Kategori arşivi: Kur’an’ın iman ve ibadet ilkeleri

ALLAH’TAN BAŞKASI GAYBI BİLEBİLİR Mİ?

Gayb, Arapça kökenli bir kelimedir. İnsanın ve diğer canlıların bilemediği, bilgisine ulaşamadığı şeylere gayp, denir. Geçmişte oluşurken şahit olmadığı olayların bilgisi insan için gaybi bilgilerdendir. Bugün ve gelecekte olacak olan olayların bilgisi de insan için gaybi bilgilerdendir. Gaybi bilgiler sadece Allah tarafından bilinen bilgilerdir. Gaybı Allah bilmez, demek abesle iştigal olur.

ALLAH’TAN BAŞKASI GAYBI BİLEBİLİR Mİ? yazısının devamı

KADER, ALIN YAZISI, YAZGI NE DEMEK?

Kader, Allah’ın sıfatlarını ihtiva eder: İrade sahibi, ilim sahibi, güç sahibi, yaratan ve yöneten demektir. Arapça bir isimdir. Kaderin varlığı inkâr edilemez. Kaderin varlığını inkâr etmek yaratılışı tesadüflere bağlamak olur. Allah varsa tesadüf yoktur. Kader, alın yazısı veya yazgı demek değildir.

KADER, ALIN YAZISI, YAZGI NE DEMEK? yazısının devamı

LEDÜN-İLMİ NEYE DENİR?

Ledün-ilmi: Gayb-i bilgi ve sırlara sahip olmak anlamında kullanılır. Ledün ilmi, Kur’an’ı Kerim’de Hz. Musa kıssasında geçer ve bu ismi de kıssada geçmesinden dolayı almıştır. Kıssada geçen kimse kendisine Ledün-ilmi verilmiş olan bir kuldur. Kıssada bahsi geçen kimse, Allah tarafından görevlendirilmiş ve kendisine verilen görevler konusunda bilgilendirilmiştir yani görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan Ledün-ilmi ona verilmiştir. Allah, dua edenin duasına nasıl katıldığını, onu karşılıksız bırakmadığını ve mümin kullarını nasıl koruduğunu kıssada geçen üç olayla örneklendirmiştir.

LEDÜN-İLMİ NEYE DENİR? yazısının devamı