TAHRİM SURESİ TEFSİRİ

TAHRİM SURESİ HANGİ OLAY ÜZERİNE İNDİ?

Bize nakil yoluyla gelen bilgileri göz önünde bulundurduğumuz zaman Peygamberimizin evlilikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşıyoruz: Peygamberimiz, ilk eşi Hz. Hatice validemizle yirmi beş yıl evli kaldı. Onun vefatından iki yıl sonra dul bir kadın olan Hz. Sevde bint Zem’a annemizle ikinci evliliğini yaptı. Sevde validemiz 55-56 yaşlarındaydı. Peygamberimiz diğer evliliklerini hicretten sonra gerçekleştirdi.

Peygamberimiz, üçüncü evliliğini 18 yaşlarındaki Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe annemizle yaptı. Hz. Aişe annemiz çok kıskanç bir karaktere sahipti. Peygamberimizi aşırı derecede kıskanırdı ve kıskandığını da itiraf ederdi. Aşırı kıskançlığının zaman zaman probleme neden olduğu olurdu. Babası Hz. Aişe’yi sık sık uyarırdı.

Hz. Aişe’ye atılan iftiranın arkasından mümin kadınlara örtünme emri geldi.

İslam’ın hızla yayılması gerekiyordu. Bunda kadınlar büyük bir rol üstlenebilirlerdi çünkü kadınlar büyük sıkıntılara göğüs germek zorunda bırakılıyorlardı. Kendilerini bu zulümlerden kurtaracak bir mucize bekliyorlardı. Bekledikleri gelmişti. Peygamberin peygamberliğine ve söylediklerinin doğruluğuna inanıyorlardı. İslam’a hizmet etmek için can atıyorlardı. Bunun sonucu olarak Peygamberin yanında yer aldılar. Eşlerini evlerini terk ederek onunla hicret ettiler.

Kimisi savaşlarda mümin kardeşlerinin yarasını sardı. Kimisi askerlere su taşıdı. Kimisi eline kılıç, kalkan alıp savaştı. Kimisi çıkıp konuştu ve kardeşlerine moral verdi: “Korkmayın Rabbimiz bizimle!” dedi. Sıcak ve soğuk savaş alabildiğine devam ediyordu. İşte böyle bir zamanda Münafıklar tarafından Hz. Aişe’ye iftira atıldı. Peygamberimiz bu olaya çok üzüldü. Bunun üzerine aşağıdaki ayetler indi:

24: NUR / 23, 24. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır.

33: AHZAB / 57. Muhakkak ki Allah, Resulüne eziyet edenlere hem dünyada hem ahirette lânet etmiştir. Onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

33: AHZAB / 58. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

33: AHZAB / 59. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına, mümin kadınlara örtülerini üzerlerine örtmelerini söyle. Bu, tanınıp da akabinde eziyet edilmelerine çok uygun bir kıyafet değildir. Allah merhamet edici ve bağışlayıcıdır.

33: AHZAB / 60. Andolsun, kalplerinde hastalık bulunan ve Medine’de kötü haberler yayan münafıklar bundan vazgeçmeyecek olurlarsa seni onların üzerine göndeririz ve sonra kısa bir süre hariç orada sana komşu olamazlar.

Peygamberimizin evliliği ile müminlerin evliliği neden farklı tutuldu?

Münafıklar, Peygamberimizin çevresinde bulunup İslam’a hizmet eden dul kadınlarla Peygamberimize her an bir iftira atabilirlerdi. Tedirginlik hat safhadaydı. Allah Peygamberine elbette bir yol gösterecekti. Onu yalnız ve çaresiz bırakmayacaktı. Bu olayların akabinde Rabbimiz, Ahzab Suresi 50. ayeti indirdi ve dedi ki:

33: AHZAB / 50. Ey Peygamber! Allah’ın senin hizmetine verdiklerinden sağ elinin altında bulunan ve seninle beraber hicret eden amcalarının kızları, halalarının kızları, dayılarının kızları ve teyzelerinin kızlarından mehirlerini verdiğin eşleri sana helal kıldık. Mümin bir kadın mehir istemeksizin kendini Peygamber’e hediye ederse ve Peygamber de onu nikahlamak isterse, nikahlayabilir. Bu sana mahsustur. Sana bir zorluk olmaması için müminlerin evliliğini senin evliliğinden farklı kıldık. Sözleşmeyle sahip bulundukları eşler ve evlenecekleri eşler hakkında onlara farz kıldığımız şeyleri kesinlikle bilmekteyiz. Allah merhamet eden ve bağışlayandır.

Peygamberimizin Allah’ın gösterdiği yolu yol edinmesi gerekiyordu çünkü Allah dosttu: “Ey Peygamber! Sana şu şu kimselerle evlenmeyi helal kıldık.” dedi. İslam’a hizmet etmeye layık kadınlarla Peygamberin arasındaki mahremiyetin evlilik yoluyla kaldırılmasını istedi. Bundan dolayı Allah Peygamberin evliliğini diğer müminlerin evliliğinden farklı kıldı.

Allah’ın peygamberimize tavsiye ettiği kadınların içerisinde Allah’a ve Peygamberine inanarak sıkıntılara göğüs gerip yollara düşen onunla birlikte hicret eden Peygamberimizin kuzenleri de vardı. Karşılık beklemeden mehir istemeden evlenebilecek kadar fedakâr, kendini İslam’a hizmet için adamış olan mümin kadınlar da vardı. Bu izin hem Peygamberimizi hem de İslam’a canla başla hizmet eden kadınları rahatlatacaktı. Peygamberimizin her iki eşi de bu durumdan rahatsız oldular ve Peygamberimize küstüler.

Peygamberimiz niçin yemin etti?

Peygamberimize kimlerle evlenebileceğine dair ayet inince bunu eşlerinden birine söylemiş henüz diğerine söylememişti. O da kıskanıp üzüldü ve sır tutamadı. Peygamber bizim üzerimize evlenecek, diye diğer eşe haber verdi ve engel olmak için ondan destek istedi. İkisi anlaşarak peygambere karşı birbirlerine destek vereceklerine dair bir karar aldılar.

Peygamberimiz de eşleri kıskanıp üzülünce aradaki huzursuzluk sona ersin diye başka hiçbir kadınla evlenmeyeceğine dair bir yemin etti. Allah bu yemini yerinde bulmadı. Bunun üzerine Tahrim Suresi 1. ve 2. ayeti indirdi.

66: TAHRÎM / 1. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi sen kendine niçin haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.

66: TAHRÎM / 2. Allah yeminlerinizin keffaretini vermenizi farz kılmıştır. O sizin dostunuzdur, alim olan ve hikmetle yönetendir.

Allah Tahrim suresi 2. ayetle Peygamberimize kefaretini vererek yeminini bozabileceğini hatırlattı çünkü hızlı bir şekilde bu davanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması gerekiyordu. Allah müminlerin dostuydu. Peygamberinin evlenmesini istemesinin elbette bir hikmeti vardı. Allah, Peygamberi için özel bir hüküm indirmişti. Bu hüküm bir zaruretten kaynaklanıyordu. Ahzab Suresi 50. ayette Peygambere verilen evlenme izninin neden kaynaklanmış olduğu açıkça belliydi ama eşleri yine de buna karşı çıkıyor, diretiyordu. Allah, Peygamberimizin eşlerini uyarmak için Tahrim Suresi 3. ve 4.ayetleri indirdi.

66: TAHRÎM / 3. Peygamber eşlerinden birisine bir sözü sır olarak söylediği zaman o bunu hemen diğerine haber verdi. Allah, bu durumu Peygambere açıklayınca o, onun bir kısmını eşine bildirdi bir kısmını bildirmekten vazgeçti. O, kendine bildirilenin bir kısmını eşine haber verdiği zaman eşi ona: “Bunu sana kim haber verdi?” dedi. Peygamber de ona: “Alim ve haberdar olan haber verdi.” dedi.

66: TAHRÎM / 4. Peygamber aleyhine yardımlaşırsanız kalpleriniz günaha yönelmiş olur. Şayet tövbe ederseniz ne iyi. Muhakkak ki Allah, Cebrail, melekler, müminlerden iyi olanlar onun dostudur ve aynı zamanda yardımcısıdır.

İnsanın nefsinde kıskançlık yaratılmıştı. İki eş birbirlerine arka çıktılar ve peygambere karşı cephe alarak Peygamber üzerlerine evlenmeye kalkacak olursa ondan boşanmaya karar verdiler. Allah onları Tahrim Suresi 5. ayetle uyardı ve 8. ayetle onları tövbe etmeye çağırdı.

66: TAHRÎM / 5. Eğer o, sizin ikinizi de boşarsa belki de size karşılık Rabbi ona Allah’a teslim olan, inanan, itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, oruç tutan sizden daha hayırlı dul ve bakire eşler verir.

66: TAHRÎM / 8. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’ın huzurunda tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamber’i ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı gün gelince Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nurları, önlerinde ve yanlarında yürür: “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kâdirsin.” derler.

Bu olayın peşi sıra Allah Tahrim Suresi 10. ayeti indirdi. Bu ayette iki kötü kadını örnek veriyordu. Kötü kadınlardan biri Nuh Peygamberin eşi diğeri de Lut Peygamberin eşiydi. Bunların her ikisi de cehennemlik olmuş, eşlerinin hayır duası bile onları kurtaramamıştı.

66: TAHRÎM / 10. Allah, inkâr edenlere Nuh ve Lut’un karısını örnek olarak verdi. Onlar salih kullarımızdan iki kulun nikahı altındaydı. Her ikisi de kocalarına hainlik etti ve Allah’ın gazabından hiçbir şekilde kurtulamadı: “Cehenneme girenlerle beraber cehenneme girin!” dendi.

Allah, arkasından Tahrim Suresi 11. ve 12. ayetleri de indirip iki iyi kadını Peygamberimizin eşlerine örnek verdi. Bunlardan birisi İmran kızı Meryem diğeri Firavunun eşi Asiye’ydi. Asiye, Firavunun zulmünü tasvip etmiyordu ve Firavuna boyun eğmedi. Hep haktan, adaletten yana oldu. Firavunun zulmünden Rabbine sığındı. Firavun onu öldürttü ama o kaybedenlerden olmadı. Nihayetinde ölecekti. Rabbi ona cennette bir ev hazırladı.  

66: TAHRÎM / 11. ve 12. Allah, iman eden kimselere Firavunun karısını misal verdi. Bir zamanlar o: “Rabbim, bana yanında, cennet içinde bir ev yap. Bu zalimler topluluğundan ve Firavunun yaptıklarından beni kurtar!” demişti. Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem de gönülden itaat edenlerdendi. Rabbinin sözlerini ve Kitaplarını tasdik etti. Biz ona ruhumuzdan üfledik.

Ayetler indikten sonra Peygamberimizin eşleri yaptıklarına pişman olup tövbe ettiler. Peygamberimiz de Allah’ın emrini yerine getirip yemininin keffaretini ödedi. Sonra Allah’ın işaret ettiği mümin kadınlarla evlendi. Geniş bir aile oluştu. Peygamberimizin eşlerinin isimleri sırasıyla: Hz. Hatice (ra), Hz. Sevde Bint Zem’a, Hz. Aişe (ra), Hz. Hz. Hafsa Bint Ömer, Zeyneb Bint Huzeyme, Ümmü Seleme, Zeyneb Bint Cahş, Cüveyriye Bint Haris, Reyhane Bint Zeyd, Safiyye Bint Huyey, Ümmü Habibe Bint Ebu Süfyan, Mariye ve Meymune Bint Haris’dir. Peygamberimiz on üç evlilik yapmıştır ve hiç cariyesi olmamıştır ve cariye ile nikahsız birlikte olmanın zina olduğunu, söylemektedir.

Peygamberimizin eşleri kendi akrabalarından birçoğunun da İslam’ı tanımasına vesile oldu. Hepsi; bilgin, güçlü; merhameti, rahmeti bol; eşi ve benzeri bulunmayan bir Allah’a inandılar. Herkes İslam’a hizmet için koşuşturdu çünkü İslam güzel ahlaktı, adil olmaktı, yardımlaşmaktı, Allah’tan başkasına secde etmemekti. Allah, onların hepsinden ve bugüne kadar İslam’ı gerçek anlamda yaşayarak canlı tutanların hepsinden razı olsun. Allah’a emanet olun. O ne güzel vekildir…

(Yapılan tefsirlerde Peygamberimiz şehvetine düşkün biri olarak gösteriliyor. Bu tefsirler birbiriyle çelişkili iki rivayete dayandırılıyor. DİN ADAMLARI AKLINI KADINLA, KIZLA BOZMUŞ. Tahrim Suresi kısa bir sure olmasına rağmen surenin tamamı ele alınarak bir bütünlük içinde anlatılmıyor.)

TEFSİR: MUHARREM ÇAKIR

“TAHRİM SURESİ TEFSİRİ” için 2 yorum

 1. Haddim olmayarak bir öneride bulunmak istiyorum.
  İnternet ortamında paylaşılan yazılar uzun olduğunda okuyucuyu okumaktan uzaklaştırıyor.
  Nedenlerini söyle sıralayabiliriz.
  1. İnternet kotasından yiyor.
  2. Genelde okuyucular telefondan takip ediyor. Puntolarla küçüldüğünden yorucu oluyor.
  3. Şarj sıkıntısı oluyor.
  Kısa notlar şeklinde her gün paylaşımda bulunursanız, okuyucu yukardaki problemlerle karşılaşmaz.
  Muhtemelen siz de her gün paylaşma olacağı bulursunuz.
  Elinize emeğinize sağlık.

  Beğen

  1. Beğeni ve öneriniz için çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Ben de önümüzdeki aydan itibaren mobil okuyuculara uygun bir paylaşım yapmayı düşünüyordum. Bu ay biraz fazla meşgulüm. selam ve saygılar.

   Liked by 1 kişi

Yorumlar kapalı.