UYDURMA HADİSLERİ İNKAR EDEN KAFİR OLUR MU?

HADİSLER NEDEN İNKAR EDİLİYOR?

Allah Kur’an’ı Kerimi koruyacağına dair bir garanti vermiştir. Peygamberi Allah korumuş ve görevini tamamlatmıştır. Peygamber sağken müminler peygambere itaat etmişlerdir. Dini vecibelerin nasıl yerine getirileceğinin tamamını da bilakis uygulamalı olarak ondan öğrenmişlerdir çünkü peygamber Allah’ın elçisi ve Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara aktaran seçilmiş kişidir.

5. MAİDE / 92. Allah’ı ve peygamberini dinleyin, karşı gelmekten sakının! Eğer kulak asmazsanız biliniz ki elçimize düşen sadece açık bir tebliğden ibarettir.

5. MAİDE / 67. Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.

4: NİSA / 80. Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

Peygambere itaat eden Allah’a itaat ediyordu çünkü o insanlar ile Rabbimiz arasında elçilik yapmakla görevlendirilmişti. Kendi arzularını değil Allah’ın indirdiklerini insanlara iletiyordu. Allah, Peygamberimizi insanların başına bekçi olarak göndermedi. Peygamberimizin ömrü baki değildi. Her insan gibi o da ölecekti. Allah, rahmetini tamamladıktan kısa bir süre sonra onu insanların arasından aldı. Allah’ın razı olacağı yolu bulabilmemiz için başvurabileceğimiz en güvenilir bir kaynak ve insanlığa bir rahmet olarak Kur’an Kerim’i bıraktı.

39: ZÜMER / 30). “Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”

AL-İ İMRAN / 144. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ölür veya öldürülürse siz geri dönecek misiniz? Dininden geri dönen, Allah`a hiçbir zarar vermez. Allah, teşekkür edenlerin mükafatını verecektir.”

Münafıklar, Peygamberimiz sağken yapmaya çalıştıkları bozgunculuklarına vefatından sonra da devam etmişlerdir. Peygamberimiz aramızdan ayrıldıktan sonra onun yaptıklarına ve söylediklerine münafıklar tarafından yalan, mübalağa ve aşırılık karıştırılmıştır. Daha çok uydurdukları hadis rivayetlerinden yararlanmışlardır. Kur’an’daki hükümler uydurma rivayetler ve yorumlar vasıtasıyla insanlardan gizlenmiştir. İnsanlar bile bile Allah’ın hükümlerinden uzaklaştırılmışlardır fakat insanlar bunun bilincinde değillerdir. Kendilerini hidayete ulaşmış kimseler sanmışlardır.

Müslüman din adamlarının ehli kitabın kafirlerini örnek alması doğru mu?

(Kur’an’ı Kerim’de eleştirilen kitap Yahudilerin ve Hristiyanların kullandığı hadis kitabı TALMUD’tur. Talmud’taki kıssaların büyük bir bölümü uydurulmuştur. Bu kıssalarla Allah’ın elçilerine fuhuş isnadında dahi bulunulmuştur. Bu kıssalara göre: Lut kavmi eşcinsel bir toplum olduğu ve kadınlara karşı ilgi duymadıkları için Lut peygamberin kızları evlenecek koca bulamamıştır. Çocuk sahibi olmak için babalarını sarhoş ederek babalarıyla yatmışlardır. Babalarından hamile kalarak nesillerini sürdürmüşlerdir. Bu yalan ve iftiralar uydurulan kıssalara girmiş ve inananlara gerçekmiş gibi anlatılmıştır. Diğer bir peygamberin geliniyle yattığı ve gelininin ondan hamile kaldığı ve gelininin bunu diğer insanlara anlattığı, anlatılmıştır. Peygamber de gelininin doğru söylediğini tasdik etmiştir. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları bir kız bir erkek olmak üzere hep ikiz doğmuştur. Kardeşleriyle çaprazlama evlenmiştir.

Kadının Hz. Ademin kaburga kemiğinden yaratıldığı anlatılır. Kadının şeytan olduğu ve Hz. Adem’e yasak meyveyi yedirdiği anlatılır. Bundan dolayı aybaşı olduğu ve çocuk doğururken acı çektiği anlatılır.

Hz. İsa’nın öldükten sonra üçüncü gün dirildiği, Allah tarafından bir bulut içerisinde gök yüzüne çekildiği, kıyamet yaklaşınca dünyaya inecek ve kendi ümmeti dışında kalanları kılıçtan geçireceği anlatılır.

Allah insanı kendine benzer surette yarattı. Allah dünyayı ve gökleri altı günde yarattı ve yoruldu. Yedinci günü tatil yaptı ve bizim de yedinci günü tatil yapmamızı emretti, diye anlatılır. Allah, Kur’an’ı Kerim’de ihlas suresi ile bu iftiralara cevap veriyor.

Bütün bu söylenenler; Kur’an’ı Kerim’in, İncil’in ve Tevrat’ın içeriğine ters düşmektedir. Yahudi din adamlarının uydurmasıdır. Müslüman din adamları da onların arkalarına takılmıştır ve bütün bunları aynen almışlar ve Müslümanlığa yapıştırmışlardır.

5. MAİDE / 77. De ki: “Ey kitap verilenler (Müslümanlar, Museviler, Nasraniler), dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve bundan önce şaşmış, birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin keyifleri ardından gitmeyin!” 

Maalesef bu uydurma hikayeler, Yahudileri ve Hristiyanları hidayetten uzaklaştırdığı gibi bizim inancımızı da alt üst etmiş, bizleri hidayetten uzaklaştırmıştır. (RUHUL BEYAN’DA) geçen uydurma bir kıssada köpeğin yaratılışı şöyle anlatılıyor: Allah, yeryüzünde çamurdan Âdem’in heykelini yapıyor. Şeytan kıskandığı için Adem’in göbeğine tükürüyor. Allah, Cebrail’e emrediyor: “Onu oradan al ya Cibril.” diyor. Cibril şeytanın tükürdüğü kısmı çıkarıp atıyor. Adem’in çamuru ile iblisin tükürüğünden köpek yaratılıyor. Bu sebepten köpeğin insana yakın olduğunu anlatılıyor. Yani köpek yarı insan yarı şeytan oluyor. Siyah köpeği şeytandan sayıyorlar. Halbuki Allah hayvanların ve diğer şeylerin uğursuzluğuna veya uğur getirdiğine inanmanın batıl bir inanış olduğunu bildiriyor.

Hadis inkar etmek caiz mi?

Bizlere aktarılan hadislerin hepsi sahih değildir. Birçoğunun Peygamberimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur ve bu rivayetler çelişkilerle doludur. Bunlar sonradan Müslümanlığa sokuşturulmuştur. Uydurma hadisleri piyasaya sürenler hadisleri inkâr edenlerin kafir olacağına dair hadisler de icat ederek bu tutarsız, uydurma hadisleri korumaya çalışmışlardır.

Hadis alimlerinin, birçok hadis rivayetini tasfiye etmiş olduğu bilinmektedir. Binlerce hadisi tasfiye eden bu hadis alimlerinin dini durumu nedir? Hadisleri tasfiye etmelerinden dolayı kafir oldular mı? Aşağıdaki hadisleri inkâr edersek yani Peygamberimizle bir ilgisi olmadığını söylersek mi kafir oluruz yoksa bu rivayetleri Peygamberimize isnat edersek mi?

Ravi: Bera: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Koyun ağıllarında namaz kılın. Zira koyunlar mübarek (hayvanlar)dır. Deve damlarında namaz kılmayın. Zira onlar şeytanlardandır.” Hadis No: 2696

(Bu hadiste koyunlar mübarek sayılmış fakat develer şeytan gösterilmiştir çünkü deve Yahudilerce pis sayılır. Eti yenmez, sütü içilmez. Yahudiler dini günlerinde koyun, kuzu kurban keser. Müslümanlarca her ikisi de temizdir. Her ikisinin de eti yenir, sütü içilir. Ayrıca namaz kılınacak mekânlar temiz olmalıdır. Ağıllarda pislik üzerinde namaz kılınmaz. Camilere ve namaz kılınan yerlere ayakkabı ile girilmez. Hatta seccade kullanılması tavsiye edilir. Araplar seccadelerini yanlarında taşırlar. Evlerinde de seccade kullanırlar.)

Konu: Allah`ın Sıfatları

Ravi: Ebu Hüreyre

Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüzene vurmaktan sakınsın. (Müslim`in rivayetinde şu ziyade de var: Zira Allah Âdem`i kendi suretinde yaratmıştır.)

Hadis No: 3483

(Bu hadis de sahih değildir. Hristiyan ve Yahudiler, Allah, insanı kendine benzer yarattı derler. Kur’an’ı Kerim’deyse Allah, eşinin ve benzerinin olmadığını söyler.)

Fasil: TAHARET BÖLÜMÜ

Konu: Suların Ahkamı

Ravi: Ebu Saidi`l`Hudri

Hadis: Resulullah (sav)`a: “Ey Allah`ın Resulü! Biz senin için Buda`a kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine köpeklerin leşleri, kadınların hayız bezleri, insan pislikleri atılıyor, (su almaya devam edelim mi?)” diye sordular. Şu cevabı verdi: “Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez.”

Hadis No: 3494

Yalan olduğu çok bariz bir hadis. Allah elçisine kalk temizlen, diye emrediyor. Temiz şeyleri yememizi ve temiz şeyleri giymemizi istiyor. Camilerimizi ve evlerimizi temiz tutmamızı istiyor. Bu rivayetteyse içerisine köpeklerin leşleri, kadınların hayız bezleri, insan pislikleri atılmış bir kuyunun suyunun temiz olup olmadığı Peygamberimize soruluyor ve o: “Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez.” diyor. Bu nasıl bir iftiradır. Bu nasıl olup da hadis kitaplarına giriyor. 

Fasil: TAHARET BÖLÜMÜ

Konu: Cenabetten Gusül

Ravi: İbnu Abbas

Hadis: İbnu Abbas (ra)`dan rivayet edildiğine göre, “O, cünüb kimsenin Kur’an okumasında bir beis görmezdi.” [Rezin tahric etmiştir. Buhari bab başlığında muallak olarak kaydetmiştir)

Hadis No: 3773

Burada ise Peygamberimiziz cenabet bir insanın Kur’an okumasına cevaz verdiği hoş gördüğü anlatılıyor. Neden hoş görmüş olabileceğine değinilmiyor. Böyle olunca bu hadisi okuyan kimseler peygamber izin verdi diye cünüp cenabet Kur’an okuyabiliyor. Cenabet olup Kur’an’ı Kerim’i okuyan kişi muhakkak ki henüz Müslüman olmamış bir kişidir. Peygamberimiz de onun cünüpken okumasına ses çıkarmamış onu uyarmamış olabilir. Belki kişi okuyunca etkilenecek Müslüman olacaktır ve artık boy abdesti ile okuyacaktır.

Konu: Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Ravi: Ebu Zerr

Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; önünden siyah köpek, kadın, eşek geçerse namazı bozulur.” Ebu Zerr`e dendi ki: “Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?” Şu cevabı verdi: “Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (sav)`a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: “Siyah köpek şeytandır” buyurmuştu.”

Hadis No: 2743

(Bu hadise göre kadınlar hayvanlarla ve şeytanlarla eş tutulmuştur. Halbuki Kur’an’ı Kerim’de kadının şeytanla eş tutulması gerektiğine dair hiçbir ayet yoktur. Bazı hayvanların şeytan olacağına dair de hiçbir ayet yoktur.)

4: NİSA / 124. Erkek veya kadın, kim inanır da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar.

Konu: Uyku

Ravi: Abdullah b. Abbas

Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir gece) uyudu, hatta horladı bile. Ondan sonra abdest almaksızın namaz kıldı. (Bu sözü İbn-i Abbâs radiya`llâhu anhümâ`nın: “Uzanıp horladı. Ondan sonra kalkıp namaz kıldı.” tarzında söylediği de rivâyet olunuyor.)

Hadis No: 11

(Bu hadise göre de Peygamberimiz, abdestsiz namaz kılmıştır. Uyumak ve bayılmak abdesti bozar çünkü bir insan horlayarak uyursa veya bayılırsa yellendiğinin farkına varamaz. Yellenmek ve tuvalet ihtiyacını gidermek, namaz abdestini bozar.)

Konu: Kadir gecesi; Ramazanın son on günü

Ravi: Abdullâh b. Abbâs

Hadis: Rivâyet edildiğine göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb`ım! Siz leyle-i Kadr`i Ramazan`ın aşr-ı ahirinde (Ramazanın son on günü içerisinde) arayınız! Leyle-i Kadir (Kadir gecesi), ya Ramazan`ın çıkmasına dokuz (gece) kala, yahut yedi (gece) kala, yahut da beş (gece) kaladır.

Hadis No: 949

(Halbuki Allah Ramazan ayının hangi gecesinin Kadir gecesi olduğunu bildirmemiştir. İnsan her Ramazan gecesini kadir gecesi gibi düşünmeli ve ona göre ibadet etmelidir. Eğer Allah bunu elçisine bildirmiş olsaydı, kaçıncı gecenin Kadir Gecesi olduğunu da tam olarak bildirirdi. Bu hadis rivayetinde sanki Peygamberimiz kendiliğinden bir tahmin yürütmüş de hangisi tutarsa, diye üç tane Kadir Gecesi tarihi bildirmiştir.)

Bir hadis ele alınırken yalan hadisler gözden kaçırılmamalıdır. Bunu yapabilmek için Kur’an’ı iyice okuyup ayetleri anlayıp hadislerle karşılaştırmak ve Allah’ın taraftarı olmak lazımdır. Arapça ayetler çok açıktır fakat mealler hem çeviri açısından hem de imla hatası açısından epeyce hatalıdır. Bu durum birçok şeyden kaynaklanıyor olabilir çünkü Allah şöyle buyuruyor:

4: NİSA / 108. Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onlar onun istemediği şeyleri planlarlarken O, onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

Hiçbir insan Allah’ı görmedi. Allah melekleri vasıtasıyla insanların erkeklerinden seçtiği elçilere vahiy etti. Hz. Muhammed Allah’ın elçilerinden biriydi ve o, Allah’ın vahiy ettiklerinin hepsini insanlara aktararak görevini tamamladı. Eksik bir şey bırakmadı.

Etiketler:

KAYNAKLAR

Kur’an:

Nisa Suresi 108

Nisa Suresi 80

Maide Suresi 67

Maide Suresi 92

Maide Suresi 77

Zümer Suresi 30

A-li İmran Suresi 144

Kütübi Sitte Hadisleri:

Hadis No: 3494

Hadis No: 3483

Hadis No: 2743

Hadis No: 2743

Hadis No: 11

Hadis No: 949