ÖTANAZİ NEDİR? ÖTANAZİ YAPTIRMAK GÜNAH MIDIR?

Ötanazi yapan doktorlar katil olur mu?

Ötanazi, bir canlının ölmesine yardım ederek, insan müdahalesiyle hayatını sonlandırmak demektir. Ötanazi bir insan hakkı mıdır? Ötanazi niçin yapılır? Ötanaziyi kimler yapar? Ötanazi kaç çeşittir? Ötanazi kimlere yapılır? Ötanazi intihar sayılır mı? Ötanazi günah mıdır?

Ötanazi bir insanın veya hayvanın hayatını sonlandırmak demektir. Çok acı çeken, fiziksel bozukluğu olan insanların veya hayvanların acılarını sonlandırmak amacıyla ölümcül bir enjeksiyon yapılarak ve yüksek dozda bir ilaç verilerek kişinin hayatı sonlandırılır. Kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak hayatını sonlandırmak da bir ötanazi işlemidir. Bu işlemler kliniklerde yapılmaktadır.

Ötanazi pasif ve aktif olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pasif ötanazi: Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olan bir kimsenin, tedavi edilebilecek olduğu halde, ilaçlarının kesilerek ölüme terk edilmesi veya yaşam destek ünitesinden ayırılmasıyla gerçekleşir. Aktif ötanazi: Hekim destekli intihardır.   

Çoğu hukuk sistemlerinde ötanaziye izin verilmez. Genellikle bu sonlandırma hastanın kendisi tarafından yapılırsa bu bir intihar kabul edilir. Eğer hastanın hayatı başkası tarafından sonlandırılmışsa bu bir cinayet kabul edilir. Ancak Avrupa ülkelerinde uygulama şöyledir: Hastanın aşırı ıstırap çektiği durumlarda hekimler yaşamı uzatmamaya karar verebilir ve hastaya yüksek dozda sancı kesici vererek kişinin hayatını sonlandırabilir. 20. Yüzyılın sonlarında birçok Avrupa ülkesinde ötanazi kovuşturmalarında hafifletici koşullar göz önün de bulundurularak ötanazi uygulayan hekimlere hafif cezalar verilmiştir.

Ötenazinin “ahlaki olarak izin verilebilir” olması gerektiğine dayanan görüşler Platon, Sokrates ve Stoacılara kadar dayanır. 1935 yılında İngiltere’de ötanazinin yasallaştırılması için organize bir hareket gerçekleştirildi ve Gönüllü Ötanazi yasallaştırma Derneği kuruldu. Kilise ve halktan tepki aldı. Akabinde 1938 yılında Amerika’da Amerika Ötenazi Derneği kuruldu. 1936 yılında olduğu gibi 1950 yılında Lortlar Kamarasında aynı konuda bir hareket oldu.

Ötanaziyi ilk yasallaştıran ülkeler hangileridir?

Amerika Birleşik Devletleri doktor destekli intiharı suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu. 2001 Hollanda, 2002 Belçika, 2009 yılında Güney Kore beyin ölümü gerçekleşen bir kadının ailesinin yasam destek ünitesinden çıkarma talebini onaylama kararı verirken “haysiyetiyle ölme hakkı” tanıdı.

Yaşam desteklerine bağlı ve doktorların hiçbir şey yapamadığı konularda doktorların yaşam desteğini geri çekmesi veya hasta ailelerden gelen yaşam desteği ünitesinden hastaları ayırma talepleri, doktorları zor durumda bıraktı ve mahkemelik oldular.

Ötanazi yapmak kimine göre çok ahlaki değildir. Kimine göre ötenazinin yasalaştırılmasını engellemek ve ötanazi yapanları cezalandırmak ahlaki değildir. Ötenazinin istismar edilebilir bir uygulama olduğu gerçeğini de kabul etmek gerekir. Sermaye avcısı bazı akrabalar veya kişinin düşmanları ötenaziye izin veren bir yasayı istismar ederek rahatça lehlerine döndürüp kullanabilir. Bu çok korkunç bir şeydir. Bugün dünyada rüşvet ile açılamayacak kapı yok denecek kadar azdır.

Ötanazi yaptırmak günah mıdır?

Ötanazi İlahi dinlerin hepsinde cinayet suçuna girer ve büyük günahtır. Müslümanlıkta ötanazi bir cinayettir. Ötanazi büyük günahlardandır. Bunu yapan da yaptıran da ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de ötanazi yapmak ve yaptırmak büyük günahtır çünkü ötanazi, on emirdeki cinayet yasağına aykırıdır.

Türkiye’de ötanazi var mı?

Türkiye’de ötanazi yapmak yasal değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aykırıdır. Ötanazi tasarlayarak adam öldürme hükmüne girer. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ötanazi savunucuları ilaç enjekte edilen insanın az acıyla veya acısız öldüğünü iddia ederler. Bunu bilmeleri imkansızdır çünkü ilaç enjekte edilen kişi ne kadar acı çektiğini anlatmaya fırsat bulamaz. Sağlıklı bir yaşam dileğiyle.