VAROLUŞTA TESADÜFLERE YER VAR MI?

Varoluşta tesadüflere yer yoktur. Her şey bilime ve bilgin bir yaratıcıya dayanır.

Allah, hesapsız, kitapsız hiçbir şeyi yaratmamıştır. Allah güçlü ve âlimdir. Âlim, Arapça bir sıfattır. Türkçe karşılığı: Bilgin sıfatıdır. Bu yazımda kaderin ne anlama geldiğini kısaca anlatmaya ve kader ile gerçekleşenlerden örnekler vermeye çalışacağım.

Kader üzerinde çok tartışılan bir konudur. Kader, Allah’ın takdir etmesi, planlaması, hesaplaması, kayıt tutması, zamanı gelince yaratması ve idare etmesini ifade eden bir sözcüktür. Kısacası kader, yaratılışta bir rastlantının bulunmadığını ifade eder.

54: KAMER / 49. Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir ölçü ve hesapla yaratmışızdır.

Allah’ın yarattıklarını sayacak olsak saymakla bitiremeyiz. Kaderi daha iyi anlamamız için biraz örneklendirelim: Göklerin ve yerin yaratılışı; güneş, ay ve gezeğenlerin birbirlerine olan mesafeleri, belirlenmiş bir yörüngede hareket ediyor olmaları; gece ve gündüzün birbirini takip ediyor olması; mevsimlerin oluşması, hava sıcaklığının veya soğukluğunun canlıların yaşamına elverişli olması, yağmurların ölçülü yağması, suların yeryüzünde depolanması ve canlıların yaşamasına uygun sıcaklıkta kalması, iklim değişiklikleri, atmosferdeki gazların canlıların yaşamına uygun olması kader ile yani bir plan ve bir hesap neticesinde oluşmuştur. Örneğin, hava sıcaklığı 50 derece olsa bitkilerin yaprakları kavrulurdu ve ölürdü. Hava sıcaklığından dolayı yangınlar çıkardı. Nem oranı %5 olsa nem oranı çok düşünce yıldırım yağmurlarına tutulurduk ve yine yangınların hedefi olurduk.  

Hayvanların yaratılışı, bakteri, virüs gibi canlıların yaratılışı; bitkilerin yaratılışı, bitkilerin yaprak, çiçek, meyve, çekirdek modelleri ve bünyelerinde farklı kimyasallar taşıyor olmaları; canlıların bitkilerle ve etle beslenmeleri kader ile oluşmuştur.

Meleklerin, cinlerin ve insanların yaratılışı; İnsanın ne zaman doğacağı, erkek mi dişi mi doğacağı, ne zaman öleceği, tekrar ne zaman dirileceği; kişinin çocuk sahibi olup olmayacağı, olursa kaç çocuğu olacağı, çocuklarının cinsiyeti; İnsanın imtihanı için olası binlerce seçeneğin hazırlanmış ve insanın beğendiği yolu seçmesi için insan iradesine sunulmuş olması kader ile hazırlanmıştır.

Vücudumuzda oluşan milyonlarca harika işlerin hiçbirisinden haberimiz olmaz. Bir iç uyarı vasıtasıyla susadığımızın, acıktığımızın, üşüdüğümüzün, sıcakladığımızın, yorulduğumuzun, hastalandığımızın ve benzer şeylerin farkına varabiliyoruz. Vücudumuzdaki bütün organların ve sistemlerin, insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için uyum içerisinde çalışması; organlarla, kan damarları ve sinirlerle birbirine bağlı olması yani insanın anatomik ve fizyolojik özellikleri kader ile yani bir bilimle oluşmuştur.

En ince ayrıntılara girerek tüm bunları planlayıp, hesaplayıp, kusursuz bir şekilde yaratabilecek, yönetebilecek, koruyabilecek, âlim ve güçlü bir yaratıcı gerekir. O da Allah’tır. Allah her şeyi bilendir. Yukarıda saydıklarımızdan kaç tanesi tesadüf eseri olabilir ki? Varoluşta tesadüflere yer yoktur. Doğanın tesadüfle oluştuğunu ileri süren kimseler bile bile yalan söylemektedir. Kendilerine melekler eşliğinde bir Kitap indirilmesini beklemektedir ya da İlahi yasalar kötülük yapmasına mâni olduğu için yaratanı inkâr etmekle kendilerince Allah’ın yasalarını geçersiz kıldıklarını zannetmektedir.

Selam ve dua ile kalın.