DÜŞÜNDÜKLERİMİZDEN DOLAYI HESABA ÇEKİLECEK MİYİZ?

İNSAN DÜŞÜNEN BİR VARLIKTIR.

İnsanlar hep merak etmiştir: Aklımızdan geçen kötü bir düşünce amel defterimize günah olarak yazılır mı ya da aklımızda geçirdiğimiz iyi bir şey sevap olarak yazılır mı?

Allah bütün insanları eşit hasletlerle yaratmıştır. Güzel hasletlerden birini veya kötü hasletlerden birini öne çıkarmak kişinin iradesi ile gerçekleşir. İnsan beyni sürekli planlar yapar ve beğendiği planları gerçekleştirebilmek için harekete geçer. Kalbinde kötü emeller taşıyanlar kötü emellerini gerçekleştirebilmek için çapa sarf ederler. İyi emeller taşıyanlar iyi emellerini gerçekleştirebilmek için çapa sarf ederler. Allah kalplerden geçeni bilir ve kişinin bunu gerçekleştirmesine izin verir. Kişi Allah’a sığınır yardım talep ederse Allah onu korur. Onun kötü şeyler yapmasına izin vermez ve kişiyi özündeki güzel hasletlere yöneltir. Allah yapmadığı günahtan dolayı kullarını cezalandırmaz.

2: BAKARA / 283. 284. Eğer seferde olursanız ve borcunuzu yazdırmaya imkân bulamazsanız alınan bir rehin yeterlidir. Eğer biriniz diğerine güvenmişse güvenilen kimse, Rabbi olan Allah’tan korksun ve emaneti geri versin. Tanıklık ettiğinizde gizlemeyin. Kim gizlerse onun kalbi günahkardır. Allah ne yaptığınızı bilir. Göklerdeki ve yerdeki şeylerin sahibi Allah, nefsinizdekini açıklasanız da gizleseniz de sizi ondan hesaba çeker. Kimini bağışlar, kimine azap eder. Allah her şeye kadirdir.

Bakara Suresi 284. ayet yanlış yorumlanmaktadır ve Allah insanı düşündüklerinden dolayı hesaba çekiyormuş gibi anlatılmaktadır.Bu hataya düşülmemesi için Bakara Suresi 283. ayetle 284. ayetin beraber yorumlanması gerekir. Bu iki ayet birbiriyle ilgilidir ve biri diğerinin devamıdır. Bu ayetler borç ve şahitliklerle ilgili Bakara Suresi 282. ayetin devamıdır. 

Allah’tan hiçbir şey gizlenemez. Kişi tanıklık yaptığı şey hakkında doğruyu söylememiş, gizlemişse günah işlemiş olur. Allah o kişiyi hesaba çeker. Allah’ın bu ayette hesaba çekeceği kimse günahkâr bir kimsedir çünkü tanıklık yaptığında doğruları söylemeyip gizleme yoluna gitmektedir. Allah onun kalbinde gizlediklerini bilmekte ve onu bundan dolayı cezalandırmaktadır yani yaptığı bir günah dolayısıyla cezalandırmaktadır.

Şahitlikten kaçınan kimse dinen günahkâr olur. Kişi, şahitlik yapmaya gitmemişse veya gidip de doğru olanı gizlemişse adaletin oluşmasını engellemiş, demektir. Her insanın, adaletin doğru oluşmasına katkıda bulunma sorumluluğu vardır. Kalplerdekini ancak Allah bilir. Kişi insanları aldatabilir ama Allah’ı asla aldatamaz ve Allah tarafından cezalandırılır.

Bir kimse günah işlemeden Allah o kimseyi cezalandırmaz ama bir kimse iyilik yapmak istiyor da gücü yetmiyor, imkanları el vermiyorsa Allah o kimsenin içinden geçen güzel şeyleri bildiği için ona mükafat yazar. Allah kullarına merhamet eder, kesinlikle zulmetmez. Kullarının günahkâr olmasına razı olmaz. Bundan dolayı kötü düşünse de kötülük yapmadığı sürece ona günah yazmaz.

İnsanlardan bazıları, bir kötülük yaptıkları zaman karşı tarafı ikna etmek ve sorumluluktan sıyrılmak için bunun iradeleri dışında gerçekleştiğini, Allah’ın takdiri olduğunu ileri sürerler. Allah insana zulmetmez ve insanı doğuştan kötü insan olacak, iyi insan olacak diye fişleyip sınıflara ayırmaz. İnsanın aklına kötü bir düşünce gelirse ondan Allah’a sığınmalıdır çünkü şeytan insanı kötülük yapmaya teşvik eder. Allah kendine sığınan kimseyi her türlü şerden muhafaza eder. O bizim Rabbimiz, dostumuz ve koruyucumuzdur.

Okuduğunuz için teşekkürler. Selam ve dua ile kalın.