NEDEN PEYGAMBERLERİN HEPSİ ERKEK?

KADIN PEYGAMBER NEDEN YOK?

Allah insanı imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattığını doğru ve eğri yolu göstermek için elçiler görevlendirdiğini bildirmektedir. Bu elçilerin neden hep erkeklerden seçilmiş olduğu kimi insanlar tarafından merak konusu olmuştur. Neden kadın peygamber yok, sorusu gündeme gelmiştir. Bu soruya cevaben kimileri kadınlara da vahiy geldiğini, kadınlardan da peygamberler olduğunu ileri sürmüştür.

Peygamberler ağır baskılara ve zulümlere maruz kalmıştır. Canları pahasına görevlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. İnsanlık tarihi boyunca birçok peygamber zalimler tarafından öldürülmüştür.

Hz. Yunus kıssasını hatırlarsak Hz. Yunus Peygamberlik görevinin ağırlığından dolayı memleketinden kaçmaya kalkışmıştı fakat Allah onu denizde yakalayıp görevini tamamlaması için sıkıştırıvermişti. O, zelle (hata) yaptığını anlayıp tövbekâr olmuştu. Allah’ta onun tövbesini kabul edip onu büyük bir topluluğa peygamber yapmıştı.

21: ENBİYA / 87. Zünnun, hani öfkelenerek gitmişti de… Bizim asla kendisini sıkıştıramayacağımızı sanmıştı, derken… karanlıklar içinde: “Senden başka İlah yoktur. Sen’i tenzih ederim. Ben gerçekten zalimlerden oldum.” diye yalvardı.

21: ENBİYA / 88. Biz de duasını kabul ettik. Kendisini üzüntüden kurtardık. Biz müminleri işte böyle kurtarırız.

HER VAHİY GELEN KİMSE PEYGAMBER MİDİR?

Kendisine her vahiy gelen, kadın olsun erkek olsun kim olursa olsun, peygamber olmaz. Peygamber olması için kendine elçilik görevi verilmiş olması gerekir. Elçilik görevi oldukça ağır bir görevdir. Bu ağır görev için Allah, peygamberleri insanların erkeklerinden seçip görevlendirmiştir.

21: ENBİYA / 7. (Ey Muhammed!) Biz, senden önce de sadece kendilerine vahiy ettiğimiz birtakım erkekleri elçi olarak gönderdik. Şayet bunu bilmiyorsan Kitap Ehli olanlara sor.

Allah, Hz. Meryem’e, Firavunun eşi Hz. Asiye’ye ve Hz. Musa’nın annesine de vahiy etmiştir ama onları peygamber olarak görevlendirmemiştir. Hz. Meryem ve Firavunun eşi Hz. Asiye cennetlik oldukları müjdelenen iki kadındır. Hz. Nuh’un eşinin ve Lut’un eşinin ise cehennemlik olduğu bildirilmiştir.

Allah’ın yanında kadınla erkeğin arasında ayrıcalık bulunmaz. Allah, sadece erkeklerden peygamberler gönderdiğini bize bildiriyor. Peygamberlerin erkeklerden seçilmiş olmasının sebebi fiziki güce sahip olmalarıdır. İnanmayanlar inanmadıklarıyla kalmayıp peygamberlere  karşı savaş açmışlar, tuzak kurmuşlar ve birçok peygamberi de katletmişlerdir. Dolayısıyla kafirler cehennemi kesinkes hak etmişlerdir.

12: YUSUF / 109. Biz, beldelerin halkına senden önce de erkeklerden başkasını vahiy ile göndermedik. Onlar arzı dolaşmıyorlar mı ve görmüyorlar mı kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu? Ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Hala, aklınızı kullanmayacak mısınız?

Kadın peygamber gelmemiş olması kadının iffette, ibadette, takvada, ahlakta, fazilette, salih amelde erkekten geride kaldığını göstermez. Rabbimiz ayeti kerimede: “Allah indinde en üstün olanınız en çok takva sahibi olanınızdır.” der. Demek ki bu iş erkek olmakta değil Allah’ın razı olacağı bir yaşam sürmekledir.

33: AHZAB / 35. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlar var ya işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Eğer fiziki güce sahip erkek dururken kadına peygamberlik görevi verilip ağır bir yük yüklenmiş olsaydı bu bir haksızlık olurdu. Bu yükü kadın peygamber kaldıramaz ve verilen görevi yerine getiremezdi. Birçok peygamber görevini tamamlayamadan öldürüldü.

Nuh Peygamberin hayatını düşünürsek dokuz yüz yıl kavminin içinde yaşadı fakat kimseyi ikna edip inandıramadı. Onu taşlamak istediler, deli diye alay ettiler. O en sonunda çaresizlik içinde Rabbimize sığındı ve yardım diledi. Nuh Peygambere inanan bir avuç insan dışında Allah onların hepsini suda boğdu. Boğulanların içinde hem oğlu hem de karısı bulunuyordu. Bu olaydan sonra Nuh Peygamber elli yıl daha yaşadı. Bu durum sonraki nesiller tarafından onun ikinci Âdem olarak anılmasına sebep oldu.

Okuduğunuz için teşekkürler. Allah’a emanet olun.

Kaynak

Kur’an ayetleri