KİMLERİN RÜYASI DOĞRU ÇIKAR?

Rüyalar yorumlanmaya ihtiyaç duyan sembollerden oluşur

Tarih boyunca rüyalar insanların dikkatini çekmiş, bu gizemli olayı anlamaya ve rüyaları yorumlamaya çalışmışlardır. Hangi insanların rüyaları doğru çıkıyor sorularına cevap aramışlardır.

Derin uykuda görülen rüyaların gerçekleştiğine dair bilgiler doğru değildir çünkü genellikle sabah rüyaları uyku ihtiyacımızı tamamladığımız, uyanmaya hazır olduğumuz zamana rastlar. Sabah rüyalarının daha kısa bir süre içinde gerçekleştiği görülmüştür. Kısa ve net görülmüş rüyalar genellikle doğru çıkar. Her rüya çıkacak diye bir şart yoktur. Rem uykusunda görülen rüyalar gerçekleşmez.

Kaç çeşit rüya vardır?

Rüyaları rahmani, şeytani ve beynin boşalmasını sağlayan rüyalar olarak üçe ayırabiliriz. Rahmani rüyalar uyarı veya müjde mahiyetinde olabilir. Uyarı mahiyetinde bir rüya gördüğümüz zaman hemen tövbe etmemiz, Allah’ın hoşnut olmayacağı hareketlerden sakınmamız gerekir. Müjde mahiyetinde bir rüya gördüğümüz zaman rüyamız vuku bulunca iki rekât teşekkür namazı kılarak Rabbimize teşekkür etmeliyiz.

Şeytani rüyalar daha uzun ve biraz daha karışık olur. Kötü şeyler görmemize veya aşırı iyimser olmamıza neden olur. Ya aşırı iyimser bir beklentiye girer, hayal kırıklığına uğrarız ya da aşırı bir korkuya kapılırız, moralimiz bozulur. Şeytani rüyayı kimseye anlatmadan şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalıyız. Allah’a sığınırsak bu rüya gerçekleşmez.

Bir de beynimizi meşgul eden problemlerle ilgili rüyalarımız vardır. Bu rüyalar bizim için yararlıdır. Hayal kurduğumuz ve gerçekleşmesini arzu ettiğimiz şeyler, üzüldüğümüz şeyler, korktuğumuz şeyler, vs. bilinç altımızı meşgul eder. Bu rüyalar sayesinde bilinç altımız boşalır ve bu rüyaları istesek de hatırlayamayız. 

Rüyalar tabir edilebilir mi?

Rüyaların bir dili vardır. İnsan tecrübe edinerek bazılarını keşfedebilir: Ölü görmek diri getirir. Ölü ile öpüşen insanın ömrü uzun olur. Gurbetteki bir insanla sarılıp öpüşürsek en kısa sürede o insana kavuşuruz. Sadaka vermek bir uyarı rüyasıdır. Bir musibet atlatacağımızı ifade eder ve sadaka vererek Allah’ın izniyle bu musibete engel olabiliriz. Kışın rüyamızda ağaçlarda çiçek görmek kötü iken yazın kuru dallar görmek kötüdür.

Ölecek olan insanlar, genellikle öleceklerini önceden rüyalarında görüyorlar ve yakınlarıyla helalleşiyorlar. Bu çok işittiğimiz bir durumdur Eşarp ve ayakkabı kadının kocasını ifade eder. Ayakkabı veya eşarbını kaybetmesi iyiye yorulmaz. Rüyamızı hayra yormamız gerekir. Yorumun rüya üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Onun için rüyalar düşmana ve karamsar kimselere yorumlatılmamalıdır. En iyisi hayır çıkması için dua edip Allah’a sığınmaktır.

Bazı rüyaların tabire ihtiyacı vardır fakat bazı rüyalar, rüyamızda gördüğümüz şekilde gerçekleşir. Gördüğü rüyaların aynen gerçekleşmesi kişi için bir avantaj gibi gözükse de bu bir avantaj değildir. Başına gelecek şeyi önceden bilmek rüya olumlu ise kişiye sevindirir ama olumsuz ise daha erken üzülmüş olur.

Rüyaları genellikle semboller şeklinde görürüz. Neyin neyi ifade ettiğini bilmek için İlahi bir ilim gerekir yani rüyaların da bir ilmi vardır. Mesela: Bu ilim, Allah tarafından Hz. Yusuf’a öğretilmiştir ve Hz. Yusuf’un tabir ettiği rüyalar, aynen tabir edildiği gibi vuku bulmuştur.

Kimler rüya görür?

Anne rahmindekiler dahil bütün canlılar rüya görür. Rüya görmemiz, gördüğümüz rüyanın doğru çıkması bize bir kutsallık yüklemez. Bir insanın rüyalarının doğru çıkması o insanı evliya yapmaz. Firavun da bir rüya görmüş, Hz. Yusuf da bir rüya görmüş ve her ikisinin rüyası da gerçekleşmiştir. Bunlardan biri bir kafir ve azılı bir zalim diğeri ise bir peygamberdir ve ikisin gördüğü de rahmani rüyadır.

Allah, Firavunun başına gelecek olan olayı bir rüya ile Firavuna bildirmiştir. Bu rüya bir uyarı rüyasıdır. Firavun tövbe edip kendini düzeltmek yerine zulmünü daha da artırmış, Allah’ın elinden kurtulacağını zannetmiştir. Allah, onun zulmüne ve saltanatına son verecek kulu olan Hz. Musa’yı onun kucağına vermiş ve kendi elleriyle onu büyütmesini sağlamıştır. Diyeceksiniz ki Firavunun sadece bu rüyası vuku bulmuştur. Şayet sadece bu rüyası vuku bulmuş olsaydı ve tecrübesi olmasaydı, Hz. Musa’nın kavmine bu kadar zalim davranır, yüzlerce Yahudi bebeğin canına kıyar mıydı?

İnsan kendi kendine gayb-i bilgilere ulaşamaz. Allah dilerse olmuş veya olacak bir olayı rüya yoluyla kuluna bildirebilir. Bazen vuku bulmuş bir olayı bazen vuku bulacak bir olayı Allah rüya yoluyla insana gösterebilir. Rüyayı gören insan kafir de olabilir, mümin de olabilir. Bir kimsenin rüyasının çıkması onun Allah dostu olduğunu göstermez. Rüya bazen müjde olur bazen başımıza gelecek bir olayı bize haber verir ve Allah’a sığınmamız gerektiğini bildirir.

Rüyanın nasıl görüldüğünü bilim çözebilmiş değildir. Bazı varsayımlar vardır ama bu varsayımlara göre insan, sadece beynini meşgul eden konular hakkında rüya görmektedir. Bu tam olarak doğru değildir çünkü insan hiç düşünmediği bir olayı görmekte ve olay çoğu zaman aynen rüyada görmüş olduğu gibi gerçekleşmektedir ve çoğu zaman da semboller şeklinde gerçekleşip yoruma ihtiyaç duymaktadır.

Hayırlı, güzel rüyalar ve hayırlı bir ömür dileğiyle hoşça kalın.