REENKARNASYON NEDİR?

REENKARNASYON İNANCI HANGİ DİNLERDE VAR?

Reenkarnasyon inancı Hintlilerin geleneksel dini olan Budizm ve Hinduizm, Maniheizim, Taozim, Caynizm, Jainizm gibi dinlerde mevcut olan bir inançtır. Sihler’de ve Konfüçyanizm gibi dinlerde de bu inanca rastlanmaktadır. Ölen bir canlının ruhunun başka bir canlıya geçerek yaşamaya devam etmesine Reenkarnasyon denir. Felsefede buna ruh göçü veya ruh sıçraması, denilmektedir. Bu inanca göre ruh sürekli olarak tekrar tekrar bedenlenir. Eski Türkçede biz buna “tenasüh İnancı” diyoruz. Yeni Türkçede “ruh göçü veya reenkarnasyon” demekteyiz.

Bu inanışlara göre bir ruhun dünyaya ilk gelişi bir hayvan vücudunda başlar. Hayvan ölünce de insana geçer ve olgunlaşmasını insandan insana geçerek tamamlar. Olgunlaşmasını tamamlayamadan ölen insanların ruhları, olgunlaşmasını tamamlayıncaya kadar gelir gider yani birisi ölünce onun ruhu olgunlaşmasını tamamlayabilmek için bir bebeğe geçer ve bebekte vücut bulup olgunluğunu o insanda tamamlamaya çalışır. Tamamlayamazsa başka bir doğumla başka bir bebeğe geçerek tekrar dünyaya gelir. Bu döngü ruh olgunlaşıncaya kadar devam eder. Ruh olgunlaşınca Nirvana’ya ulaşır. Nirvana en yüksek ruh halidir. Hint dinlerinde Nirvana’ya ulaşan kişiler keramet gösterirler. Bunların yarı tanrı veya küçük tanrılar olduğuna inanılır yani bu dinlerde insanın insana tapışı mevcuttur. Tanrı da insan, ona tapan da insandır. Nirvanaya ulaşan kişiler Buda ünvanını alır.

Günahkâr bir hayat sürmüş biri ölünce ruhu sonraki yaşamında bir köpek vücudunda ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı köpeklerin olgunlaşmamış bir ruh taşıdığına inanılır ve köpekler sevilmez, aşağılanır. İyiliklerle dolu bir hayat sürmüş olan bir insan ölünce onun ruhu bir sonraki yaşamında bir inek vücudunda ortaya çıkar. Bundan dolayı ineklere saygı duyulur. Bu dinlere göre ruhun tekamülü, ruhun arındırılmasıyla olur.

RUH NASIL ARINDIRILIR?

Hint dinlerindeki inanışlara göre ruhu arındırmak için meditasyon teknikleri devreye girer. Meditasyon yaparak insan kendi ruhsal sorunlarını kendisi çözer. İnsanın kendi kendine yetmesi bir nevi insanın kendine tapışıdır. Ruh tekâmül ede ede olgunlaşır ve sonunda Nirvana’ya ulaşır. Nirvana’ya ulaşmak tanrılaşmak demektir. Nirvana’ya ulaşıldığında ruh artık tekâmül döngüsünden kurtulmuş olur ve Buda unvanını hak etmiş olur.

Bu inanca göre meditasyon, insanın farkındalığını keşfetmesi, kişinin ruhunu arındırması ve sağlıklı bir vücuda kavuşmasını sağlar. İnsan, kendini keşfettiği zaman doğa üstü güçlerini de keşfetmiş olur ve Nirvana’ya ulaşır. Doğa üstü güçleri olan (keramet gösteren) insan tanrılaşmış demektir. Buda unvanını alır ve ona tapılır. Bunun altında insan kendi kendine yeter düşüncesi yer almaktadır.

Meditasyon teknikleri kültürlere göre farklılık gösterir. Bu teknikler, doğudaki İlahi olmayan dinsel düşüncelerden ilham alarak ortaya çıkmıştır. Kişinin meditasyon terapisiyle ruhen temizlendiğine ve rahatladığına inanılır. Meditasyonun teknik olarak iki tür yapılma biçimi vardır. Birincisi: Rahat, sakin bir yerde sırt dik oturup bağdaş kurulur. Eller ayaklar birbirine paralel tutulur ve bu meditasyon sadece zihinsel olarak yapılır. İkincisi: Konuşma, müzik ve fiziksel hareketlerle yapılır. Meditasyon, yatarak ya da sandalyede oturarak da yapılabilir. Budistler meditasyona başlamadan önce ortam açısından huzuru sağlarlar. Rahatlatıcı içecekler içerler. Tok karına veya aç karına meditasyon yapmazlar.

Meditasyon teknikleri: Yoga, sessiz meditasyon, aktif meditasyon, konsantrasyon sağlanarak yapılan meditasyon, uyanık kalma ve anlama ile yapılan meditasyon, dövüş sanatları (Judo, karate, aikido, kinomichi) gibi teknikler bulunmaktadır.

Reenkarnasyon inancının kökü çok eskilere dayanmaktadır. Bu inanç bir yaratıcı Tanrı kavramına dayanmaz. Ahlak anlayışını yaratıcı bir Tanrı’nın tavsiyelerinden almaz. Ruhani bir felsefe olarak ortaya çıkmıştır. Bu felsefe; ahlak, bilgelik ve meditasyon gibi ruhu arındırma kavramlarına dayandırılmıştır.

İlahi dinlerin öğretilerinden tamamen uzaktır. Ahiret inancı yoktur. Böyle olunca ahirette cezalandırılma ve mükafatlandırılma inancı da yoktur. Ceza da mükafat da bu dünyadadır. Kişi kendi kendini değerlendirir. Bu sebep sonuç ilişkisi olarak nitelendirilir. Her eylemin sebep ve sonucundan eylemi yapan kişinin etkilendiğine inanılır.

Okuduğunuz için teşekkürler.

“REENKARNASYON NEDİR?” için 2 yorum

Yorumlar kapalı.