SÜRME NEDİR? SÜRME NİÇİN ÇEKİLİR?

SÜRME GÖZLERİ ÇEKİCİ KILAR.

SÜRME BİR MAKYAJ MALZEMESİDİR. TARİH BOYUNCA SÜSLENMEK AMACI İLE KULLANILMIŞTIR.

Eskiden insanlar makyaj malzemelerini otlardan ve taşlardan elde ederlerdi. Örneğin, kına zehirli bir ottan elde edilmektedir. Göz makyajı olarak kullanılan ve ismid adı ile anılan toz sürme, elle ovalanınca bile eriyebilen bir taştan elde edilmektedir. Bu malzemeler tarih boyunca kullanılmış ve günümüzde de hala süslenmek için kullanılmaktadır.

Yeryüzünde makyajı en çok kullanan insanlar Afrika bölgesinde yaşamaktadır. Afrika’da ilkel kabilelerdeki erkekler yabani hayvanları korkutmak ve karşı cins üzerinde etkili olmak için makyaj yaparlar. Kadınlar da cinselliklerini çağrıştırmak için makyaj yaparlar.

Cinsellik çağrıştıran en önemli makyaj türlerinden biri göz makyajıdır. Göz makyajları genellikle siyah renklerde yapılır. Siyah renk gözün beyaz kısmını daha belirgin yapar. Gözü olduğundan daha iri, kirpikleri de daha gürmüş gibi gösterir. Bu durum gözlerin daha güzel ve sıhhatli olduğunu göstermez. Tam aksine gözler makyaj malzemeleri vasıtasıyla kirpik dibi iltihabı veya trahom gibi bazı hastalıklara sebep olabilirler. İnsanlar bütün bunlara rağmen makyaj yapmaktan vazgeçmek istemezler.

Makyaj yapma isteğinin altında beğenilme duygusu yatar. Makyaj yapan kimse kendini önce kendi beğenir. Kendinin güzel göründüğüne önce kendi karar verir. Makyaj yaptıktan sonra kendini çekici bulur ve başkalarının da onu çekici bulacağına inanır çünkü kusurlarını makyajla kapatmıştır. Yeni bir imaja, daha etkileyici bir yüze sahip olduğunu düşünür. Bir kadını makyaj yapmaya iten ana nedenlerden biri karşı cinse kendini beğendirmektir. İkinci bir nedeni hemcinsleriyle rekabet etmektir. Üçüncüsü ise çevresinin ona hissettirmiş olduğu aşağılık duygusunu bastırmak, kendine olan öz güvenini artırmaktır. Aşırı öz güvene sahip kadınlar makyaja ihtiyaç duymazlar.

Makyaj, erkeğin kadınla ilgili çekicilik algısını artırır. Erkeklere göre makyaj, kadının erkekle iletişime geçme arzusu içinde olduğunu ve iletişime geçilmeye hazır olduğunu, buna itiraz etmeyeceğini yansıtan cinsel mesajlar verir. Bu durum makyajlı bir kadının erkekler tarafından rahatsız edilmesine sebep olur fakat her şeye rağmen kadınlar makyaj yapmaktan vazgeçemezler.

SÜRME ÇEKMEK SÜNNET Mİ?

Peygamberimizin devrinde erkeklerin de sürme çektiği rivayet edilmektedir. Rivayetlere göre Peygamberimiz sürme çekmeyi tavsiye etmiş ve kendisi de gözlerine isbid sürmesi çekmiştir. Hz. İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre Peygamberimizin sürmedanlığı vardı. Her gece üç defa sağ ve üç defa sol gözüne sürme çekerdi. Sürme ile ilgili birkaç tane hadis rivayet edilmiştir. Bu hadisi şeriflerden birkaçı aşağıdadır.

Sürme ile ilgili Hadis-i şerifler:

1. İsmid adındaki sürmeyi gözlerinize çekmeye devam ediniz. Zira o, gözü temizleyip görme gücünü artırır ve kirpikleri besler.

2. Yatacağınız vakit ismid kullanmaya devam ediniz. Zira o gözlere parlaklık verir ve kirpiklerinizi büyütür.

3. Sürmelerinizin en hayırlısı ismid olanıdır çünkü o, gözü cilalar ve kirpikleri kuvvetlendirir.

Bu hadisi şeriflere göre sürme kirpiklerin dökülmesini önler. Gözlerin kuvvetlenmesini sağlar. Göz içinde bulunan kiri ve iltihabı giderir. Gözlere parlaklık kazandırır.

SÜRME ÇEKMEK SEVAP MI? PEYGAMBERİMİZE ATFEDİLEN BU HADİSLER DOĞRU OLABİLİR Mİ?

Sürme bir antibiyotik madde değildir. Gözlerin temizlenmesiyle ve kuvvetlenmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Sadece gözleri daha iri, daha parlak ve belirgin gösterir. Gözlerin daha iri, daha parlak ve belirgin olması sadece karşı cinsi etkiler. Ayeti kerimelerde ise karşı cinsi etkileyici davranışlardan vazgeçilmesi istenmektedir. Allah bizden gözlerimizi haramdan çekmemizi isterken Allah’ın Resulü gözlerinizi daha iri daha parlak ve belirgin yapmak için isbid sürmesi çekin, demiş olamaz. Büyük bir ihtimalle bu rivayetler ya ticari bir amaç gütmekte ya da Nur Suresi 30. ve 31. ayetlere muhalefet amacı taşımaktadır. Konuyla ilgili ayetleri aşağıda görmektesiniz.

24: NUR / 30. 31. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara söyle bakışlarını haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Kazaen görünenler dışında zinetlerini göstermesinler…

Bugün Müslüman insanlar bu ayetler yokmuşçasına davranışlar sergiliyorlar. Bazı görüntüleriyle Müslüman olduklarını çağrıştırırken bazı görüntüleriyle Müslümana yakışmayan bir davranış sergilemektedirler. Dışarı çıkarken aşırı dikkat çekici bir göz makyaj yapmaktadırlar. Gözleri ben buradayım bana bakın mesajını iletirken tesettürlü olmanın hiç bir anlamı kalmaz. Göz makyajından hoşlanan ve bunun mahsurlarını pek düşünmeyen kimseler, sürme çekmenin sünnet olduğu rivayetlerine sığınmaktadırlar. Nur Suresi 30. ve 31. ayette gözlerle ilgili uyarıldıkları günah üzerine hadis ve sünnet örtüsünü çekerek ayetlerin görmezden gelinmesini sağlamaktadırlar. Bu hareket tarzı ile belki insanlar kandırılabilir ama Allah bütün yaptıklarını görmektedir.

Gözlere parlaklık kazandırılması gözleri çekici kılar ve karşı cinsin dikkatini çeker. İffetin korunması için gözler dikkat çekici, bakışlar ok gibi etkileyici olmamalıdır çünkü zinaya giden yol bakışlarla başlar. Temiz kalmak isteyen insanlar gözlerini haramdan sakınırlar. Bakışlarıyla başkalarını etkilemeye kalkmazlar. Gözlerine sürme çekerek sokağa çıkıp günaha girmezler.

Makyaj bizi biz olmaktan çıkarır. Beğenilme duygularımızı kamçılar. Kibirli olmamıza ve kendini beğenmiş hareket etmemize zemin hazırlar. Gün bitince suratımızdaki makyajı temizler gerçek yüzümüzle baş başa kalırız ama kazandığımız günahları asla temizleyemeyiz.

İnsanların evlerinde göz makyajı yapmalarının toplum açısından bir sakıncası yoktur. Sadece göz sıhhati açısından bazı sakıncaları olabilir. Makyaj malzemelerinden mikrop kaparak göz sağlığını yitiren insanlar mevcuttur. Bu günkü makyaj malzemeleri altına su almadığı için abdeste engel teşkil etmektedir. Kendine özgüveni olan bir kadın, makyaj yapmaya ihtiyaç duymaz. İnsanın öne çıkarması gereken Rabbimizin de Peygamberimizin de razı olacağı başka güzelliklerimiz vardır. Müslüman’ın güzelliği sık yıkanmak, elbiselerini ve çevresini temiz tutmak, iyi bir insan olup Allah’ın razı olacağı güzel amellerde bulunmaktır.