YAKIN AKRABA EVLİLİĞİNİN DİNEN SAKINCASI VAR MI?

Kuzenlerin evliliği ve torunların evliliği

Yahudiler özellikle yakın akraba evlilikleri yaparlar ve yakın akraba evliliklerinden doğan çocukların çok daha zeki olduğuna inanırlar. Akraba evliliği ile maddi manevi aile bağlarının daha kuvvetlendiğine, kültürel değerlerin sonraki kuşaklara daha kolay taşındığına inanılır. Atalarında genetik bir hastalık olmayanlar için yakın akraba evliliği bir avantaj sayılır.

Kuzenlerin evliliği ve torunların evliliği olmak üzere iki tür yakın akraba evliliği vardır. Kuzenlerin yapmış olduğu evliliğe 1. derece akraba evliliği denir. İki kardeşin torunlarının yapmış olduğu evliliğe ise 2. derece akraba evliliği denir. Sülalede genetik bir problem varsa yakın akraba evliliklerinden doğacak çocukta bu problemin ortaya çıkma olasılığı biraz yüksektir. Akraba evliliklerinden doğan çocuklar kesinlikle hasta doğacak diye bir şey söz konusu değildir. Uzmanlara göre bunun olma ihtimali %3-4 civarındadır.

Genetik problem çakışması yabancı ile evliliklerde de ortaya çıkabilmektedir. Bunun olma ihtimali ise %1 civarındadır. Bazı etkenlere maruz kalmak genlerimizin hasar görmesine neden olabilir. Örneğin: Radyasyona maruz kalmış, virüs ve bakterilere maruz kalmış insanlarda da genetik bozukluklara rastlanabilir. Eşeysel üremede gametler birleşip kaynaşarak bir hücre oluşturur. Bu hücreye zigot ismi verilir. Dişi gamete yumurta, erkek gamete sperm adı verilir. Akrabalık bağı ister anne soyundan gelsin ister baba soyundan gelsin fark etmez. Eğer anne ve babanın gametlerinde çakışan bir hasar varsa bu hasar doğacak çocuklarda akraba evliliği olmaksızın da hastalığa sebep olabilir.

Akraba evliliğinde anne ve babanın aynı hasarlı genlere sahip olması, her ikisinin de ilişki anında bu geni gametlerinde taşıyor olmaları zigotun bu hasarlı genlerden oluşmasına sebep olur. Zigot tek hücreden oluştuğu için bölünmeye başlayınca kendi kopyasını oluşturarak bölünür ve böylece hastalık ortaya çıkar.

NE ZAMAN GENETİK TEST YAPTIRMALIYIZ?

Uzmanlara göre her bir akraba evliliği için genetik test yaptırmaya gerek yoktur. Akraba evliliklerinde 3. veya 4. kuşağı içerecek şekilde geriye dönülüp bakıldığında bir problem varsa genetik teste ihtiyaç duyulur. Bizim köyde akraba evliliği hayli yaygındır ama şimdiye kadar genetik hastalığa sadece iki ailede rastlandı. Bu ailenin çocukların hepsi hasta doğdu. Doktorlar bu durumu yakın akraba evliliğine bağladılar. Ailenin küçük kızı, kan bağı olmayan biriyle evlendirildi. Aynı sorun onun çocuklarında da yaşandı.

Dedelerimizden ve babaannelerimizden işittiğimize göre eskiden küçük yerleşim yerlerinde genellikle akraba evlilikleri yapılırmış. Bu tip yerleşim yerlerinde sakat veya hasta insana pek rastlanmazmış. İnsanlar uzun ömürlü ve sağlıklı olurmuş. Genellikle ölümler, halk dilinde ölet denilen, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle gerçekleşirmiş. Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar ayakta kalır, güçsüz olan insanlar ölürlermiş. Ulaşım olanakları artmaya başlayınca insanlar dışardan evlenmeye başlamış. Birkaç kuşak sonra nesil bozulmaya, hastalıklar artmaya başlamış. Dinimize göre yakın akraba evliliği yapabiliriz. Peygamberimizin, kuzenleri ile evlenmesine izin verilmiştir ve halasının kızı Zeynep ile evlenmiştir. İlgili ayet meali aşağıdadır.

33: AHZAB / 50. Ey Peygamber! Allah’ın senin hizmetine verdiklerinden sahip olduğun, sağ elinin altında bulunan ve seninle beraber hicret eden amcalarının kızları, halalarının kızları, dayılarının kızları ve teyzelerinin kızlarından mehirlerini verdiğin eşleri sana helal kıldık. Mümin bir kadın mehir istemeksizin kendini Peygamber’e hediye ederse ve Peygamber de onu nikahlamak isterse, nikahlayabilir. Bu sana mahsustur. Sana bir zorluk olmaması için müminlerin evliliğini senin evliliğinden farklı kıldık. Sözleşmeyle sahip bulundukları eşler ve evlenecekleri eşler hakkında onlara farz kıldığımız şeyleri kesinlikle bilmekteyiz. Allah merhamet eden ve bağışlayandır.

Yakın akrabalarla evlilikten doğan çocukların zayıf olacağına dair iki tane hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin zayıf kaynaklardan geldiği söylenmektedir. Kur’an’ı Kerim’e baktığımız zaman Ahzab Suresi 50. Ayette Peygamberimize kuzenleriyle evlenmesi tavsiye edilmiştir. Bu iki hadisle Ahzab Suresindeki 50. ayet çelişmektedir. Bundan dolayı bu hadisler ciddiye alınamaz çünkü Peygamberimiz Kur’an’ın ayetiyle çelişen bir söz söylemiş olamaz. Ayrıca Peygamberimiz kızı Fatıma’yı Hz. Ali ile evlendirmiştir. İlgili hadisleri aşağıda görmektesiniz:

1. Hadis: Yabancılarla evlenin, yakınlarınızla evlenmeyin.

2. Hadis: Yakınınız olan bir kadınla evlenmeyin çünkü çocuklarınız zayıf ve çelimsiz olur.

Sonuç olarak dinimizde yakın akraba evliliklerine dahil bir engel yoktur. Soy ağacımız sağlıklı genlere sahipse rahatça akraba evliliği yapabiliriz. Doğacak çocuklarımızda herhangi bir problem olmaz. Bunu ancak üçüncü, dördüncü kuşak soy ağacımızı ortaya çıkararak anlayabiliriz ve herhangi bir problem varsa akraba evliliğinden uzak dururuz. Mutlu evlilikler ve sağlıklı nesiller dileğiyle.