İNŞALLAH NE DEMEKTİR? İNŞALLAH DEMEYİ UNUTURSAK NE DEMELİYİZ?

İnşallah diyerek Allah’ı tazim etmiş ve eksikliklerden tenzih etmiş oluruz.

İnşallah ne demek: İnşallah sözü Arapça’dır. Allah dilerse, Allah isterse anlamındadır. Hepimiz çoğu zaman inşallah deriz, çoğu zaman da demeyi unuturuz. İnşallah demenin bir önemi var mı? Neden inşallah denir? Ya inşallah demeyi unutursak?..

Bizi Allah hareket edebilecek bir tarzda yarattı ve ruh verdi. Vücudumuz hareket etmemize uygun olmasaydı, ruhumuz ve irademiz bir işe yaramazdı. Aklımız olmasa arzularımız da olmazdı. Dilimiz olmasa dua edemezdik. Elimiz, kolumuz vs. olmasa amellerimizi yerine getiremezdik.  

İnsanın her arzu ettiği ve her dilediği olacak, diye bir durum yoktur. Arzu ettiği her hareketi gerçekleştirebilmek için insanın iradesini kullanması yeterli değildir. İnsanın iradesini kullanarak bir şeyler yapabilmesi Allah’ın dilemesine ve yaratmasına bağlıdır. Bundan dolayı inşallah, demeliyiz.

Allah insanın dileyebilmesini dilemiştir. “Allah dilememizi dilemeseydi elbette biz dileyemezdik.” Bundan dolayı Allah insanı dilemeye muktedir yaratmıştır. İnsan dilemeye muktedir ama yaratmaya muktedir değildir. İnsan Allah’tan izin diler ve Allah da bu dileği kabul edip yaratmayı dilerse insanın amelleri gerçekleşir yani amellerimizin meydana gelmesi Allah’ın yaratmasına bağlıdır.

76: İNSAN / 30. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.

37: SAFFAT / 96. Sizi de amellerinizi de Allah yarattı.  

Her şey bizim irademize bırakılmış değildir. Bizim irademiz dışında vücudumuzda birçok olaylar olmaktadır. Bu olayları biz yaratamayız, biz idare edemeyiz. Vücudumuzda olup bitenin farkında bile olamayız. Bu olaylarda bir aksaklık olsa onu biz tamir edemeyiz. Allah, bu aksaklıkları tamir edecek mekanizmalar yaratmıştır. Bu mekanizmalarda ne zaman bir aksaklık olacak onu da bilemeyiz. “Ben şu işi yapacağım.” derken: “Allah izin verirse yapacağım.” dersek Allah o işi yapmamıza yardım eder. Bize sağlık verir ve uygun ortamı yaratır.

İnşallah sözünü söyleyerek Allah’ı tazim etmiş ve eksikliklerden tenzih etmiş oluruz; yapacağımız işi kolaylaştırıp muvaffak kılması ve bereketlendirmesi için Rabbimize yönelmiş oluruz.

18. KEHF / 23. Hiçbir şey için, Allah’ın dilemesi dışında: “Ben yarın onu yapacağım deme!”

18. KEHF / 24. Ancak Allah dilerse yapacağım de ve unuttuğun vakit Allah’ı an ve: “Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.” de.

İnsan bir şeyi yapmayı dilediği zaman Allah onun kalbinden geçeni bilir ve dilerse kişinin dilediğini şeyi yapması için ihtiyacı olanı yaratmaya başlar. Her şey Allah’ın istemesine ve yaratmasına bağlıdır, dilemezse o kişinin önüne bir engel çıkar olaylar arzu ettiğinin dışında gelişmeye başlar. Kişi iradesini Allah yardım ederse kullanabilir. Onun için her işinin başında “inşallah” demesi, Allah’tan izin ve yardım istemesi gerekir. İnşallah demeyi unutursak unuttuğumuzu hatırlayıp pişman olduğumuz zaman: “Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.” dememiz gerektiği bildiriliyor.

Örneğin, bir ev yaptırdınız. Bu evde ölünceye kadar eşinizle birlikte yaşamayı arzu ediyorsunuz. Bütün bunları kendi iradenizle yapıyorsunuz ve inşallah demiyorsunuz. Birkaç yıl sonra bir deprem oluyor ve evinizi kaybediyorsunuz.

Allah, her olayı bir sebebe bağlamıştır. Allah, dileseydi evinize hiçbir şey olmazdı ve sizin planlarınız planladığınız gibi sonuçlanabilirdi. Demek ki irademizi kullanıp ilerisi için plan yapmamız kâfi gelmiyor. Demek ki Allah’ın koruyup kollamasına ihtiyacımız var. Demek ki Allah dilerse yapacağım, dememiz gerekiyor.

Okuduğunuz için teşekkürler. Selam ve dua ile kalın.