İNSAN ÇAMURDAN MI YARATILDI?

İNSANIN HAM MADDESİ

HER CANLI BİR GÜN TOPRAK OLACAKTIR.

Kur’an’ı Kerim’de sıkça tekrarlanan ayetler görürüz. Bu ayetler arasında: “Allah alimdir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” ayetlerine sıkça rastlarız. Alim kelimesinin Türkçe karşılığı bilgin kelimesidir.

İnsan kendine verilen ilimle Allah’ın yarattıklarını inceler ve nasıl yarattığını anlamaya çalışır. Araştırmak günah değildir. Allah bizi buna teşvik ediyor. İnsan Allah’ın yarattıklarındaki esrarı bir çırpıda anlayamaz. İnsanın Allah’ın ilmini anlaması uzun zaman ister. İnsanlar çok hayalperest yaratıklardır. Akıllarını kullanmak araştırma yapmak yerine senaryo yazmayı tercih etmişlerdir. Yazmış oldukları senaryoları da kalkıp Allah’a atfetmişlerdir. Kur’an’da olmayan şeyleri Kur’an’da varmış gibi anlatarak Allah’ın ayetlerini rafa kaldırmışlardır.

Allah der ki: “Onlar, Allah’ın ayetlerini daha tevilleri ortaya çıkmadan inkâr ediyorlar. İnsan çok cahil ve çok acelecidir. İndirdiğim ayetlerdeki hikmetleri düşünün… Anlayamadığınız konularda susun, acele edip Rabbinize iftira atmayın. Onları tevilleri ortaya çıktıkça anlayacaksınız.”

Allah, insanı çamurdan yarattım derken çamuru alıp insan şekli verdiğini, çamurdan bir heykel yaptığını, onu güneşte kuruttuğunu sonra da içine ruh üfürdüğünü söylemiyor. Allah bize alim olduğunu söylüyor. Alim bir yaratıcı var ve biz onun ilmini anlamak için ondan yardım istemeliyiz çünkü biz ancak ilimden Allah’ın izin verdiği kadarını öğrenebiliriz. 

Diğer dinlerde de insanlar, indirilen ayetlerin tevilleri ortaya çıkmadan böyle acayip yorumlarda bulunmuşlardır ama asıl ilginç olan, bugün hala din adamlarının ilkel yorumlarda ısrar etmeleridir. Bazı ayetlerin tevili ortaya çıkmış olduğu halde bunlara sırtlarını dönmekteler ve bunları görmezden gelmekteler.

Kafirler de Allah insanı çamurdan yaratmış diye yaratılışla cahilce alay etmekteler. Allah insana yaratılışı formülleriyle açıklasa acaba insan anlayabilir miydi, kesinlikle anlayamazdı. İşte bunun için Allah insana özü vermiştir ve insanın özü çamurdur, demiştir. Teferruatını araştırıp anlasın diye de insana akıl bahşetmiştir ve onu kullanmasını emretmiştir.

İnsan çamurdan yaratıldı çünkü çamurun içinde insan vücudunda bulunan elementlerin tümü mevcuttur. İnsan ölünce toprak olur. İnsan yaşarken toprak yiyerek hayatta kalmaz. İnsan kendi yiyeceğini yaratabilecek herhangi bir bilime sahip değildir. Allah insanı toprak ve sudan yaratmış ve rızkını da toprak ve suya bağlamıştır. Bitkiler ve hayvanlar insanın hizmetine sunulmuştur. Bitkilerin bünyelerinde topraktaki elementler işlenir ve gıdaya dönüştürülür. Böylece insanların ve hayvanların topraktaki elementleri bünyelerine almaları sağlanır.

İnsan hem etçil hem de otçul bir canlıdır. Bitkisel ve hayvansal gıdalar işlenmiş olarak insanın kullanımına sunulur. İnsan vücudu bunları kullanarak ihtiyacı olan enerjiye sahip olur. İnsanın beslendiği her bir şeyin kökü toprağa dayanır. Allah bu düzeni kurmasaydı, insan enerji ihtiyacını gidereceği besin zincirlerini yaratamazdı. İnsanın yaşamasında en önemli etkenlerden biri beslenmedir.

20: TA-HA / 55. Sizi topraktan yarattık yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi topraktan çıkaracağız.

İman: emin olmak ve zihinsel bir kanaat getirme durumudur. İmana akıl rehberlik eder. Akla ise deliller rehberlik eder çünkü Aklın kabul etmesi delillere bağlıdır. Allah varlığının kanıtı olarak doğada birçok deliller gösterir. Gösterdiği delillerin çürütülemeyeceğini söyler ve kafirleri bu delilleri çürütmeye davet eder.

Allah insanı çamurdan yarattığını söyler yani insanın yaratılışında su ve toprak beraber kullanılmıştır. Allah, çamurdan yaratılışı inkâr eden kimselerden, insanın çamurla bir bağlantısı olmadığını ispatlamalarını ister. Bir yumurtayı düşünün… Bir ağacı düşünün… Bir insanı düşünün… Hiçbiri toprak gibi gözükmüyor ama biliyoruz ki aslı topraktır. Yine biliyoruz ki her canlı bir gün toprak olacaktır.

Selam ve dua ile kalın.