CİN

CİN NEDİR?

Cinler normalde insanlar tarafından gözle görünmeyen, duyularla idrak edilemeyen varlıklardır. Görünmek istediklerinde türlü biçimlere girebildiklerine hatta insan biçimine girebildiklerine inanılır. Cinler iyilik ve kötülük yapma yetisine sahiptir. Cin kelimesi Arapçadaki “cenne” kelimesinden türemiş bir cins isimdir.

Cinlerin atası Ebu Can’dır. Yaşam tarzları insanlar gibidir. Onlara da peygamberler gelmiş, iman ve ibadetle mükellef tutulmuşlardır. İnsanların inanmayanlarına “kafir” denir. Cinlerin inanmayanlarına “şeytan” denir. Şeytanlar, kafir kimselerle dost olur ve onları yönlendirirler.

Şeytanın meleklerin arasındaki ismi İblis”tir. İblis’e Allah’a isyan edip kafir olduktan sonra “şeytan” olarak isimlendirilmiştir.  İblis’in diğer dinlerdeki adı Azazil’dir.  İnsanlar ve melekler gibi cinler de gaybı bilmezler. Gaybı ancak Allah bilir.

Allah bütün canlıları kavim kavim yaratmıştır. Cinlerde kavim kavim yaratılmıştır. İnsan toprak ve sudan yaratıldığı için kendisi gibi topraktan ve sudan yaratılmış bitki ve hayvanlarla beslenir. Cinler ise ateşten yaratılmıştır. Beslenmeleri de farklıdır. Kendi yaratılışlarına uygun şeylerden beslenirler.

Cinler akıllı ve canlı varlıklardır. Cinler insanların sahip olduğu akıl, mantık, ilim, okuma, yazma, konuşma vs. gibi şeylere sahiptirler. El sanatları, müzik, heykeltıraşlık, maden işleme, tarım gibi aklımıza gelebilecek her konuda çalışabilirler. Hz. Süleyman’ın sarayında farklı farklı işlerde çalıştırılmışlardır.

Cinler insanlara ne gibi zararlar verebilirler?

Cinler insanlar gibi iyi ve kötü hasletlere sahiptir. Kötü hasletlerini öne çıkaranlar: kıskançlık, yalancılık, alay etme, küçümseme, kötülüğe teşvik etme, Allah’a isyan etme vs. gibi davranışlarda bulunurlar.

Cinlerden iyi hasletlerini öne çıkaranlar: yalan söylemez, alay etmez, küçümsemez, kıskanmaz, kötülüğe teşvik etmez, başkasının hakkına tecavüz etmez Allah’a itaat eder ve kimseye zarar vermez.

İnsanlar gözleriyle görüp cinlerin gerçek varlığına tanık olmazlar. Bundan dolayı onlarla ilgili birçok mit üretilmiştir ve insanlar cinlerden korkarlar. İnsanların birçoğu kara köpeğin, kara kedinin cinlerden olduğunu düşünürler ve onlardan korkarlar.

KARA KEDİLER CİNLERDEN MİDİR?

Bazı kimseler, cinlerin insanların içine girdiği gibi safsatalara inanırlar. Bazı uyanık ve sadist kimselerse cin çıkarma bahanesiyle insanlara eziyet ederler ve bu hizmetlerinden dolayı yüksek ücretler talep ederler.

Halbuki cinler insanların içine girmez. Kötü cinler kıskançlıkların dolayı insana zarar vermek ister. Allah’ın razı olmadığı kötü yollara teşvik eder ve bundan mutlu olur. İnsanları Allah’a isyan ettirmek için çaba sarf eder.

Kafir cinlere şeytan denir. Şeytanlar insanın beynini hedef alır. Alkol ve uyuşturucunun cesaret verdiği gibi insana kötülük yapması cesaret verir. Onun teşvik etmesiyle insan ayıptan, günahtan çekinmez olur. Allah’a isyan eder.

Şeytan zaman zaman bazı insanları hedef alır ve farklı kılıklarda gözüküp onları korkutur. Bazen kendi gözükmez fakat gürültü yapar. En çok sevdiği şey insana vesvese vermek ve üzmektir. Onun etkisiyle insan ya kendini yükseklerde görür, kibirlenir ya kendini yerlerde görür, üzülür ya da şeytanlar tarafından kabuslu rüyalar gösterilerek psikolojileri bozulur. Bazı insanlara da farklı kılıklarda görünür ve korkutur.

İnsanların salih cinlerden korkmaması, şeytanlardan korkması gerekir. Cinlerden salih olanlar kendi hallerinde, ibadetlerinde, işlerindedir. Şeytanlar ise her dakika çevremizde bizlere tuzak kurmakla meşguldür. Asıl korkmamız gereken yanımızdaki, yakınımızdaki şeytanlardır. Şeytanları göremediğimiz için kendi kendimizi onların şerrinden koruyamayız. Eğer Allah’a sığınırsak, Allah şeytanların yanımıza yaklaşmasına izin vermez.

Şeytanlarla ilgili ayet meallerinden birkaçı aşağıda verilmiştir.

7: ARAF / 199. 200. Cehaletten uzak dur, uygun olanı emret ve gönüllerini al. Şeytan seni kötü bir düşünceye teşvik ederse hemen Allah’a sığın çünkü O seni işiten ve şeytanların vesveselerini bilendir.

23: MÜMİNUN / 97. 98. De ki: “Rabbim şeytanların yanıma yaklaşmalarından ve beni kışkırtmalarından sana sığınırım.”

6: ENAM / 128. O, onları topladığı gün der ki: “Ey cin topluluğu siz insanlarla alışveriş içindeydiniz…” İnsanlardan onlarla dost olanlar da derler ki: “Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandık. Bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık.” Rabbin der ki: “Allah’ın dilemesi hariç sizin durağınız, içinde ebedi kalacağınız ateştir. Muhakkak ki Rabbin Hikmet ve hüküm sahibidir.

6: ENAM / 129. Zalim kimselere, kazanıyor oldukları şeyler sebebiyle, işte böyle muamele ederiz.

6: ENAM / 130. Ey insan ve cin topluluğu, içinizden size ayetlerimizi anlatan, karşılaşacağınız bugününüz hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?  Onlar, uyarıcıların geldiğine kendi nefsimiz üzerine tanıklık ederiz, derler. Onları dünya hayatı aldatmıştır ve kendilerinin kafir olduğuna dair kendi nefisleri üzerine tanıklık ederler.

6: ENAM / 131. İşte böyle senin Rabbin uyarmadığı beldelerin halkını helak edecek değildir.

6: ENAM / 132. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden habersiz değildir. Yaptıkları her şey derecelendirilir.

Kaynaklar

6: ENAM / 132. ayet

7: ARAF / 199. 200. ayetler

23: MÜMİNUN / 97. 98. ayetler