüman Rabbine güvenir. Ben de Rabbime güveniyorum. Anlayabildiğim kadarıyla tavsiyelerini ve emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Rabbimiz, inşallah anlamayarak, bilmeyerek işlediğimiz, içinde kasıt barındırmayan küçük günahlarımızı da affeder.

4: NİSA / 31. Eğer size bildirilmiş olan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı bağışlarız ve sizi değerli bir mevkie koyarız.

İnsanın Arapça bilmemesi namaz için bir sorun yaratmaz. Namazda kısa sureler de okunabilir. İnsan, anlamını öğrendiği kısa sureleri okuyabilir. Türkçe meal ile namaz kılarsak bu Allah’ın kelamıyla kılınmış bir namaz olmaz. Türkçe namaz ile Arapça namazı kıyaslayacak olursak biri yaratan Yüce Allah’ın kelamıdır diğeri ise yaratılan bir insanın artılı, eksili beyanıdır. Bir tercümenin, Allah kelamının yerine konulması ve onunla birebir aynı tutulması mümkün müdür?

Önemli bir belgeyi tercüme ettirir sonra da noterde tasdik ettiririz. Bu metnin aslıdır anlamına gelmez fakat içeriği doğru yansıttığını noter onaylamış olur. Türkçe Kur’an olmaz ancak Allah bizden ne yapmamızı istiyor, anlamak için Kur’an tercüme edilir. Herkesin Arapçayı anlama kabiliyet farklıdır. Allah’ın ne murat ettiğini çeviri yapanlar doğru olarak anlayamayabilir. Bir de kötü niyetli, yalan yanlış yapılmış çeviriler olabilir.

Kur’an’ı Kerim kıyamete kadar bize rehberlik edebilecek bir Kitap olarak indirilmiştir. Dün anlayamadığımız bir ayeti bugün anlayabilmekteyiz çünkü anlamak için bilim gerektiren ayetler bulunmaktadır. Bugün anlayamadığımız ayetleri de yarın anlayabileceğimiz aşikardır. Her geçen gün bilim ilerliyor ve Kur’an’ı Kerim’i daha iyi anlamamıza katkı sağlıyor çünkü Kur’an’ı Kerim yerden ve göklerden, geçmişten ve gelecekten; doğru haberler veren bir Kitaptır. Tercüme ederken surelerin ifade ettiği anlamları tam olarak yansıtamayız çünkü biz ne yerin ne göklerin ne de kendi yaratılışımıza şahit olabildik. Ayetlerin tam olarak neyi ifade ettiğini ancak ve ancak Allah bildiği halde Kur’an’ı Kerim’in tercümesini Allah’tan başka kim tasdik edebilir ki gidip ona tasdik ettirelim?

10: YUNUS / 38. Onu o uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyen kimselerseniz haydi siz de Onun gibi (yerden ve göklerden, geçmişten ve gelecekten; doğru haberler veren) bir sure getirin Allah’tan başka, buna güç yetirebilecek olan kimler varsa onları da yardıma çağırın.”

2: BAKARA / 23. Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimizden şüphe içinde iseniz haydi siz de O’nun gibi bir sure getirin. Eğer haklıyız diyorsanız, Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini de yardıma çağırın.

2: BAKARA / 24. Yok bunu yapamadıysanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.

Piyasada bir sürü meal bulunmaktadır. Hangi meal namazda okunacak? Buna kim karar verecek? Doğru çevrildiğinden nasıl emin olunacak? Bu sorulara cevap verilmesi gerekir. Çeviri Allah’ın sözü olmayacak. Türkçe namaz kılmak orijinalinde ki anlamları tam olarak yansıtmayacaktır. Anlam hatalı okununca, Allah’ın huzuruna çıkarak Allah’a iftira atmış olacağız. Bütün bunları göz önünde bulundurmamız gerekecek. Türkçe mealle namaz kılmak Allah’ın indinde ne kadar doğru olabilir, bunu aklımız ve vicdanımızla ölçüp tartmalıyız.

Namaz Allah ile kul arasında olan bir ibadettir. Kimse kimseye namaz Türkçe kılınacak ya da kılınmayacak diye bir baskı yapamaz. Herkesin içi nasıl rahat ediyorsa öyle kılsın. Ben kılarım olur, diyen varsa evinde Türkçe mealle namaz kılabilir. Hiç kimse buna engel olmaz ama camilerde Türkçe mealle namaz kılınamaz. Tefsirciler meallerine kendi tahminlerini ve anlayışlarını da katarlar. Bundan dolayı hangi mealle namaz kılınacak problemi ortaya çıkar ve bu durum fitneye sebep olur. İş aynen mezhep kavgalarında olduğu gibi namazda okunacak meal kavgalarına dönüşür.

49. HUCURAT / 13. Ey Âdemoğulları! Elbette biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için, sizi milletler ve kabileler yaptık. Allah’ın yanında, sizin en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır. Muhakkak ki Allah alimdir, her şeyden haberdardır.

Arap’ın namazı, okuduğunu anlayarak kıldığı için daha makbul diye bir durum söz konusu olamaz. Önemli olan takva sahibi olmaktır. İnsan Allah’ın huzurunda olduğunu bilmeli, kendini buna motive etmeli ve namazını kılmalıdır. Yüzümüzü Rabbimizin gösterdiği yöne döndürelim. Beş vakit ibadetimizi yerine getirelim. Rabbimizin rızasına layık olalım. Rabbimiz ibadetlerimizi ve dualarımız kabul eder inşallah.

E-posta ile abone olun ve yeni yazılardan haberdar olun.

Selam ve dua ile…