PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ

ZALİMLERDEN PEYGAMBER OLUR MU?

Allah dilediği kimseyi peygamber olarak görevlendirir. Peygamberliği insan kendisi seçmez. Peygamberlerin soyunun sopunun temiz olacağı gibi Allah’ın koymuş olduğu bir kural yoktur. Allah’ın dostum diye hitap ettiği Hz. İbrahim’in annesi babası müşriktir. Önemli olan peygamberlik verilecek kişinin imanı ve takvasıdır.

Peygamberlikte bir yaş sınırı söz konusu olmamıştır. Hz. İsa ve Hz. Yahya otuz yaş civarında Peygamber olmuştur. Üçer yıl peygamberlik yapmışlardır. Peygamberimiz kırk yaşında nübüvvete erişmiştir ve yirmi üç yıl peygamberlik yapmıştır.

Peygamberlik illa da babadan oğula geçer diye bir sınır çizilmemiştir. Hz. İsa’nın babası yoktur. Hz. İbrahim’inse babası müşriktir. Tek ortak yanları Hz. Âdem ve Havva’nın zürriyetinden gelmeleridir. Hz. İsa’nın babası yoksa da annesi Hz. Âdem ve Havva’nın zürriyetinden gelmiştir.

Peygamberler, eşlerinin ve çocuklarının günahından sorumlu tutulmamıştır. Hz. Nuh peygamberin eşi ve oğlu müşrik olmayı seçmiştir. Her ikisi de tufanda Nuh Peygamberin gözü önünde boğulup yok olmuşlardır. Hz. Lut Peygamberin eşi de müşrik olmayı tercih etmiştir. Helak olanlarla birlikte helak olmuştur.

PEYGAMBERLER HATA YAPAR MI?

Hz. Musa kendi kavminden birini, firavunun kavminden biriyle dövüşürken görmüştür. Kendi kavminden olan kimse Hz. Musa’dan yardım istemiştir. O da ona arka çıkmak istemiş ve adama bir kez vurmuştur. Öldürmek amacıyla vurmadığı halde adama vurunca adam ölmüştür. Vurduğuna pişmanlık duymuş, korkmuş ve sabaha kadar bir yerlerde gizlenmiş sonra orayı terk etmiştir. Bu yaptığı hata onun Peygamber olmasına engel olmamış ve Allah onu Yahudi halkına önder olarak atamıştır.

Hz. Zünnun (Yunus) peygamber, peygamberlik görevini kendi seçmemiş hatta bu görevden uzaklaşmak için bir gemiye binip kaçmaya çalışmıştır fakat gemide problem çıkınca gemi içindeki yolcular arasında bulunan birinde bir uğursuzluk olduğuna inanan gemi mürettebatı kura çekmiş ve o uğursuz kişi Hz. Zünnun çıkmıştır. Bunun üzerine onu denize atmışlar ve bir yunus balığı onu yutmuştur. Allah, onu yunus balığının midesinde hapsetmiş ve Allah’a teslim olmasını sağlamıştır. O zaman o, Rabbim sana teslim oldum demiştir ve yunus balığı onu sahile getirip kusmuştur.

21: ENBİYA / 87. ve 88. Zünnun, hani öfkelenerek gitmişti de… Bizim asla kendisini sıkıştıramayacağımızı sanmıştı, derken… karanlıklar içinde: “Senden başka İlah yoktur. Sen’i tenzih ederim. Ben gerçekten zalimlerden oldum.” diye yalvardı. Biz de duasını kabul ettik. Kendisini üzüntüden kurtardık. Biz müminleri işte böyle kurtarırız.

Hiçbir elçi verilen görev zor diye Allah’ın verdiği görevden kaçamaz. Hiç kimse de Allah kendisine vahiy etmediği halde Allah bana vahiy ediyor, diyemez. Allah dilediği kimseyi elçi seçerek görevlendirir.

Allah hiç kimseyi yakınlarının günahından dolayı yargılamaz. Hiçbir insanın soyu sopu, parası pulu, milliyeti, cinsiyeti, rengi Rabbimizin nazarında hiçbir şey ifade etmez. Rabbimiz ayetlerinde kişiyi takvasına göre değerlendirdiğini söylemektedir. Peygamberler bir çok zorluklarla karşılaşmışlar ve çoğu zaman öldürülmüşlerdir. Bundan dolayı Allah, elçilerini iyi, akıllı ve imanlı olan erkeklerden seçmiştir.

2: BAKARA / 124. Rabbi İbrahim’i imtihan edip o da imtihanı kazandığı zaman Rabbi dedi ki: “Ben seni insanlar için bir önder yapacağım.” İbrahim: “Benim zürriyetimden de önderler yap.” dedi. Rabbi dedi ki: “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz.”

Peygamberimiz Hz. İbrahim’in soyundan gelmiştir. Hz. İbrahim’in babası ve annesi müşriktir. Her peygamberin soyunda salih kimseler de vardır kendine zulmeden kimseler de… Hz. İbrahim dua edip Rabbim zürriyetinden de önderler yap dediği zaman Allah: “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz.” demiştir. Buradan da anlaşılabileceği gibi Allah asla zalim ve günahkâr kimseleri peygamber olarak seçmez.

Peygamberler de hata yapabilir. Peygamberimiz, doğru yola getirmek için vaktinin önemli bir kısmını müşrik olan bir kimseye ayırmıştır. Peygamberimizin zengin bir müşrikle ilgilenmesi ve o esnada Allah’a inanarak hidayete ulaşmak için kendisine baş vuran kör kimseyle ilgilenmemesi hataya örnek olarak verilebilir. Bu yaptığından dolayı Allah tarafından uyarıldığını görüyoruz.

Allah’a emanet olun.