HELAK NE DEMEK?

Allah’n emir ve yasaklarına baş kaldıran kavimler helak edilerek cezalandırılmışlardır.

Helak sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözcük anlamı ölmek ve yok olmaktır. Genellikle fiil durumunda bulunur. Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanların helak edildiği yazılıdır. Helak etmek, öldürmek, yok etmek anlamında kullanılır. Örneğin: “Allah onları helak etti.”

Helak kelimesinin yan anlamları ise mahvolmak, üzülmek, ıstırap çekmek, yorulmak, ümitsizliğe kapılmak, şiddetli bir korkuya kapılmak, yoksulluğa düşmek, yiyeceğin bozulması, gücünü ve saltanatını kaybetmektir.

Helak kelimesi beddualarda da kullanılmaktadır: “Allah onları helak etsin!” gibi.  Beddua etmek dinimizde hoş karşılanmaz. Beddua etmek yerine sabretmek ve kötü kimsenin ıslahına dua etmek gerekir.

Dünya kuruldu kurulalı Allah’ın emir ve yasaklarına uymayıp suç işleyen, fert ve toplumlar çok ağır cezalara çarptırılmış ve yok edilmiştir. Helak olan bazı kavimlerin kıssası Kur’an’ı Kerim’de geçmektedir. Bu kıssalarda helak olan kavimlerin neden helak olduklarına dair bilgiler de verilmektedir.

Kavimlerin helak olma sebepleri içinde Allah’a isyan etmek, putlara tapmak, peygamberleri yalanlamak ve öldürmeye kalkmak, insanlara zulmetmek, haksız yere insan öldürmek, faiz almak, zina etmek, eşcinsel olmak, eşkıyalık yapmak vs. gibi suçlar vardır.

Kur’an’ı Kerim’de bildirildiğine göre kendilerine zulmeden günahkar kavimler, çok çeşitli yöntemlerle helak edilmişlerdir: Yüksek seslerle, aç-susuz bırakılarak, tufanlarla, büyük depremlerle, yanardağ patlamalarıyla, böcek istilalarıyla, salgın hastalıklarla, denizde boğularak, yıldırım yağmurlarına maruz bırakılarak, gen mutasyonlarına maruz kalıp bazı hayvanlara dönüşerek, Allah’a tam olarak itaat etmedikleri için zalim yönetimler altında bırakılarak, zalim yöneticilerin kendilerini aşağılamasına maruz kalarak günahlarının bedelini ödemişlerdir. Bu bedel onların dünyadaki cezalarıdır. Bundan daha ağır ve ebedi bir cezaya ahirette tekrar maruz kalacakları bildirilmiştir.

Ayetlerin bazılarında: “Helak oldu.” öldü anlamında kullanılırken bazılarında cezalandırıldı anlamında kullanılmaktadır. Aşağıda helak edilen kavimlerden birkaç örnek verilmiştir.

Helak olan kavimler:

Kızıldeniz’in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında yaşadığı arkeolojik incelemelerle tespit edilen Lut Kavmi, İslam inancına göre MÖ 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu şehrin adı eski Ahitte Sodom olarak geçmektedir. Kadınları bırakıp erkeklere yönelen ve bundan dolayı Allah’ın gazabına uğrayıp helak edilen kavimlerden biridir.

7: A’RAF / 80. 81. 82. Lut, kendi kavmine: “Siz kadınları bırakıp erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz, sizden önce bu dünyada hiç kimsenin yapmadığı fuhşu siz mi yapıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz.” dediği zaman kavminin ona cevabı: “Çıkarın onları şehrimizden çünkü onlar insanları günahlardan arındırıyorlar.” demekten başka bir şey olmadı.

Nuh Peygamberin kavmi çok büyük bir tufanla boğulup yok olmuştur. Gemide iman eden çok az insan sağ kalmıştır.

51: ZARİYAT / 46. Nuh kavminden öncekiler de kesinlikle günahkâr kavimlerdi.

71: NUH / 21. Nuh: “Rabbim, onlar bana isyan edip malı ve çocukları kendisine zarardan başka bir şey vermeyen kimseye tabi oldular.”

54: KAMER / 10. Nuh: “Muhakkak ki ben mağlup oldum, bana yardım et!” diye Rabbine yalvardı.

54: KAMER / 11. 12. Bundan dolayı boşalan bir suyla Sema kapılarını açtık. Yeryüzünde pınarlar patlattık. Önceden takdir edilmiş bir mesele üzerine suları birleştirdik.

Ad, Semud ve Eyke kavimleri Nuh tufanından sonra yaşamış, putperest kavimlerdir. Peygamberleri Hud’u yalanlamış zengin ve şımarık bir kavimdir. Allah’ın indirmiş olduğu dişi deveyi öldürdükleri için cezalandırılıp helak olmuşlardır.

11: HUD / 82. Rabbinin nezaretinde işaretlenip kaydedilen taşları, emrimiz geldiği zaman arka arkaya üzerlerine yağdırdık ve oranın altını üstüne getirdik. Bizim azabımız zalimlerden uzak değildir.

Nemrut kavmi, Keldani kavmi olarak da geçer. Putlara ve yıldızlara tapan bir kavimdir. Nemrut ismi Kur’an’ı Kerim’de geçmez. Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Ham’ın soyundan geldiği tahmin edilmektedir. Nemrut’un çok zalim bir kral olduğu ve Hz. İbrahim’i ateşe attırdığı söylenir. Bu kavmin, sinek istilasına maruz kalarak yok olduğuna inanılmaktadır.

Firavun kavmi, yüzyıllar boyunca Mısır’a hükmetmiştir ve bu kavmin insanları Firavunlara tapmıştır. Hz. Musa peygamber olarak gelmiş Firavun ve kavmini ıslah ile görevlendirilmiştir.  Firavun Allah’ı inkâr etmeye ve halkına zulmetmeye devam etmiştir. Hz. Musa kendine inananlarla bir ordu kurmuştur. Firavun Hz. Musa’yı kovalarken bir mucize olarak Kızıl Deniz yarılmış ve Hz. Musa’nın ordusunun geçmesine izin vermiştir. Takipteki Firavun ve ordusu Kızıl Denizin ortalarına gelince açılan yol kapanmış ve hepsi boğulup helak olmuştur.

8: ENFAL / 52. Firavunun ve onlardan öncekilerin yaptığı gibi Allah’ın ayetlerini yalanlayanları günahlarıyla birlikte yakaladık. Allah güçlüdür ve cezası çetindir.

8: ENFAL / 54. Onlardan önceki Firavunların ve kavimlerinin yaptığı gibi onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz, Firavun ve kavmini günahlarıyla boğup helak ettik çünkü onların hepsi zalimlerdendi.

40: MÜ’MİN / 5. Nuh’un kavminden öncekiler de sonrakiler de ayetlerimizi yalanladı. Her ümmet, hakkı ortadan kaldırmak için batıl şeyleri ileri sürdü ve peygamberlerini yakalama girişiminde bulundu. Bundan dolayı onları yok ettim. O halde nasıl bir ceza oldu?..

Allah, kullarını günahlarından dolayı geçmişte helak etmiş günümüzde de helak etmeye devam etmektedir. Kıyamete kadar da helak etmeye devam edecektir. Bunun nedeni Allah’a şirk koşarak iman etmeleri, Allah’a ve Peygamberine iftira atmaları, Allah’ı yasakladıklarını helalmiş gibi göstermeleri ve zulmetmeleridir.

Okuduğunuz için teşekkürler. Allah’a emanet olun.

Kaynaklar

7: A’RAF SURESİ / 80. 81. 82.

40: MÜ’MİN SURESİ / 5.

8: ENFAL SURESİ / 54.

11: HUD SURESİ / 82.

54: KAMER SURESİ / 11. 12.

51: ZARİYAT SURESİ / 46.