KADER, ALIN YAZISI, YAZGI NE DEMEK?

Kader insanın alnına yazılmış yaşanması zorunlu bir senaryo değildir.

Allah; irade sahibi, ilim sahibi, güç sahibi, yaratan ve yönetendir. Kader, Allah’ın takdir etmesi, planlaması, hesaplaması ve zamanı gelince yaratması demektir. Kader Arapça bir isimdir. Kaderin varlığı inkâr edilemez. Kaderin varlığını inkâr etmek yaratılışı tesadüflere bağlamak olur. Allah varsa tesadüf yoktur.

Kader, alın yazısı veya yazgı demek değildir. otoriteler tarih boyunca kaderi insanın alnına yazılmış ve yaşaması zorunlu bir senaryo gibi empoze etmişlerdir. Kaderi, Allah’ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesi, yani insanın ne yapacağını ilmiyle bilmesi ve kaderine yazması olarak tarif etmişlerdir. Sanki olaylar, Allah’ın bilgisi dışında kendi kendine gelişiyor da insanların bilim yoluyla hava raporunun tahmin ettiği gibi Allah da olacak olayları tahmin ederek insana kader olarak yazıyor ve yazdığı şeyler de zamanı gelince bir bir ortaya çıkıyor. Bu konu doğru kavranıp doğru anlatılamadığı için arkasında Allah’ı suçlayıcı birçok sorular bırakmıştır. Allah yüce ilmiyle tahmin edici değil, takdir edici, planlayıcı, hesaplayıcı ve zamanı geldiğinde yaratıcıdır.

İnsan, Allah hakkında ileri geri bir kelam söylemeden önce Allah’ın indirdiklerini gözden geçirip hikmetini anlamaya çalışmalı ve bir şeyler açıkladığında arkasında Allah’ı suçlayan sorular bırakmamalıdır. Rabbimiz bizim yaşayacağımız sadece bir senaryo yazmışsa, biz de onu yaşıyorsak niçin bize Peygamberler yollasın da doğru yolu göstersin ve bizi cennete davet etsin? Niçin şeytan konusunda insanı uyarsın?

Allah boş işlerle uğraşmaz ve insanla alay etmez. Gerçek anlamda bir imtihan vardır. Allah, insanı imtihan için ona duyular vermiş, peygamberler indirmiş, iyiyi, kötüyü Kitaplarında açıkça belirtmiş, olası birçok seçenekler hazırlamış ve bunları bir Kitap’a yazmıştır. Allah bunları hazırlarken kader sıfatını kullanmıştır. İnsan, kendi iradesiyle bir yol seçip eyleme geçtiği zaman Allah’ın bunları yaratmaya başlamasına kaza, denir.

57: HADİD / 22: Yeryüzünde vuku bulan ve sizin yaşadığınız herhangi bir şey yoktur ki o, biz onu yaratmadan önce bir Kitap’ta yazılı bulunmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.

Allah, insanın yaşayacağı tek bir yol yaratsaydı bunun adı imtihan olmazdı. İmtihan varsa seçenekler de vardır. Allah, bizi imtihan etmek için milyarlarca seçenek planlamaya muktedirdir ve bizi imtihan etmek için milyarlarca seçenek takdir etmiş, planlamış ve hesaplamıştır. İnsanın yaşaması için hazırlanmış sadece bir senaryo söz konusu olamaz. Önünde milyarlarca senaryo vardır. İnsan iradesini kullanır ve dilediği yolda yürür.  Allah, insanı imtihan ederken insanın neye ihtiyacı varsa anında onu yaratır. Zaten her yolun, yani seçeneklerin planı ve hesabı önceden yapılmış ve bir Kitap’a yazılmıştır. Bütün bunları takdir edip, planlayıp, hesaplayıp yaratmak, Rabbimiz için zor bir iş değildir. Sonuç olarak hayatta tesadüfe yer yoktur. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için: KADER DEĞİŞİR Mİ? İNSAN, KADERİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Okuduğunuz için teşekkürler. Selam ve dua ile kalın.