YAHUDİ DİN ADAMLARI ALLAH’A İFTİRA ATTILAR VE BAZI ŞEYLERİ HARAM KILDILAR.

Yahudi din adamları uydurdukları şeylerden dolayı mükafat mı bekliyorlar?

Yahudi din adamları, Allah’ın haram kıldığı şeyler dışındaki bazı şeyleri Yahudi halkına haram kılmışlardır. Allah Kur’an’ı Kerim’de onların bu yaptıklarını eleştirmiştir. Bu yaptıklarından dolayı sorgulanacaklarını bildirmiştir çünkü yaptıklarını Allah’ın emri gibi göstermişlerdir. Yalanlar söyleyerek Allah’a iftiralarda bulunmuşlardır.

Yahudiler tavşan, deve; kabuklu deniz ürünlerinden pulsuz ve yüzgeçleri bulunmayan balıkların yenmesini kendilerine haram kılmışlardır. Et ile sütü beraber pişirip yemezler. Sütlü yemek yemişlerse en az bir saat geçtikten sonra etli yemek yerler. Etli yemek yemişlerse sütlü yemek için en az altı saat beklerler. Hayvanların bazı bölgelerindeki yağları da kendilerine haram kılmışlardır.

Yahudiler bu yiyecekleri neden kendilerine haram kılmışlardır?

Yahudiler, tavşan etini neden yemezler: Yahudiler Pagan kültüründen etkilenmişlerdir. Pagan kültüründe tavşan kutsaldır, çoğalmayı simgeler. Yahudiler kan tamamen çıksın diye eti tuzlayıp bekletirler fakat tavşan, kanı çok fazla olan bir hayvandır. Kestikten sonra uzun süre kan sızar ve eti ekşimtıraktır. Tavşanın kanının yeterince akmadığı kanısında oldukları için onun etini yemezler.

Yahudiler deve etini neden yemezler: Yahudiler salih peygamberin getirdiği mucize deveyi kestiler ve helak oldular, bundan dolayı deve kesip deve etini yemezler. İlgili ayet mealleri aşağıdadır.

54: KAMER / 25. Zikir aramızdan ona mı indirildi? Aslında o küstah bir yalancıdır.

54: KAMER / 26. Yarın bilecekler… Küstah yalancı kim?

54: KAMER / 27. Gönderilen dişi deve onlar için bir imtihandır. Artık sabırlı ol ve onları gözle.

54: KAMER / 28. Suyun aralarında paylaştırılacağını onlara haber ver. Her içen sırasını bilsin.

54: KAMER / 29. Böyleyken arkadaşlarını aradılar ve deveyi kesip parçalattılar.

54: KAMER / 30. Uyarılarım ve azabım nasıl oldu.

54: KAMER / 31. Onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Küstahlar, artık saman gibi oldular.

54: KAMER / 32. Andolsun bunları hatırlamanız için Kur’an’ı kolaylaştırdık. O halde anan var mı?

Yahudiler pulsuz balığı neden yemezler: Yahudiler cumartesi yasağında gelen balıklar pulsuz olduğu ve bu balıkları yiyen kimseler maymuna dönüştüğü için pulsuz balık etini yemezler.

Yahudiler domuz etini neden yemezler: Tevrat’ta da domuz etini yemek yasaklanmıştır. Ayrıca Yahudiler, Allah’a isyan eden insanlardan domuza dönüştürülenler olduğu için domuz etini insan eti gibi bilirler ve yemezler. Kur’an’ı Kerim’de bu konu ile ilgili ayet meallerini barındıran yazıyı okumak isterseniz burayı tıklayın: “DOMUZLAR, MAYMUNLAR, EVRİM ve BİLİM”

Tevrat’ta domuz eti, kan, ölü hayvan eti, Allah’tan başkası adına kesilen etler yasaklanmıştır. Karada yaşayanlardan geviş getiren, çift tırnaklı olan hayvanların yenmesi serbesttir. Omurgasızlardan temiz olmayanların eti yenmez. Temiz olmadığı için vahşi hayvanların ve vahşi kuşların etleri yenmez. Zaruret karşısında ölü eti, leş ve kan hariç hayatta kalabilecek miktarda domuz eti ve diğerlerinden yenebilir.

Yahudi din adamları kadınlara neleri haram, neleri helal kıldılar?

Yahudiler deve kuşunu keserken besmele ile neden kesmezler?

Yahudi din adamları kendi kendilerine haramlar icat etmişlerdir. Allah’ın haram kıldığını helal kılmışlar, helal kıldığını ise haram kılmışlardır. Konuyla ilgili örnek ayet mealleri aşağıdadır:

6: EN’AM / 138. Dediler ki: “Çiftlikteki şu deve kuşlarını bizim dilediklerimizden başkası yiyemez.” İddialarına göre görünüşünden dolayı (Allah tarafından) deve kuşları yasaklandı. Allah’a iftira ediyorlar ve onları keserken Allah’ın adını anmıyorlar. Zannediyorlar ki Allah onları uydurdukları şeylerle mükâfatlandıracak.

Yahudiler bazı etleri haram kılmışlardır. Örneğin, Deve kuşlarını çirkin bulmuşlar görünüşünden dolayı Allah’ın bu kuşların etinin yenmesini yasakladığını söylemişlerdir. Bunların üzerine keserken besmele çekmemişlerdir. Bir sonraki ayetten anlaşıldığına göre beğenmedikleri etlerin kadınlar tarafından yenilmesine cevaz vermişlerdir. Bunu yapan sıradan insanlar değil Yahudi din adamlarıdır. Allah’a iftira atarak kazandıkları günahı hesaba katmadıkları gibi bundan dolayı sevap kazanacaklarını da ummaktadırlar.

6: EN’AM / 139. Dediler ki: “Bu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimiz içindir ve eşlerimize haramdır. Eğer ölü doğarsa artık ona eşlerimiz de ortak olurlar.” Onlar bu yaptıklarının açıklamasını yapacaklar. Allah hikmet sahibidir ve her şeyi elbette bilir.

Ayetlerde de gördüğümüz gibi Yahudi din adamları Allah’ın indirdiği Kitap’a göre değil kendi kafalarına göre yorumlar getirmişler, fetvalar vermişlerdir. Ölü eti haram olmasına rağmen ölü hayvanın etini helal gibi yemekte ve insanlara yedirmekte mahzur görmemişlerdir.

Kadınları aşağılamışlar sağlam dünyaya gelen hayvanların etlerini erkeklere ayırmışlar sadece ölü doğan hayvanların etlerini yemelerine izin vermişlerdir. Allah, İncil ve Kur’an’da Yahudi din adamlarını eleştirmiştir ve hesaba çekileceklerini beyan etmiştir. 

6: ENAM / 118. Eğer siz Allah’ın ayetlerine inanmış mümin kimseler iseniz o halde üzerlerine Allah’ın ismi anılan şeylerden yiyin.

6: ENAM / 119. Size neler oluyor? Yemek mecburiyetinde kalmanız hariç, haram kılınanlar size açıklanmıştır. Üzerine Allah’ın adı anılan şeylerden yesenize. Doğrusu birçokları bir ilme dayanmadan keyiflerince yorumlayıp insanları yoldan çıkarıyorlar. Rabbin sınırı aşanları kesinlikle bilmektedir.

5. MAİDE / 87. Ey iman edenler, Allah’ın size helal kıldığı nimetlerden temiz olanları kendinize haram kılmayın, aşırı da gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. 

5. MAİDE / 88. Allah’ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve temiz olanları yiyin. Kendisine inanmış olduğunuz Allah’tan korkun! 

Yahudiler, Hz. İsa’nın Tevrat’taki gerçekleri beyan etmesinden halkı uyandırmasından rahatsız olmuşlar Hz. İsa’yı öldürmeye kalmışlardır. Allah, buna izin vermemiş onun yerini bildiren havariyi Hz. İsa gibi göstermiş ve cezasını daha dünyadayken vermiştir.

Yahudiler, Peygamberimizi de öldürmeye kalkmışlardır fakat Allah Peygamberimizi koruyacağına dair söz vermiş ve vahiy tamamlanmıştır. Peygamberimiz çevresindeki herkesin yüzde yüz Müslüman olduğuna inanmak hatalıdır. Birçoğu korkudan Müslüman olmuştur. Birçoğu menfaati için. Hadislerin bir kısmı bunlar yoluyla aktarılmıştır. Bu hadisler ayıklanabilir fakat hiç kimse Allah rızası için böyle bir hizmete kendisini adamamıştır. Sıkı bir çalışma isteyen bu arzu hep söylentide kalmıştır.

Kur’an’ı Kerim’e aykırı ve birbiriyle çelişkili tonlarca hadis bulunmaktadır. Müslüman geçinen din adamları bunları görmezden gelmiş birçok safsatayı inancımıza yapıştırmışlardır. Bu hadisleri savunmak ve temize çıkarmak için tonlarca kitap yazmışlar, zamanlarını heba etmişlerdir. Bu yaptıklarından mükafat beklemektedirler. Eğer vakitlerini Allah’ın kelamını anlamak için harcasalardı hem dünyaları cennet olurdu hem de ahiretleri. Rabbimiz senden yardım isteyeni sen geri çevirmezsin! Rabbimiz bizi doğru yola, razı olacağın yola ulaştır! Âmin!

Yahudiler Allah’ın Tevrat’ta helal kıldığı bazı şeyleri kendilerine haram kılmışlardır. Allah, İncil ve Kur’an’da Yahudileri eleştirmiştir ve uyarmıştır. Hahamlar Allah’ın emri olmadığı halde uydurdukları şeyleri Allah’ın emri gibi vaaz etmişler ve para kazanmak için günah üreten kitaplar yazarak insanları kandırmışlardır. Aynı durum Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta da olmuştur. Aslında ne Tevrat bozulmuş ne de İncil bozulmuştur. Ne de Kur’an anlaşılmaz bir kitaptır. Bozulan din adamlarıdır. Anlaşılmayan din adına para kazanmak için piyasaya sürülen kitaplardır.

İlahi Kitapları kimse okuyup da ibret almamıştır. İlahi Kitaplar din adamları tarafından mühürlenmiş ve bir biz anlarız anlayışıyla insanlar korkutulmuşlardır. Kendileri de Allah’ın emirlerini anlamazdan gelmişler, Allah’ın emir ve tavsiyelerini değil, kendi anlayışlarını topluma dayatmışlardır.

Yahudiler Tevrat yerine Talmud ile amel etmişlerdir. Peki, Talmud nedir? Talmud, Yahudi din adamlarının uydurdukları hadis rivayetlerini içinde barındıran bir kitaptır. Bu kitapla amel etmelerinden dolayı Allah’ın lanetine mazhar olmuşlardır. Müslümanlar din adamları da Yahudilerin etkisinde kalan rivayetler uydurarak hadis kitapları yazmışlardır. Bu Kur’an’da yok diyene bir hadis bulup çıkartmışlardır. Hadislerin geldiği kaynaklar ise düşündürücüdür. Peygamberimiz vefat ettiğinde henüz on iki, on üç yaşında olan çocukların rivayetine dayandırılmaktadır. Ashaptan o kadar çok güvenilir insan varken hadis rivayetleri acaba neden çor çocuğa kalmıştır?

Kıyamet saatinde Allah’ın yeryüzünden çıkaracağı bir görevli, tam olarak iman etmediklerini, insanların yüzlerine vuracaktır. Kitap Ehli birbirini suçlamak yerine o saat gelmeden silkinip uyanması gerekir. Bizim Rabbimiz bize ancak doğru ve kolay yolu gösterir.

Okuduğunuz için teşekkürler. Allah’a emanet olunuz.

“YAHUDİ DİN ADAMLARI ALLAH’A İFTİRA ATTILAR VE BAZI ŞEYLERİ HARAM KILDILAR.” için 2 yorum

Yorumlar kapalı.