Etiket arşivi: Köle ile hür kadın evlenebilir mi?

BİR MÜŞRİKLE BİR MÜMİN EVLENEBİLİR Mİ?

Müşrik kimseler Allah’ı inkâr etmektedir. Müşrikle Müslüman bir kimsenin evli kalması haram kılınmıştır çünkü beraber yaşamaları aynı evi aynı yatağı paylaşmaları zor ve imkansızdır. Temizlik anlayışları çok farklıdır. Örneğin: Müşrikler tuvalete gidince tuvalette su kullanarak temizlenmezler. Kirli elleriyle pantolonlarını çekerler ve   giysilerine dokunurlar. Ancak tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkarlar fakat kirlenmiş olan giysilerine dokunmak suretiyle tekrar ellerini kirletmiş olurlar. Üstlerine başlarına idrar veya pislik bulaşmasına pek aldırış etmezler. Oturdukları yere oturmak bir mümini rahatsız edebilir. Evlerine ayakkabılarıyla girmeyi tercih ederler. Müminlerle müşriklerin ahlak anlayışları da farklıdır. Zina etmek ve zina edenle evli kalmak dinen haramdır. Müminler zina etmeyi haram görürken müşrikler zina etmeyi normal görürler.

BİR MÜŞRİKLE BİR MÜMİN EVLENEBİLİR Mİ? yazısının devamı