YENİDEN DİRİLİŞ NASIL OLACAK?

İNSAN İKİNCİ KEZ KUYRUK KEMİĞİNDEN Mİ YARATILACAK?

Tarih boyunca insanlar, tarafından ölüm ve sonrası hep merak edilmiştir. Kimileri yeniden yaratılışın mutlaka gerçekleşeceğine inanmış, kimileri ise yeniden yaratılışı tamamen inkâr etmiştir. İnsanın öldükten sonra çürümeyen bir kemiğinin olduğu doğru mu? Kur’an’ı Kerim’de bir bilgi var mı? Bu yazı bu konuyla ilgili hazırlanmıştır.

Dini literatürde kitap yazıp satmak için birçok efsane bilgiler üretilmiştir çünkü cahil kimseler bu efsanelerin etkisinde oldukça kolay kalmakta ve onlara inanıp sıkı sıkıya sarılmaktadır. Peygamber sevgisini istismar eden bazı gruplar birçok rivayetler uydurmuştur. Bir hadis rivayeti bir ayetle çelişiyorsa hadis rivayeti asla dikkate alınmaz fakat insanların çoğu bunu anlamakta güçlük çekiyor.

Kur’an’ı Kerim’de olmayan hatta Kur’an’ı Kerim’in anlatımına tamamen ters düşen görüşler, dinimizi abluka altına almışlardır. Bu görüşler yalan hadislere dayandırılarak dini zeminde kendilerine bir yer bulup varlıklarını bugüne kadar sürdüre gelmişlerdir. Bazı din adamları, insanın kuyruk kemiğinin çürümediğini ve yeniden yaratılırken kuyruk kemiğinin kullanılacağını ileri sürmüştür. Bu kemiğe Arapçada acbü’z-zeneb denilmektedir.

“Bu görüşlere göre, kadın erkeğin kuyruk kemiğinden yaratılmıştır ve insan yeniden yaratılışta yine kuyruk kemiğinden yaratılacaktır. Kuyruk kemiği en sert kemiktir. Bütün kemikler çürür fakat kuyruk kemiği çürümez. Kuyruk kemiğinin üzerine çocuğun kanı damlatıldığında kemik kanı emecek olursa çocuğun babası kuyruk kemiğinin sahibidir. Kanı emmezse değildir gibi mesnetsiz şeyler ortalıkta dolaşmaktadır.”

Diyelim ki doğru söylüyorlar, akla şu sorular gelmektedir: Cesedini yaktırıp külünü bir kavanoza doldurtanlar da var. Peki, onların durumu ne olacak? Bu mantığa göre o zaman onlar tekrar diriltilemeyecekler çünkü kuyruk kemikleri de yanmış olacak?

İnsan yeniden yaratılacak mı? İnsan tekrar nasıl yaratılacak?

Kuyruk kemiğinin çürümediğine ve insanın kuyruk kemiğinden yaratılacağına dair herhangi bir bilgi Kur’an’ı Kerim’de geçmiyor ve bu iddia ayetlere ters düşüyor. Ayetlerde kadının da tek hücreden yaratıldığı, erkeğin de tek hücreden yaratıldığı, her canlının erkeğinin ve dişisinin ayrı ayrı yaratıldığı yazıyor. İnsanın tekrar yaratılabileceğine hiç ihtimal vermeyen müşrikler, atalarının önceki peygamberlere söylediği sözle Peygamberimize karşılık veriyorlar ve diyorlar ki:

 17: İSRA / 48. 49. Atalarının sözlerini söylemeyi tercih ediyorlar ve bak sana nasıl karşılık veriyorlar: “Şimdiye kadar bir yol bulunmadı. Kemiklerimiz ufalanmış ve toprak olmuşken mi yeniden oluşturulacağız?”

Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi kemikler tamamen çürümüş ve toprak olmuşken insanın tekrar yaratılacağına ihtimal vermeyen ve olsa olsa insanın çürümeyen bir kemikten yaratılabileceğini düşünen bu zihniyet, insanın kuyruk kemiğinin asla çürümediğini ve insanın tekrar kuyruk kemiğinden yaratılacağını ileri sürmüştür.

17: İSRA / 50. 51. 52. De ki “İster taş olun ister demir. İsterse göğüslerinizde oluşturup gözünüzde büyüttüğünüz bir şeylerden olun…” Diyecekler ki: “Bizi hayata döndürecek olan kim?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bu sefer alaylı bir şekilde başlarını sallayarak diyecekler ki: “O ne zaman?..” De ki: “Yakındır. Sizi çağırdığı gün hamd ederek O’na cevap vereceksiniz ve kısa bir süre ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz.”

Tüm canlıların yapıtaşı hücrelerdir. Hücre bir canlının tüm yaşam özelliklerini taşır. Kadın ve erkek iki ayrı hücreden yaratılmıştır. Allah her ikisinin vücuduna da farklı görevler yüklemiştir. Erkek cinsiyeti belirlemekte, kadının yumurtası hem yeni oluşacak gen havuzuna katkıda bulunmakta hem de zigotun beslenip olgunlaşmasına yardım etmektedir. Bugün bunu bilmeyen yoktur. Allah, ilmini ve gücünü hem doğada hem de kendi vücudumuzda bizlere göstermektedir.

Hücrelerimiz neye göre uyarlandı?

İnsanın mevcut hücrelerindeki şifreler yaşlanmaya ve ölmeye yönelik uyarlanmıştır. Her insan mutlaka ölecektir. Eski kuyruk kemiği hücrelerimiz yeni yaratılışta kullanılmayacaktır.  İnsanın çürümeyen bir kemiği olsa ve öldükten sonra bu kemikten yaratılacak olsa, kesinlikle insan tekrar ölümlü bir varlık olur. Halbuki Allah, insanı yeni bir yaratılışla yaratacağını ve ölümden sonra tekrar bir daha öldürmeyeceğini vadetmektedir.

Toprak insandan ne alıp götürüyorsa bunlar, Allah katında bütün bilgilerin kayıtlı olduğu bir Kitap’ta yazılı bulunmaktadır. İnsanın tekrar yer yüzünde yaratılacağı ve yine topraktan yaratılacağı ayetlerde anlatılmaktadır.

50: KAF / 3. Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı? Bu dönüş akla uzaktır.

50: KAF / 4. Yeryüzünün onlardan ne eksilttiğini elbette bilmekteyiz. Her şeyi hıfzeden bir Kitap’a sahibiz.

Allah daha önce insanı yaratmıştır ve yorulmamıştır. Yeniden yaratmak da Allah’a yorgunluk vermeyecektir. Bir hücrenin zarını bile yaratmak, insan için imkânsız bir şeydir. Allah insanı ilk yarattığı gibi tekrar yaratacaktır. İnsanın çürümeyen bir kemiği yoktur. Diğer kemikler gibi kuyruk kemiği de yeni baştan ve daha mükemmel bir şekilde yaratılacaktır.

Kadının, erkeğin kuyruk kemiğinden yaratıldığı ile ilgili hadis rivayeti kesinlikle uydurma bir rivayettir. Buradan yola çıkarak insanın yeniden yaratılışında da kuyruk kemiğinin kullanılacağına ve insanın tekrar bu kemikten yaratılacağına dair ikinci bir uydurma hadis rivayeti yapılmıştır. İnsan bir yalan söylerse o yalanı kapatabilmek için daha çok yalan söylemek zorunda kalır. Bu durum zincirleme devam eder. Nihayet de öyle olmuştur. Aşağıda gördüğünüz ayet mealleri bu iftiralara cevap vermektedir. İnsan diye bir şey yokken insanı yaratan Allah, elbette onu kuyruk kemiğine falan ihtiyaç duymaksızın tekrar yaratmaya kadirdir.

28: KASAS / 88. Allah’tan başkasına yalvarma! Ondan başka ilah yoktur. O’nun zatından başka her şey helak olacak. Hüküm ona aittir ve ona döndürülürsünüz.

19: MERYEM / 66. İnsan diyor ki: “Öldüğümüz zaman gerçekten diriltilip çıkartılacak mıyız?”

19: MERYEM / 67. İnsan diye bir şey yokken bizim onu yarattığımızı bilmiyor mu?

Dinlerin yok olmasına zemin hazırlayan bazı müelliflerin yazdıkları din dışı dini kitaplar hala çoğu din adamlarına ve çoğu inananlara rehberlik etmektedir. Bu Kitaplar maalesef onları rehber edinenleri Allah’a ve Peygamberine iftiraya yöneltmekte ve dolayısıyla da cehenneme sürüklemektedir. Mevcut medya da bu efsaneleri sanki gerçekmiş gibi halka sunmaktadır.

Bazı din adamları hala insanın yaratılışı konusunda Allah’a iftiralar atan müellifleri korumaktan çekinmemekte ve insanları Allah’ın indirdiği Kitaplar konusunda fitneye düşürmektedir. Kur’an’ı Kerim’de yeniden yaratılışın nasıl gerçekleşeceğini anlatan ayetler vardır. Müminler Kur’an’ı Kerim’de ne yazdığını bilmediklerinden dolayı anlatılan efsaneleri sahi zannetmektedir. Bazen de insanlar dini bir hurafe olarak algılamakta ve dine sırtlarını dönmektedir. Bunun vebali elbette din adamlarınındır.

Kuyruk kemiğinden yaratılacağımız doğru değildir. İnsan ilk yaratılışta tek hücreden yaratıldı ve ana rahminde de tek hücreden yaratılmaya devam ediyor. Rabbimiz ayetlerde bu gerçeği bize bildirirken sağa sola sapmak niye? İnsanlara efsaneler anlatarak onların imanını çalarken ve bunun üzerinden maddi menfaat sahibi olurken mutlu musunuz? Hayat kısadır. Bugün mutlu olun bakalım ağlayacağınız gün yakındır.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Kaynaklar

Meryem Suresi 66. ve 67. ayet.

Kaf Suresi 3. ve 4. ayet

Kasas Suresi 88. ayet

İsra suresi 48. 49. 50. 51. 52. ayetler