KURBAN KISSASI VE HZ. İBRAHİM’İN OĞLUNU KURBAN ETME OLAYI

Allah, Hz. ibrahim’i büyük bir kurban indirerek ödüllendirdi.

Müşrikler erkek çocuklara değer verir, kız çocukları hor görürlerdi. Putlara taparlar ve kız çocuklarını da gözlerini kırpmadan putlara kurban ederlerdi. Erkek çocukları ise kendilerine ayırırlardı.

Hz. İbrahim’in bulunduğu toplumda da erkek çocuklar çok kıymetliydi. Bundan dolayı Hz. İbrahim’in sadakatini Allah oğluyla ölçtü. Allah kalplerdekini bilir ve onun imanını da elbette biliyordu. Bilmediği için değil, İbrahim as.mın Allah’a olan sadakati konusunda, kendinden başka şahitler de oluşsun istediği için böyle yaptı ve cinlerden, meleklerden ve insandan şahit oluşturdu.

Saffat Suresinde Hz. İbrahim ile ilgili bir kıssa bulunmaktadır. Bu kıssaya konu olan oğlunun hangi oğlu olduğu isim olarak açık açık geçmiyor ancak bu dini otoriteler tarafından tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu oğul, Yahudilerin yorumlarına göre İshak as.dır. Müslümanların yorumlarına göre İsmail as.dır.

İbrahim as.mın eşi kısırdı. Bundan dolayı yıllarca çocukları olmamıştı. İbrahim as. Allah’tan ümidini hiç kesmemiş dua etmeye devam etmişti. Rabbimizin duaları işittiğinden kesinkes emindi çünkü o kendini Allah’a teslim etmiş mümin bir kimseydi ve: “Rabbim bana salih bir çocuk lütfeyle!” diye ömür boyu yalvarmıştı. Artık o ve eşi iyice yaşlanmışlardı ve çocuk sahibi olma yaşını çoktan geçmişlerdi.

İbrahim as. eşi Sara’nın ısrarı üzerine Sara’nın cariyesi olan Hacer ile evlendi. Hacer hamile kalınca sevindi: “Rabbim bana salih bir çocuk lütfeyle!” diye dua etti. Aynı duayı Sara validemiz hamile kaldığında da yaptı. Kıssa ile ilgili ayet mealleri aşağıdadır:

11: HUD / 71. 72. 73. Ona İshak’ı müjdeledik, İshak’ın ardından Yakup’u da. Bunun üzerine ayakta duran eşi güldü. “Vay canına! Kocam da ben de yaşlı olduğumuz halde ben doğuracak mıyım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey!” dedi. (Melekler): “Sen, Allah’ın işlerine, size karşı rahmetine ve bereketine mi şaşıyorsun? Muhakkak ki O, yücedir ve övülmeye değerdir.” dediler.

14: İBRAHİM / 39. İhtiyarlığımda bana İsmail’i ve İshak’ı lütfeden Allah’a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbim duayı işitendir.

37: SAFFAT / 100. “Rabbim bana salih bir çocuk lütfeyle!”

37: SAFFAT / 101. Biz ona uysal bir erkek çocuk müjdeledik.

37: SAFFAT / 102. O onunla koşma çağına ulaştığında: “Ey yavrum ben uykuda seni kestiğimi görüyorum, sen ne dersin?” dedi. O: “Babacığım, sana emredileni yap! İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi.

37: SAFFAT / 103. Ne zaman ki onu alnı üzerine yatırıp her ikisi de Allah’a teslim oldu.

37: SAFFAT / 104. Biz ona: “Ey İbrahim!” diye seslendik.

37: SAFFAT / 105. “Sen sadakatini doğruladın, biz iyi olanları ödüllendiririz.”

37: SAFFAT / 106. “Bu sıkıntı elbette apaçık bir imtihandı.”

37: SAFFAT / 107. 108. 109. Biz ona büyük bir kurbanlığı fidye verdik. Ona da sonrakilere de bir vazife bıraktık. İbrahim’e selam olsun.

37: SAFFAT / 110. 111. Biz iyi kimseleri işte böylece mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı.

37: Saffat / 112. Biz, ona salih bir oğul ve bir peygamber olan İshak’ı müjdeledik.

Allah dileseydi, İbrahim as.mın sadakatini iki oğlundan hangisi ile sınadığını açıkça bize bildirirdi çünkü burada önemli olan İsmail ya da İshak’ın kurban edilmek üzere yatırılması değildir. Bu kıssada öne çıkan şey verilmek istenen mesajdır. Bir putperest aileden gelen ve aklını kullanarak Rabbini bulmuş olan, hatta evladını bile kurban edebilecek kadar Rabbini sevmiş olan, İbrahim as.mın örnek gösterilen imanıdır.

Hz. İbrahim ve soyundan birçok peygamber gelmiştir.

Hz. İbrahim’im tüm dualarına Rabbimiz karşılık vermiş ona hayırlı iki evlat bahşetmiştir. Her ikisini de peygamber yapmıştır. Onların neslinden de salih kimseler ve peygamberler çıkarmıştır. Evlatları da onun gibi Allah’a teslim olmuşlardır. Allah onun neslinden övgüyle söz etmiştir fakat sonradan gelen ve Tevrat’a mirasçı olan nesli Allah’a iftira atarak yazdıkları kitaplardan ve yorumlardan dolayı lanetlemiştir.

Rabbimiz, sonradan gelen ve Tevrat’a mirasçı olan kimselerin Tevrat’ın içeriğini halktan gizlediklerini ve para kazanmak için din dışı hikayeler uydurup kitaplar yazdıklarını Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de bize anlatmaktadır. Siz de onlar gibi olmayın mesajı vermektedir ama anlayan kim? Maalesef bizim din adamlarımız Allah’ın uyarılarını hiç dikkate almaksızın bazen aynen bazen de ilaveler yaparak lanetlenmiş kimselerin uydurmuş olduğu hikayelerle dolu kitaplar yazmışlardır. Yazdıkları bu kitapların üzerinden haram paralar kazanmışlardır. Kendi günahlarıyla birlikte bunca insanın günahını da yüklenmişlerdir.

Kurban kıssasında İbrahim as.nin oğlunun nasıl Allah’a teslim olduğunu da görmekteyiz. Rabbimiz, ondan sonra gelen peygamberlerinden de salih kullarından da İbrahim as.mın izinden gitmelerini istemiştir ve ona: “Dostum İbrahim!” diye hitap etmiştir. Rabbimiz bizleri de sadık kimselerden eyler inşallah. Âmin!