Etiket arşivi: Allah insanoğullarından ne zaman misak aldı

KALU BELA NE DEMEK? ADEMOĞULLARININ BELLERİNDEN ZÜRRİYETLERİ ÇIKARILIP: “RABBİNİZ KİM?” DİYE SORULDU MU?

Araf Suresi 172. ayet bize ne anlatıyor?

Hz. Âdem’in sırtından veya Âdem oğullarının sırtlarından zürriyetlerinin nasıl dışarı çıkarılıp soruya muhatap edildiği konusunda Araf Suresi 172. ayet mealleri ve tefsirlerde farklı farklı yorumlar vardır. Tefsirlerin bazılarında ruhların bedenlerden önce yaratılıp kalu belada Âdem oğullarının sırtlarından zürriyetlerinin çıkarılıp: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusunun sorulduğu sonra bu ruhların insan bedeniyle birleştiği şeklinde yorumlanmıştır.

Diğer bazı yorumlarda ise bu ayetin mecazi anlamda olduğu ileri sürülmüştür: “Bu ayet, insanoğlunun rahimlerdeki oluşma aşamasında Allah’ın varlığını anlayacak bir akıl ile donatılmış olduğunu kasteder.” denmiştir.

Bu ayet mealleri ile ilgili bazı sorular mevcuttur: İnsanların bellerinden zürriyetleri alınıp soru sorulup geri konulmuşsa bu nasıl ve ne zaman olmuştur? Allah Ademin beline zürriyetlerini koymadan niye sormadı da sonradan çıkarıp sordu? Allah insanları Kalu Belada ruh olarak mı yoksa ruh ve beden birlikte mi huzuruna aldı da bu soruyu sordu? İnsan ruhu ne zaman yaratılmıştır ne zaman yaratıldığı ile ilgili bir bilgi Kur’an’ı Kerim’de var mıdır?

KALU BELA NE DEMEK? ADEMOĞULLARININ BELLERİNDEN ZÜRRİYETLERİ ÇIKARILIP: “RABBİNİZ KİM?” DİYE SORULDU MU? yazısının devamı