HZ. AİŞE KAÇ YAŞINDA EVLENDİ?


Peygamberimizin evlilikleriyle ilgili konulara ilgi duyan birçok Müslüman ve gayri müslim bulunmaktadır. Üstünde en çok durulan konulardan biri de Hz. Aişe’nin dokuz yaşında evlendiği iddiasıdır.

İnsanların aklına bazı sorular takılmaktadır: Dinimiz çocuk yaştaki kızlarla evlenmeye izin veriyor mu? Hz. Aişe dokuz yaşında evlendi hadis rivayeti doğru olabilir mi? Peygamberimiz gerçekten dokuz yaşında bir çocukla evlendi mi? Bu yazıda bunlara yanıt arayacağız.

Peygamberimizin evlilikleri hakkında uydurulmuş birçok yalan rivayet ortalıkta dolaşıyor. Peygamberimiz bir sübyancı değildir. Bu büyük bir iftiradır. Hz. Aişe Hz. Ebubekirin kızıdır ve Peygamberimizin en genç eşidir.

Hz. Ebubekir ile Peygamberimiz yakın arkadaştı. Bundan dolayı Hz. Aişe validemiz çocukluğundan beri Peygamberimizin evine gidip geliyordu. Peygamberimizin eşine çok yardımı dokunuyordu. Bu yardım severliğinden dolayı Peygamberimizin eşi de onu çok seviyordu.

Hz. Aişe dini öğrenme ve öğretmeye karşı aşırı bir ilgi gösteriyordu. Onun bu arzusu peygamberimize daha yakın olmasını gerektiriyordu. Hz. Ayşe validemiz Peygamberimize daha yakın olmayı çok arzu etmekteydi. Babası da bu durumun farkındaydı ama Peygamberimiz bunun farkında değildi. Hz. Ebu Bekir’in önermesi ve birazda ısrarıyla Peygamberimiz Hz. Aişe validemizle evlendi.

Hz. Aişe Validemizin Peygamberimizle dokuz yaşındayken evlendiği görüşü doğru bir görüş olabilir mi?

Hz. Ayşe validemizin Peygamberimizle dokuz yaşında ve henüz aklı bir şeye ermezken evlendirildiği hadisesi, düşmanları tarafından uydurulmuştur. Bu yalan hadis, inandırıcı olsun diye ravi olarak Hz. Aişe annemiz seçilmiş ve Peygamberimiz sübyancı durumuna düşürülmek istenmiştir.

Bize ulaşan rivayetlere göre Hz. Aişe validemiz, Hz. Fatıma validemizden iki yaş küçüktü. Vahiy başlamadan üç yıl önce dünyaya gelmişti. Babası Hz. Ebubekir’in aracılığıyla, hicretten iki yıl sonra henüz 17-18 yaşlarındayken kendi arzusuyla Peygamberimizle evlendi. Peygamberimizi çok seviyor, aşırı derecede kıskanıyordu ve bunu itiraf ediyordu.

Hz. Aişe validemiz Peygamberimizle sekiz yıl evli kalmıştı. Peygamberimiz vefat ettiğinde ise yirmi altı yaşlarındaydı. Yirmi altı yıldan sekiz yılı çıkarırsanız on sekiz yılı bulursunuz. Hz. Ayşe validemizin evliliği demek ki dokuz yaşında değil on sekiz yaşında olmuştur.

 4: NİSA / 6. Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri koruyup gözetin. Rüştünü ispat edip evlenme çağına gelenlere mallarını teslim edin. Büyüyecekler de mallarını teslim alacaklar endişesiyle onların mallarını israf ederek yiyip bitirmeyin. Zengin olanlar ise onların mallarına hiç dokunmasın (kendi malından harcasın). Fakir olanlar, onların ihtiyacını karşılayacak kadarını harcasın. Mallarını kendilerine teslim ederken şahitler bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

65: TALAK / 4. Kadınlarınızdan kısırlık çağına gelmiş olanların durumundan şüpheye düşerseniz onların iddeti üç aydır ve artık ay hali olmayanların ki de üç aydır. Hamile olanların süresi doğurmaları ile sona erer.

Ayetteki “ay hali olmayanların ki de üç aydır” kısmının küçük yaştaki kız çocukları ile evlenmeyi helal kılmayı kastettiğini ileri sürenler vardır. Bunu da rivayetlerle bizlere kadar ulaşan sahih olmayan hadislere dayandırmaktalar. Ay hali olmayan, malını da henüz idare edebilecek bir olgunluğa erişmemiş bir kız çocuğu rüşdünü ispat etmiş olabilir ve evlenebilir mi?

Allah’ın ayetlerinde bir çelişki yoktur. Maalesef öteden beri dini otoritelerde yetkilerini kötüye kullanma gibi bir hastalık vardır. Allah, ayetin birinde: “Küçük yaştaki ay hali olmamış kızlarla evlenin.” deyip ayetin diğerinde: Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri koruyup gözetin. Rüştünü ispat edip evlenme çağına gelenlere mallarını teslim edin. Büyüyecekler de mallarını teslim alacaklar endişesiyle onların mallarını israf ederek yiyip bitirmeyin, demiş olamaz.

Kitabımıza göre “Evlenme yaşı rüştün ispatıdır. Rüşt, kişinin malını idare edecek duruma gelmiş olmasıdır.” Bu ileri sürdükleri şey tamamen Allah’a ve Peygamberine iftaradır.

Yalan hadis rivayetlerine dikkat!

Müslümanlar sübyancılığa yönlendirilmek istenmektedir. Aşağıdaki hadis vasıtasıyla Sevgili Peygamberimize ve Hz. Aişe validemize iftira atılmıştır. Bunu ben, Kütübü Sitte Hadislerinden alıp aynen size aktarıyorum. Bu yalan hadis, imla hataları ile dolu Türkçe’ye çevrilmiş bulunuyor. Ayrıca Hz. Aişe altı yaşında mıydı yoksa dokuz yaşında mıydı, o bile tam belli değil.

Bu hadisin başında Hz. Aişe altı yaşında evlenmek için kendisinin giydirilip hazırlandığını ve sonunda ise dokuz yaşında evlenmiş olduğu söylüyor. Bu hadis ciddiye alınarak Kütübü Sitte Hadisleri arasında yer almış bulunuyor. Üzücü olan şudur ki bugün dahi bunu ciddiye alan din adamları görülmektedir. İslam’a kaynak gösterilen bu kitaplarda yüzlerce yalan hadis bulunmaktadır. 

KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİ

Fasıl: Nikah bölümü 

Konu: Resulullah (sav)’ın zevceleri 

Ravi (söyleyen): Aişe

Hadis: Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. Beni’l-Haris İbnul-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. “Hayırlı bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” diye dualar ve tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resulullah (sav) (‘ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.

Hadis No:5611

Hadisteki sapıklıklar açıkça görüldüğü halde küçük yaştaki kızlarla evlenmeyi caiz gören bozuk zihniyetler mevcuttur. Bunlara engel olamayız. Çocukken Resmi Kuran Kursuna gidiyordum. Hocamız, Peygamberimizin Hz. Aişe validemizle dokuz yaşında iken evlendiğini ders arasında bize anlattı. Çocuk yaşta olmama rağmen bu bana çok saçma gelmişti. İtiraz ettim: “Bu doğru olamaz, dokuz yaşında bir çocuk nasıl evlenir hocam?” dedim.

Hocamın cevabı şu oldu: “Arabistan çok sıcak bir bölgedir. Burada kız çocuklar çabucak gelişip ergenlik çağına girer ve evlendirilir.” Bugün görüyoruz ki burada yaşayan bir kız çocuğuyla Suudi Arabistan’da yaşayan bir kız çocuğu arasında herhangi bir gelişim farkı yoktur. Altı veya dokuz yaşında bir kız çocuğuyla evlenmenin sünnet olduğunu ileri sürenler abesle iştigal etmektedir.

Selam ve saygıyla kalın.