TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN’IN İÇERİĞİ NEDEN GİZLENİYOR?

TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN

Hz. Adem’den bu yana birçok peygamberler gelmiş geçmiştir. Din adamları ve yönetenler Allah’ın indirdiğinin okunmasına ve hayata geçirilmesine engel olmuşlardır. Allah’ın hükümleri, yönetenlerin menfaatine ters düşmüş, bundan dolayı onları ya temelli yasaklamışlar ya da din adamlarına baskı yaparak istedikleri fetvayı verdirmişlerdir. İmanlı olan ve bu duruma direten din adamlarına iftiralar atarak onları hunharca katletmişlerdir.

Allah’ın hükümleri ortadan kaldırılınca geriye yönetenlerin ve kaypak din adamlarının adaletten ve merhametten nasibini almamış hükümleri kalmıştır. Din adamları ve yönetenler Allah’ın hükümleri işte bunlar diyerek halkı aldatmışlardır. İlahi Kitapların içeriğini ulaşamayan kimseler din adamlarının doğru söylediğini sanmışlar, arkalarına takılmışlar ve cennetle mükafatlandırılacaklarını ummuşlardır. İnsanların büyük bir bölümü farkında olmadan din adamlarını İlah edinmişlerdir.

Peygamberler, din adamlarının uydurduğu dinleri hiçbir zaman galeye almamışlardır. Halka dini gerçekleri izah ettikleri için bu karanlık odaklar tarafından öldürülmüşlerdir. Yahudilerin büyük bir kısmı bu taşkınlıklarından dolayı lanetlenmişlerdir. Allah, bir sonraki kitapta, bir önceki kitaba varis olan din adamlarının yaptıkları aşırılıkları eleştirmiştir. İncil’de Yahudiler yaptıkları eleştirilmiştir. Kur’an’ı Kerim’de hem Yahudi din adamlarının hem de Nasrani din adamlarının yaptıkları eleştirilmiştir ve yaptıklarından dolayı hesaba çekilecekleri bildirilmiştir.

Peygamberler daima Allah’ın indirdirmiş olduğu gerçek hükümlerle amel etmişlerdir. Hz. İsa Peygamber de ilk önce Tevrat’la amel etmiştir çünkü Allah ona Tevrat’ı ve Tevrat’taki hikmeti öğretmiştir.

Hz. İsa, Yahudi din adamlarının söylediklerinin aksini söylüyordu. Böylece Yahudi din adamlarının Allah adına yalan söyledikleri ve Allah’a iftira attıkları ortaya çıkıyordu. Hz. İsa, uydurdukları şeylerden dolayı din adamlarını eleştiriyordu çünkü din adamları Tevrat’ta böyle yazıyor, Allah böyle emrediyor, diye halka yalan söylüyorlardı. İçki içeni ve zina edeni taşlayarak öldürüyorlardı. Halbuki Tevrat’taki hükme göre bir insan ancak cana can karşılığı öldürülebiliyordu.

Yahudi din adamları Hz. İsa’ya kin beslemeye başladılar: Hz. İsa’nın sihirbaz olduğunu ve Tevrat’ı tahrip ettiğini ileri sürdüler. Halkın büyük bir bölümü güdülen koyunlara benziyordu. Akıllarını kullanmıyorlar, Tevrat’ı açıp okumuyorlar ve hahamların yönlendirmeleriyle hareket ediyorlardı. Dolayısıyla Hz. İsa’ya inanmıyorlar, onu dinsiz ve sapık görüyorlardı. (Devam edecek.)