BUDİZM VE BUDİSTLİK

Budizm’de Allah ve ahiret inancı var mıdır? Budist’ler neye tapar?

Dünya üzerinde binlerce din ve inanç vardır. Fırsat buldukça bunları tanımaya çalışacağız. Bu yazımda Budizm’i ele alacağız. Budizm nedir, Budist neye tapar, Türkiye’de Budist var mıdır gibi sorulara cevap bulacağız.

Budizm İlahi bir din değildir. Dünya üzerinde yaklaşık beş yüz milyon inananı bulunmaktadır. Çıkış yeri Hindistan olmasına rağmen Güney Doğu ve Doğu Asya’ya yayılmıştır. Budizm, kimilerine göre bir felsefe kimilerine göre bir dindir. Budizm’in kaynağı ilahi olmadığı için onu bir hayat felsefesi olarak ele almak daha uygundur çünkü ahiret ve Allah inancı yoktur. Budizm’in ana felsefesi: Hayattaki acıların, ıstırapların, tatminsizliklerin neden kaynaklandığını açıklamak ve nasıl giderileceğinin yollarını göstermektir.

Budizm’de meditasyonla ruhun olgunlaştığına ve huzur bulduğuna inanılır. Nirvana’ya ulaşmak ve tanrı kavramıyla bütünleşebilmek için vücuda eziyet edilerek ve dünyevi arzulardan vazgeçilerek tatminsizlikler giderilir. Böylece ruh terbiye edilmiş olur. Bundan dolayı yiyeceklerin büyük bir çoğunluğu onlar için lüks sayılır ve yiyecekler pirinç unu, un ve baharattan oluşur. İçecekler ise pirinç sütü ve sudan ibarettir. Her türlü dünyevi zevkten vazgeçerek Nirvana’ya ulaşmaya çalışır. Nirvana en yüksek ruh halidir. Hint dinlerinde Nirvana’ya ulaşan kişilerin keramet gösterdiğine inanılır. Keramet gösteren kişilerin, yarı tanrı veya küçük tanrılar olduğuna inanılır yani bu dinlerde insanın insana tapışı mevcuttur.

Buda kelimesi farkında olan, uyanmış kişi demektir. Budizm bu kelimeden türetilmiştir. Budizm dinine inanan kimselere Budist denir. Yaklaşık 2500 yıl önce Nepal da Lumbini ormanında doğan ve seksen yaşında ölen Siddhartha Gautama’nın Budizm’in kurucusu olduğu kabul edilir. Budizm’in sembolü tekerlektir. Yaşamsal döngüyü ifade eder. Meditasyon sembolü olarak nitelendirilir. Budizm’in kutsal kitabının adı Tripitaka’dır. Gautama’nın ölümünden üç yüz yıl sonra vaazlarından derlenmiştir. Tripitaka üç sepet anlamına gelir. Budistlerin tapınaklarına pagoda denir. Budistler, Siddhartha Gautama adında milattan önce yaşamış bir insan ve bir düşünür olan Buda’ya taparlar.

Budizm’de ahiret inancı yoktur çünkü hayatın evveli ve sonu olmadığına, sürekli bir dönüşüm içinde olduğuna inanılır. Budizm inancına göre Buda bir büyücü değildir. O, Tanrıların ve insanların öğretmenidir. Nirvana’ya ulaşamayan tanrılar döngü içinde yer alır. Tanrıların yanılgı, öfke, keder ve kıskançlık gibi duygulara sahip olduğu kabul edilir. Budizm’de Tanrı da insan, ona tapan da insandır.

Budistlerin tapınaklarında Buda’nın heykelleri bulunur. Evlerin raflarında da Buda heykelleri bulunur çünkü insanlar evlerde de tapınabilirler. Budizm’de ibadetin amacı Nirvana’ya ulaşıp ruhu döngüden kurtarmaktır. Nirvana’ya ulaşmak, Doğu dinlerinde manevi kurtuluşa ulaşmak, demektir. Manevi kurtuluşa ulaşmış olan kişiler Buda unvanını alır.

Budizm’in yaygın olduğu ülkeler şunlardır: Budizm’in ana yurdu Hindistan’dır. Hindistan’dan Güneydoğu ve Doğu Asya’ya yayılmıştır. Çin, Vietnam, Kamboçya, Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Tibet, Güney Kore, Japonya, Moğolistan olmak üzere 500 milyonu aşkın bir nüfusa sahiptir.

Budizm’in ana yurdu olan Hindistan’da ölüleri gömme adeti yoktur. Zengin aileler ölülerini yaktırırlar. Fakir ailelerin ölüleri ise parçalanarak doğaya bırakılır. Evlerde tuvalet adeti olmadığı için insanlar tuvalet ihtiyaçlarını sokaklarda giderir. Erkek için evlilikte herhangi bir sınır yoktur. Kadın erkeğin malıdır. İngilizlerin bu ülkeyi işgalinden önce kocası ölen kadın, kocasının cenazenin üstüne konur, kocasıyla birlikte yakılırdı. İlahi dinlerde böyle bir durum kabul edilemez olduğu için İngiliz idaresi bunu yasakladı ve bu akıl almaz vahşete son verdi. Hindistan’da kadınlar artık diri diri yakılmıyor. Tecavüzlerin hat safhada olduğu bu ülkede fakirlik ve ilkel inançlar çok yaygın bulunuyor. Temizlik anlayışları yok denecek kadar kıttır.

Budizm inancı yaratıcıyla ve yaratılışla ilgilenmez. Gautama’nın öğretilerinden ibaret olan ruhsal, felsefi bir yorumdur. Birçok tarikata sahiptir. Bu inanışa göre aydınlanmış kimselerin; zihin okuma, duyulmayan sesleri duyma, kendisinin ve başka kimselerin geçmiş hayatlarını hatırlama vs. gibi doğa üstü güçleri vardır.

Türkiye’de çok az sayıda da olsa Budist inancını benimseyen kimseler bulunmaktadır. İlahiyatçıların içinde de panteizmi benimseyenler bulunmaktadır. Bazı ilahiyatçılar: Her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı var diyerek evrenin kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmektedirler. Doğa Allah’tır. Allah doğadır, demekte ve Allah’ı inkâr etmektedirler. Putperestliği insanlara empoze etmeye çalışmaktadırlar. Bu kimseler İslam düşmanlığı yapmak için İlahiyat okumuşlardır. Kur’an’ı Kerim’deki ayetleri ya çarptırmakta ya da inkâr etmektedirler. Müslümanlar bu konuda dikkatli olmalıdır. Bugün birçok Müslüman insan bunun farkında değildir. Namaz yerine meditasyon yapmayı tercih etmektedir. Meditasyon putperestliğe uzanan yegâne yollardan biridir.

İyi okumalar. Selam ve dua ile kalın.