EŞLER ARASI SEVGİDE ADALET ŞART MI?

SEVGİDE ADALET

İslam’da erkekler, eşler arası sevgide adaleti sağlamakla mükellef tutulmamış mıdır?

Kadınlar dini konularda cahil bırakılıyor. Böyle olunca aleyhlerine olan şeyleri Allah’ın emri zannediyor ve kabulleniyorlar.

İslam’da dört evlilik diye bir şey yoktur. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder evlenin, diyerek Allah şehvetine düşkün olanlara sitem ve öfkesini bildiriyor. Allah erkeklerin dört evlenmeye izni verdi demek doğru değildir çünkü bu şehvetine düşkün kimselerin Allah’a atmış olduğu bir iftiradır. Allah’ı öfkelendiren şeyler, insanlara Allah’ın izniymiş gibi lanse edilmektedir.

Allah sevgide adalet ister. Allah bir evlenmeyi emrediyor. Allah’ın uyarılarını arkalarına atan, şehvetlerine düşkün olan bazı din adamları aşağıdaki örneklemeler gibi veya bunlara benzer bir şekilde yorumlar yapıyorlar. Yorumlarını da dejenere ettikleri ayet meallerine ve sahte hadis rivayetlerine dayandırıyorlar. Aşağıda bu yorumlardan örnekler görüyorsunuz.

A) Bir erkeğin ilk eşi evlenmesine izin verirse erkek ikinci bir evlilik yapabilir. Bunun dinen bir sakınca yoktur. Hz. İbrahim’in eşi izin vermişti ve o evlenmişti.

B) İslam’dan önce çok evlilik vardı. Allah, bu sayıyı düşürdü. Dörde kadar evlenmemize izin verdi ve tavsiye etti. Zaruret olunca dörde kadar evlenmek caizdir.

C) Birden fazla kadınla evli bulunan erkek eşleri arasında adil davranmak mecburiyetindedir. Ancak bazı hususlar vardır ki bunlarda eşitliği korumak insanın tabiatına aykırıdır. İki eşi aynı derecede beğenmek ve sevmek mümkün değildir. Bu sebeple de erkekler eşler arası adaleti sağlamakla mükellef kılınmamışlardır. İsteseler de bunu yapamayacakları kendilerine bildirilmiştir.

D) Sadece maddi sayılabilecek haklarda, nimet ve imkanlarda adalet şarttır: Beraber kalma müddeti, mesken, giyecek, yiyecek ve diğer imkanları örnek olarak zikretmek mümkündür. Allah eşler arasında adaleti şart koştu ama kadın kısırsa, hasta ise veya yaşlanıp cazibesini yitirmişse kocası üzerine evlenebilir.

E) Allah, eşler arası adaleti farz kılarken gün ayırmada eşit davranmayı kasteder ve bir erkekten yaşlı ile genç ya da çirkin ile güzel eşlerini eşit şekilde sevmesini beklemez. Yapması gereken ihmal etmemek, bir eş gibi davranmak, kocasız bir kadın durumuna düşürmemektir.

Yaşlı olsun genç olsun hiç bir kadın eşini başka bir kadınla paylaşamaz. Bu kadına yapılabilecek en büyük zulümdür. Eşim üstüme kuma getirdi çok mutlu oldum, diyen herhangi bir kadın gördünüz mü? Ben görmedim.

Bu deccal zihniyete göre Allah öyle zalim ki hiçbir günahı olmayan mümin kullarından kadın olanlara zulmediyor ve erkeklere: “Eşiniz hasta olursa, kısır olursa, yaşlanırsa üzerine kuma getirin. Kadınları nikahlayın, yaşlanıp cazibesini yitirmişse kullanmadığınız eşyalar gibi bir köşeye atın, sevmek zorunda değilsiniz. Sizi sevgide adaleti gözetmekle mükellef tutmadım, diyor. Sizi ben eşinizin üzerine evlenmekle, eşinizi üzüp ağlatmakla mükellef tuttum. diyor. Kork Allah’tan korkmayandan…

Allah insanı hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan men ediyor.

Allah hiçbir kulunu haketmediği bir şeyle cezalandırmaz. Hastalanmak, yaşlanmak ve kısır olmak bir insanın elinde olan bir şey değildir. İnsan rüyasında bile eşini bir başkasıyla birlikte görse üzülür, kahrolur. Şimdi siz bu yorumların Allah’ın izni veya emri olduğuna inanıyor musunuz?.. Allah, eşler arasında sevgi, saygı, merhamet ve adalet ister. Aşağıda Allah’ın ayetlerinden bir örnek veriyorum:

16: NAHL / 90. Kesinlikle, Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan sizi men eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt veriyor.

Yukarıdaki ayeti kerimede Allah’ın insanlardan neler istediğini görüyorsunuz. Sizce bunun, anlaşılmaz bir tarafı var mıdır? Yukardaki yorumlar ayetin içeriğini mi ön plana çıkarıyor yoksa azgınlık, hayasızlık, fenalık, adaletsizlik ve kötülük yapmayı mı?.. Siz ne dersiniz?..

Kur’an’daki İslam deyip duranlar da dahil meal yazanların, yorum yapanların hepsi, Kur’an’a göre değil de rivayetlere göre ve kendi çıkarlarına göre yorum yapmaktalar. Yalancıların hepsini Allah dilediği gibi yapsın! Sahte hadislerle kadınların dünyadaki hayatlarını karartıyorlar. Bu da yetmiyor, ahiretteki hayatlarına da yine onlar karar veriyorlar. Kadınların hepsini rivayetlerle cehenneme gönderiyorlar. Kendileri de cennete gidiyor. Cennette hurilerle alem düzenliyorlar. Öyle ki bir iki huri değil, binlerce huri onların yollarını gözlüyor. Rabbimiz: “Hırslansanız da kadınların arasında sevgide adaleti sağlayamayacaksınız.” derken bunlar: “Allah, bizi sevgide adaleti sağlamakla mükellef tutmadı.” diyorlar.

2: BAKARA / 187. Oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helâl kılındı. Onlar, sizi günahtan koruyan bir örtü, siz de onları günahtan koruyan bir örtü durumundasınız. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı.

Evlilik sevgi üzerine kurulur ve eşler birbirlerini zinadan koruyan örtülerdir. Bu ayetle de sabittir. Yukarıdaki ayette bunu görmektesiniz. Bir erkeğin zinadan korunabilmesi için bir örtü az geliyor, dört örtüye (kadına) ihtiyacı var da bir kadının zinadan korunabilmesi için bir örtü (erkek) fazla geliyor, bunu dört kadınla paylaşması mı gerekiyor? Kadının ihtiyacı dört günde bir midir?.. İhtiyaç duyduğu zaman o kadının ihtiyacını kim giderecek?.. Sevmeyen bir erkek hanımını zinadan koruyan bir örtü nasıl olacak?.. Bir erkek birden çok evlilik yapmak zorunda mıdır?.. Bu soruları lütfen kendinize sorun.

Toplumda sevgi, saygı ve merhameti hâkim kılmazsanız işiniz yaş… Peki, erkek kısır olursa, hasta olursa ya da sakatlanırsa o zaman ne olacak? Karınızın cılız omuzlarında bu yükü taşımasını ve bu duruma katlanmasını istemeye hakkınız olacak mı?.. Sizin yapmaya katlanamadığınız bu fedakarlığa fiziki zayıflığa sahip bir kadın nasıl katlanacak. Siz sevilmeye değmiyorsunuz çünkü sevgi ve adaleti hâkim kılmadınız. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.

Kadınlar ihtiyarlayıp cazibesini yitiriyor da erkekler çiçeği burnunda bir delikanlı olarak mı kalıyor? Cazibesini yitirmiş bir erkekle de ancak ve ancak ya evde kalmış ya da sermaye avcısı bir kadın evlenir. Sermaye avcısı bir kadın ise pörsümüş, cazibesini yitirmiş bir kocanın bir an önce ölüp gitmesini temenni eder. Erkek bütün sevgisini ve sermeyesini ona bağışlasa da bunu değiştiremez ve sevgisine samimi bir karşılık bulamaz. Gururundan gördüğü muameleyi de kimseye söyleyemez ve doğru bir iş yaptığına diğer insanları inandırmak için genç eşini över durur.

Sevgi parayla satın alınmaz. Sözüm, anlayışı kıt beyleredir. Sakın çarşıya pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olmayasınız… İnsanlar, Allah’tan yeterince korkmuyorlar. Yeterince korkmamak yeterince inanmamakla eş değerdir. Dolayısıyla Allah’a rahatça iftira atabiliyorlar. Allah onların iftiralarından uzaktır. O, kimseye zulmetmez. Güvenen Allah’a güvensin. Din adamlarını İlah edinmesin.

Selam ve dua ile kalın. Allah’a emanet olun.